Östran Nyheterna, varför inte PRAVDA

Jag är nu så jävla trött på Kalmar läns egen PRAVDE

I ett inlägg på Facebook har man skrivit om den 21 årige pedofilmisstänkte från Högsby kommun, vilket allmänt betyder den 21 årige praktikanten från Juvelernas hus i Ruda.
Han har under sin 2 månaders praktiktid hunnit med att seksuellt missbruka 16 barn några vid upprepade tillfällen, samtidigt som han har dokumenterat detta, och delat med sig av bild och film på sociale medier.
När han blev anhållen i februari (tror jag det var) var personalen snabba att erklära att man var helt oförstående för hur detta kunde hända, för han hade aldrig varit ensam med barnen, även föreståndaren ställde sig oförstående för hur detta kunde hända.
Idag 2014-06-11 blev åtalet klart, och av detta framgår att praktikante redan första dagen hade förgripit sig på barn, och detta hade fortsatt när han var lämnat ENSAM med barnen i vilorummen, toaletten samt på lekplatsen.
Nyheterna har skrivit om detta, och länkat till sin facebook sida och i samband med detta hade jag gjort en kommentar, som ungefär var:
Jag tycker vi ska göra en insamling till den stackars personalen på förskolan i RUDA, för de behöver tydligen glasögon och hörapparat, eftersom man under 2 månader inte sett eller hört vad en praktikang gjort med de barnen man har ansvar för. Tydligen är de även senildementa, för man sade från början att praktikanten aldrig var ensam med barnen, vilket man nu beviset han har.
Hoppas att föreståndaren fråntas rätten att ha barnverksamhet, och att förskolan får stänga.

Denna kommentar fick vara med i ungefär 1 timme innan ÖSTRANS venstreorienterade PRAVDA inriktade personal censurerade bort den, allt för att yttrandefriheten och hänsynet till personalen och föreståndaren, som inte har fulgjort sina uppgifter och skyddat oskyldiga 2 åriga barn.
Trodde inte att svensk media kunde sjunka så lågt, men som jag ofta har fått upprepa senare tiden, Oskarshamn och delar av Kalmar län är ett lämn från sovjettiden, detta båda i politiken, komunalförvaltning, samt i deras marionetter i tidningsvärden.

P-vakt till Högsby

I Högsby kommun vill man införa parkeringsvakt för att hålla koll på parkerade bilar. Det kan väl behövas, för om kommunen själv inte kan parkera på lagligt vis, hur ska de då kunna förvänta att andra gör det.

Detta foto är från Storgatan i Högsby, utanför apoteket, där kommunens egen personal var inne för att handla medicin. Om man inför P-vakt, kan man alltså komma kräva pengar av sig själv.

Kommunbil

Biskopen uppträder med clowner – Nyheter P4 Kalmar

Biskopen uppträder med clowner – Nyheter P4 Kalmar.

Man frestas att skriva äntligen, för nu har Biskopen i Växjö stift äntligen funnit sitt rätta element, att uppträda på Cirkus, som den clown han säkert har önskat att bli hela sitt liv.

Man kan förvånas över att Biskopen har tid med sådana löjliga saker, som att leka cirkusartist, när han fortfarande inte har hunnit med att besvara brev från medlemmar i kyrkan, som legat i långt över ett år.

Man förvånas över hur man tänker i Växjö Stift, när man som kyrkoherde nytänker i en församling, då ser Biskopen och hans studiekamrater till att man fråntas heder och ära och förvisas från församlingen, men när nu Biskopen skall agera i cirkus, då är det bra. Vad är meningen, skall han komma närmare Herren, genom att utför välsignelsen hängende från en trapets, eller skall han enbart agera tillsammans med de övriga i manegen.

Man förvånas och undrar vad som blir nästa, skall Biskopen uppsöka synderna genom att besöka Bordellar, strippklubbar, casinos och liknande syndens nästen. Går jag på Cirkus vill jag underhållas, går jag i kyrkan vill jag höra prediken, inte båda och.
Har Bisopen månne glömt att Jesus fördrev Gycklarna från Templet?

Posten läggs ner i Oskarshamn – Nyheter | SVT.se

Dags för Peter Wretlund att gråta

Posten läggs ner i Oskarshamn – Nyheter | SVT.se.

Med utspelet från Posten Logistik, kan man undra på hur framtiden för Oskarshamn ska bli.
Omedelbart kan man undra om Posten Logistik har haft kontakt med trafikverket, og fått information om vart Gotlandstrafiken kommer att finnas i framtiden, för det är väl passande att Posten Logistik finns nära Gotlandstrafiken, så man får så många möjligheter för att få fraktat posten till denna ö.

Är det dags att beställa begravningsentrepanören för Oskarshamn?

Ny stornämnd bildas / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland.

Ny stornämnd bildas / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland..

Och jag som trodde att Socialdemokraterna var emot prostitution!

Här visar Wretlund verkligen att så är inte fallet, för eftersom V och MP, som är Wretlunds vanliga sängkamrater inte vill, då springer han rätt ut och prostituerar sig för Moderaterna, och bildar majoritet med dem.

Om jag tillhörde Wretlunds vanliga samarbetspartners, skulle jag sparka han i arslet, och förklara att har vi ett majoritetsamarbete, då skall det vara i alla sammanhang, och inte enbart när du vill det, det är det som är politik, att enas genom kompromiss.

Nu är de flesta politikerna i Oskarshamn tyvärr lite media och makt horor, så Wretlund får lov att hålla sig som vilken alfons som helst, jag väljer fritt vilken av mina flickor jag skall ligga med i kväll, för någon hoppar alltid på, enbart för att få lov att känna de 15 minuter i mediebruset.
På detta viset är det enkelt att driva politik, för man kan styra som i vilken enpartistat som helst, någon står alltid bakom mig, så länge de är tillräcklig kåta för att vara med i maktspelet.
Enda nackdel är att när man nyttjat personer och partier tillräckligt länge, kan de vända ryggen, och då står man väldigt ensam.

Mitt råd till Wretlund i dagsläget är:
”Hälsa snällt på dem du möter på vägen upp, oftast möter du dem på vägen ner.”

Nu går man tillbaka till ett system man redan provat, och lämnat för det inte fungerade. Frågan ör om man redan nu har planerat för hur man i valkampen skall argumentera för hur fel stornämnden blev, men det skall vi ändra på om bara vi får makten och härligheten efter valet.

Glasögon, och optikerns avsvar.

I september förre året fick vi nya glasögon. Egentligen köpte vi dem av företaget Hagelin & CO på Hamngatan i Oskarshamn, men vad de glömde att berätta var att det nog var sista par glasögon de sålde, för i veckan efter skulle affären övertas av Direkt Optik. Vi fick våra glasögon, och tjejen som lämnade ut dem, försäkrade att garantier och allt var den samma, även om man bytt ägare, eller ägaren var den samma, men kedjan var en ny.

Efter 4 månader så båda min fru och jag hur små repor började komma i glasen, och detta i glas som vi betalade över 5000 kr för, enbart för att det skulle vara det bästa som fanns, med läng hållbarhet.

Vi åkte till Direkt Optik, som skickade glasen till Rodenstock för bedömning. Efter 2 veckor kom svar från Rodenstock, man ansåg inte det var en garanti, utan det var yttre åverkan på glasögonen. Självklart förstår jag också att något har orsakat åverkan, men vi har skött glasögonen enligt de föreskrifter vi fått av affären, och har inte tappat dem eller liknande. Åverkan måste ha kommit i samband med den rengöring som vi utfört enligt det vi fick besked på i affären.

Rodenstock vill inte ersätta skadan och byta glas, och efter det, vill Direkt Optik inte göra något i första hand. Eftersom vi anser att vi blivit felinformerat dels om glasens hållbarhet, men också om skötsel fasthåller vi vårt krav om affären skall stå för garantin. Vi blir lovade att affären skall framföra vår åsikt, till huvudkontoret i England, och återkomma med ett svar.

Det dröjer inte mera än 30 minuter för än vi blir uppringt av Direkt Optik, att huvudmännen för affären, alltså ägarna i England åtar sig det ansvar som Rodenstock inte har gjort, och påtar sig kostnaderna för att byta glas i våra glasögon.

Det som vi började se som en längdriven kamp med ARN och konsumentverket, löste sig alltså, genom att Direkt Optik viste sin välvilja gentemot en kund, och levde upp till det ansvar som en affär bör ha.

Nu får vi vänta 4 veckor på att få våra glasögon, totalt blir det alltså 6 veckor utan, men det får det vara värd.

Dagens Ros till Direkt Optik.

Dagen Ris till Rodenstock för inte att ta sitt ansvar, samt till Hagelin & CO som inte informerar kunder om man håller på att avveckla affären när man slutar köpavtal, vilket ger problem i garantifrågor, SKÄMS PÅ ER!

Rodenstock är kontaktat för en förklaring, kommer den vill vi informera om svaret.

Förlåt mig Ivan Kejs

Förlåt mig Ivan Kejs.

Flera har frågat mig vad det var för annons som Markus Fornander hade i Oskarshamns tidningen den 24 och 27 december 2012.

Som det framgår har Markus framfört utlåtanden om mig och min dotter på internät, på ett sätt som inte överensstämmer med hans position som politiker och nämndeman i Tingsrätten. Detta uppmärksammade jag på ett handgripligt sätt på min blogg, vilket fick Markus att ångra sig. Eftersom Markus ringde mig, talte vi om detta, och han ville överlämna en offentlig ursäkt.

Jag lovade som tecken på min goda vilja att då radera mitt blogginlägg, inte för att jag i sak ansåg det felaktigt, men för att visa goodwill när nu Markus gav en offentlig ursäkt.

Jag hoppas att Markus har lärt sig något av detta, och att han i framtiden tänker innan han gör utlåtanden på internät, om det överensstämmer med uppdraget han har politiskt.

Jag och min familj har mottagit och accepterat ursäkten, därmed är ärendet avslutat för min del.

 

Oskarshamns församling ett utdöende släkte.

I dagens tidning (Ostran Nyheterna) finns en artikel om konfirmandarbetet i Oskarshamns församling, och hur man har förlorat konfirmander. Den som uttalat sig för församlingen är församlingspedagogen Östen Asklund, som numera är ansvarig för den såkallade estengruppen av konfirmander. Osten Asklund var den som tillsammans med nuvarande kyrkoherde Magnus Wihlborg var ansvariga för konfirmandarbetet inom Oskarshamns församling, innan Mats-Ola Nylén kom till församlingen. Ser man på antalet konfirmander som var medan dessa 2 hade hand om konfirmandarbetet förvånas man inte över dagens antal, för man hade väl ungefär samma, eller något mindre antal konfirmander då. När Mats-Ola Nylén tog över som kyrkoherde fråntog han Magnus Wihlborg och Östen Asklund ansvaret för konfirmandarbetet, då han ansåg de inte gjorde ett bra jobb. Den omstrukturering och förändring som Mats-Ola utförde, med stöd från dåvarande ordförande i kyrkorådet gav resultat, och inskrivningarna av konfirmander ökade till över 100. En ökning som höll i sig under Nyléns period som kyrkoherde.

Nu är Nylén borta, och Wihlborg har som ny kyrkoherde ansvaret för församlings arbete, härunder konfirmandarbetet, något som han tydligen har delvis delegerat till Östen Asklund, eftersom det är han som uttalar sig till tidningen. Ser man ett samband med antalet konfirmander, och vem som håller i utbildningen?

Man börjar undra om Oskarshamns församling har som mål att dö, och utplåna sig själv? Man tar en driftig och arbetssam kyrkoherde, som har fått ungdomarna motiverade och intresserade av konfirmandarbetet, och ser till han blir mobbad och utmanövrerad, så politikerna meddelar han får ett års lön för att lämna sin tjänst. Detta är troligen ett resultat av att kyrkoherden genom sitt arbete kräver att den övriga personalen också skall prestera, något de troligen inte har varit vana med, utan de har troligen hämtat sin lön varje månad, utan att ha utfört adekvat motprestation.

Nu är kyrkoherden borta, och en av de ledande i upproret har fått makten, vilket innebär att de anställda inom Oskarshamns församling har återtagit sin favoriserade arbetsställning, nämligen sittande på sitt feta arsel, och inte göra mera än högst nödvändigt, inte undra på att församlingen förlorar konfirmander, ungdomar och i längden medlemmar.

Man undrar på om församlingen på något vis är självmordsbenägen, för den gör absolut inget för att rädda sig själv.

Jag skrev redan förre året om hur Oskarshamns församling blödde pengar, och klart får det inflytande på konfirmandarbetet. Man undrar då varför man tar bort en sån viktig sak som ungdomsansvarige, och istället anställer en ny församlingspedagog. En pedagog som inte alls kan bemöta de unga på det vis som de unga vill bemötas på, utan istället för en integration skapar man en klyfta som jagar ungdomen bort från kyrkan istället för att få den att komma till kyrkan.

Om Oskarshamns församling skall överleva krävs det att politikerna vaknar, och kräver att de anställda får sina feta arslen upp ur stolen och börjar jobba, istället för att dra benen efter sig. Att locka ungdomen är inte att köpa dem med resor eller andra lockerbjudanden, utan man måste bemöta och möta ungdomen på deras premisser, och på den tid som passar ungdomen. Man kan inte förvänta sig ett 7 – 16 jobb om man skall vara i kyrkan, utan här får man anpassa sig efter när medlemmarna kan, och det är oftast på eftermiddagar och kvällar, för dagtid är skolan och jobbet viktigast.

Härefter måste man se till att man motiverar och talar ett språk som ungdomarna förstår, och då kanske man ibland måste ta metaforer i användning, som sports eller film termer.

Det är i denna del som Oskarshamns församling misslyckas, varför ungdomarna försvinner, och därmed även underlaget för en fortsatt församling.

Jag förvånas över dagens artikel skriven av Fredrik Loberg. Har Nyheterna lagt av med den grävande journalistiken, tror man att den gyllene spaden som Lotta Lindqvist fick håller i all evighet? Varför har Lofoten inte sett på hur det såg ut i församlingen innan Nylén kom, vilken ändring han gjorde, och vad som sket sedan Nylén försvann. Om Loberg gjort en simpel bakgrundsundersökning hade han sett att nuvarande ansvariga för konfirmandutbildningen är samma som Nylén tag detta ansvar ifrån, eftersom de inte fungerade i denna uppgift.
En kopi på Nyheternas artikel fnns här: Nyheterna_121105

 

 

Varför har vi Polis och Åklagare?

Den 16 augusti var jag på Polisstationen i Oskarshamn, och anmälde ett hemfridsbrott. Det som hade hänt var att min hyresvärd, utan mitt medgivande hade beredd sig tillträde till min lägenhet, för att framvisa denna för en potentiell ny hyresgäst, som redan en gång varit och besett lägenheten.

Vi hade som lägenhetsinnehavare mycket klart meddelat att vi inte ville att någon fick ta sig in i våran lägenhet utan vi var närvarande, något hyresvärden helt ignorerade denna dag, hennes son uttalte till och med att vi fick polisanmäla för de gick in hur som helst.

När vår dotter senare på dagen kom till lägenheten så hon att en repa var gjort i parkettgolvet, samt att inslagspapper i en av hennes flyttkartonger var upprivit.

På eftermiddagen var vi på Polisstationen i Oskarshamn för att anmäla hemfridbrott, och lämnade utöver namnet på fastighetsägaren som beredd sig tillträde lämnade vi namn och telefonnummer på den som var med en Jimmy ******** samt hans sambo. Polisen tog även kopia på vårt hyreskontrakt, där adressen till fastighetsägaren stod.

När jag den andra oktober fortfarande inte hört eller sett så mycket som en kopia på anmälan, ringde jag polisen för att höra vad som hänt, och döm om min förvåning när jag hörde att åklagaren lagt ner fallet. Jag kopplas till åklagaren och fick höra att en fastighetsägare får gå in i en lägenhet, tydligen kan åklagare inte Sveriges rikes lag, som klart ger skydd om att en fastighetsägare endast får gå in om det är risk för fastigheten, vid vattenläcka eller liknande.  Alla kontakter jag haft med hyresgästföreningen, advokaten och även polisen har uttalat att detta var ett grovt hemfridsbrott, men detta vet åklagaren inte om. Åklagaren sade även att jag inte specificerat vem som utfört brottet, även om alla uppgifter är lämnade enligt vad jag beskrivit här ovanför.

När jag nu upprepar detta för åklagaren, frågar hon om jag vill väcka åtal, varför tror hon jag har anmält? En ny skall nu åter se på ärendet, men hon kan inte lova att det inte bliver avskrivit åter, eller om man tar upp det kan det dröja år innan det händer något.

Man frågar sig alltså varför skall vi ha en polis, de kan tydligen inte vidarebefordra information till åklagaren på ett begripligt sätt, för man får väl förmoda att åklagaren kan en sådan enkel sak som att läsa en polisrapport, även om de tydligen inte kan läsa lagen.

Man kan även undra om vad som vi skall ha åklagaren till, när de tydligen inte ens kan läsa den lag de är tillsatta att väcka åtal om, och läser de alls polisrapporten, eftersom de inte förstått vad som hänt?

Tillbaka till det som hände den 16 augusti, för när vi påtalade för hyresvärden att en repa uppstått i golvet fick vi rena helvete med sonen och svärdottern, som betedde sig som bortskämda barnungar, och blev oförskämda, med att kalla folk för idioter och liknande. Alla nekade till att de kunde ha gjort repan i golvet, och svärdottern uttalade tydligt till min fru att ”Den åker du på.”

När vi lämnade nycklarna här igår, kom det dock fram att medan hyresvärden var på övervåningen med Jimmy, hade hans sambo med barnen gått in i vardagsrummet och satt i soffan, något alla inklusive hyresvärden tidigare förneket. Det skall sägas att bordet var uppskjuten i soffan, så för att sätta sig i den, var man tvungen att flytta på bordet, ett tungt kakelbesatt bord, som man kan misstänka en tjej flyttat genom att ”knuffa” det över golvet.

Försoning, eftertanke, tro och framtid

Min historia om mobbning, hot och Oscarsgymnasiets agerande i denna situation har tidigare varit publicerad på en systersida till denna webbsida.

Jag har efter en tids övervägande, beslutat att ta bort denna systersida och radera historien från Internet. Detta beslut är dock inte taget för att skydda någon, varken mig själv eller någon annan.

Jag har förlåtit alla dem som skadat mig. I takt med att tiden gått har saker hänt som gjort mig tacksam över att det blev som det blev. Det fanns (och finns) en mening med det som hände.

När allt hände på Oscarsgymnasiet, och under processen som följde blev min tro på Gud starkare, och bönen var mer tröstande och stärkande än samtalen med kuratorn.

Händelsen på Oscarsgymnasiet innebar en nystart. Jag hamnade på en ny skola, i en ny klass, i en helt ny gemenskap. Men Gud fanns alltid där, ständigt närvarande. Trots allt som hänt innan var allt det nya inte skrämmande.

Jag kom fort in i gemenskapen, och under de senaste åren har min tro stärkts, utvecklats och prövats. Min tro har växt genom den här resan, och det är här jag står nu.

Försonad med det som hände på Oscarsgymnasiet, och med en ansökan till högskolans kandidatprogram i teologi.

Jag önskar er en fin sommar, och allt gott i framtiden.
/Lisette Kejs