God fortsättning 2012

Gårdagen var den sista på året 2011, ett år med många händelser i Oskarshamn. 

 Det var bl.a. året då man stängde de särskilda undervisningsgrupperna, efter en svindyr konsult, med en icke akademisk erkänd utbildning som gestaltkonsult, kommit fram till att dessa grupper för barn med funktionshinder inte behövdes längre. Hur satsningen kommer att gå får vi se längre fram, kommer dessa barn att trivas i vanliga skolklasser, eller kommer det att uppstå problem och störningar för de andra barnen. Det var också i 2011 som lärarfacket upptäckte att de varningsklockar jag ringde på när skolchefen ville införa en ny ledningsorganisation kanske var riktiga. Det blev dyrare även om ordförande i barn och utbildningsnämnden lovat att den skulle vara kostnadsneutral.

Oskarshamn visade sig åter att vara en av landets rikaste kommuner, nu så mycket att man tyckte det var ok att se 100 miljoner försvinna i felaktigt placerade riskobligationer. Kommunalråd Peter Wretlund (S) uttalade till media att man skulle se det i relief till vad kommunen tjänad på dessa innan finanskrisen. Nu återstår att se om politikerna tar konsekvensen och sänker sina arvoden, samtidigt som tjänstemännen sänker sina löner, för när kommunen tjänade på sina placeringar var dessa grupper inte sena att höja lönerna för sig själv, nu bör de då ta konsekvensen och sänka i proposition till förlusten.

Inom Oskarshamns församling var turbulensen ovanlig stor detta år. Kyrkoherde Mats-Ola Nylén lämnade sin tjänst under uppmärksammade former, där det i huvudsak var delar av personalgruppen som stack den populära kyrkoherden i ryggen. Efter Nylén lämnat tjänsten, till stor förtret för församlingsmedlemmarna var det Komminister Magnus Wihlborg som tog över som Tf kyrkoherde, något han vid upprepade tillfällen uttalade var en jobbig situation, samt att han inte ville bli kyrkoherde. Man kan tycke det anmärkningsvärd att han sedan söker tjänsten, och till och med av stiftet utpekas som varande den mest lämpade för denna. Hur kan man anse att en av de som var med att få den förre kyrkoherden bort, kan vara lämpad att ta över, denna person bör i mina ögon ha diskvalificerat sig själv genom att ha deltagit i smutskastningen av den förre kyrkoherden, och aktivt varit kritisk mot denna. Kan man vara med i en kampanj, och sedan tjäna på den? Inom svenska kyrkan går det bra, för här finns endast demokrati vart fjärde år, när det är val, resterande av tiden gör politikerna som de vill, och åsidosätter medlemmarnas vilja totalt.

I Oskarshamn har vi mycket kompetenta tjänstemän, ett exempel är hur man arbetar för att få ett nytt inköpscenter till stånd. Man planerar på att en bra placering är där tekniska kontoret i dag håller till med kontor och maskinpark. De skall alltså flytta. Utanför staden ligger ett stort nyanlagd industriområde Kvastmossen, kan man tänka sig att flytta dit? Nej för där är det tomt och öde, ingen vill tydlige dit. Istället ser man på Oskarshamns hamn och en fastighet där. Innan tekniska kontoret har uttalat hur dessa faselitetrar passar, tar kommundirektören ett beslut, och ser till att de som idag hyr lokalerna sägs upp. Nu vill det sig tyvärr så att tekniska kontoret inte vill nyttja dessa lokaler, utan vill se efter andra, så nu vill kommunen gärna att den hyresgäst man nyss sade upp skall stanna kvar. Väldigt proffsigt och kompetent agerande kan man säga.

En annan fråga som det skall bli spännande att se hur faller ut är den förhållandevis nybyggda arena Oskarshamn, som man redan nu måste modernisera för ett antal miljoner kronor. Samtidigt läser man hur fritidsförvaltningen måste söka om extra bidrag för energikostnaderna. Enligt källor är det kostnaderna för den konstfrusna bandybanan som eskalerar, och har gjort att man måste söka om 1 miljon extra. Då skall man tänka på att förre vintern var kall, mycket kall. Om arenan då har använt så mycket mera energi, hur kommer nästa års energianvändning då inte att se ut, när vi än så länge haft temperaturer mycket över det normala, och endast ytterst få dagar med frost. Något säger mig att en felkalkylering finns, men den som var chef när jobbet beställdes är inte chef längre, och kan därmed inte ställas till svars, han sitter numera på kommunens egen elefantkyrkogård strategienheten.

Enda positiva för Oskarshamn var väl att vi på allvar kom på Sverigekartan när socialdemokratiet valde ny partiledare, Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholt den ensamstående pappan, som var kulbo vilket enligt honom var när man bodde var för sig och träffades när man hade lust. Det visade sig att kulbon var tidigare dömd för förskingring, och senare var Juholt på god väg att även han gå samma öde tillmötes, när det visade sig att de inte var kulbon, utan sambon i en lägenhet som svenska skattebetalarna betalade, då Juholt inte lämnad uppgifter om att kulbon bodde permanent i den lägenhet han uppgett som varande en övernattningslägenhet i Stockholm som han alltså fick betalt av riksdagen. Juholt som även har lämnat reseräkningar för transport med privatbil, samtidigt som han haft hyrbil, betalt av riksdagen. Snacka om multitasking. Det som väl är mest otroligt är hans förmåga att tala och lova utan att hålla. En källa har uppgett om hur hon ställde en fråga till Juholt utanför antikmässan i somras, och fick som svar att hon skulle maila den till Juholt, men samtidigt till statsministern, för det vora intressant att jämföra dessa 2 svar. Statsministern svarade inom några dagar genom sitt kontor, medan Juholt fortfarande inte har hört av sig.

Nu blir det 2012, ett år där politikerna kan ta det lugnt, det är nästan 2 år till nästa val, så det är för tidigt att föra valkampanj, och inte läge att göra stora saker, det minns folk ändå inte till nästa val. I år får vi höja skatter, och säkert försämrad service, för det kan vi göra i 2012 det är långt till nästa val.

Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu tackar för året 2011, och ser fram emot nya utmaningar i 2012. God fortsättning.

 

Senator AB har utredd särskilda undervisningsgrupper.

Nu har jag fått Utredare Kess Simmasgård (KS) utredning i min hand, och jag har läst den med stor fasa.
Visserligen är jag inte utbildat inom gestalt teorin. Men jag har genomgått officersutbildning, utbildning i pedagogisk ledarskap, Etik och Livsfrågor, samt vuxenpedagogisk utbildning, så lite hum om tillvaron har jag.

Vidare har det i båda mina barns klasser i skolan funnits elever med en funktionsstörning, så jag har upplevt hur de kan ha påverkan på klassen.

När jag läsar utredningen, börjar jag redan på sidan 2 att bli nyfiken, för KS börjar här redovisa för faser som organisationen genomgår. Dessa faser beskriver han som: Kreativitet, Balans, Konflikt och Censur.
I slutet av avsnittet hänvisar han till källa Claes Jansen och Förändringens fyra rum.
Spännande tycker jag, och börjar undersöka denna teori.

När jag söker på internet finns det en teori, men här heter de fyra rum något annat, nämligen:
Nöjdhet, Inspiration, Förvirring och konflikt samt Förnekande.

Att det finns en markant skillnad i rumsindelningarna så jag med en gång, så jag började forska närmare varvid jag kommer till en hemsida www.andolin.com som är de som håller i den certifierade utbildning i denna teori.
På denna sida kan man söka på vilka konsulter som är certifierade i teorin, och hur mycket jag än söker är KS inte certifierat konsult i Förändringens fyra rum. Så hur kan han bygga sin utredning på denna teori?

KS varnar i sin utredning på sidan 4 för barnen som isoleras från den vanliga skolan, genom att placeras i skogen, där ingen ser dem, för att i nästa mening beskriva hur det är hemsk att barnet i skolan i skogen får 100 procent uppmärksamhet.
Barnet som ingen ser, med 100 % uppmärksamhet?

Jag är förvånat över att KS inte ser att det finns perioder i allas liv, där man behöver lugn och ro, samtidigt som man får 100 % uppmärksamhet.
Jag undra på om KS har samma inställning om kriminella, är det fel att isolera dem i fängelse, isolerade från övriga samhället, men under 100 % uppmärksamhet, eller hur är det med soldater med post traumatisk stress, är det bättre att placera dem i folktät stimmigt miljö, eller behöver de trygghet, isolerade från mängden, men med några enstaka som kan ge dem 100 % uppmärksamhet?

På sidan 4 i sin utredning påpekar KS hur undervisningsgrupper som utgör en del av den ”vanliga” skolan rent faktisk har mycket gratis. Här drar han exemplen om att man tar sig till skolan som ”andra” elever.

Först måste jag opponera mig mot att han skiljar på särskild undervisningsgrupp och vanlig skola, vem är här mobbaren, den som går i en särskild undervisningsgrupp går också i en vanlig skola, förutan den är särskild anpassat till elever med funktionsstörning.
På en skola i Oskarshamn gick en elev som åkte rullstol. Huvudbyggnaden i skolan var inte handikappanpassat, varför eleven fick gå i den skolklass som fanns i paviljongen, här skulle man aldrig drömma om att påpeka att denna elev inte gick i den ”vanliga” skolan, för vist gjorde han det, men i den avdelning som var anpassat efter det handikapp han hade.
Vidare påpekar KS transporten.
Det finns elever som går i särskild undervisningsgrupp på Rödsleskolan, som bor i Kristineberg.
För den som bor i Kristineberg är Rödsle ut i skogen, åtminstone lika mycket i skogen som Havslätt, och för att komma dit, åker barnen i Taxi varje dag, då de inte kan åka kollektiva färdmedel.
Menar KS att de elever som bor i Kristineberg, men åker till Rödsle dagligen fastnar i ensamhet bakom dator, som han beskriver så fint på sidan 4 citat:
På kvällen kanske dessutom eleven sitter hemma och har datorn som sin bästa vän, risken för utanförskap måste betraktas som överhängande.
citat slut.

Är det inte så att KS ser på de ekonomiska vinsterna, innan de mänskliga, för nu när KS vill att eleverna ska tillbaka till sina vanliga klassrum, måste personalen på varje skola anpassas efter det antal elever man har med särskilda behov, istället för som nu, där man har anpassade grupper, där kommunen kan samla expertis för barnen på ett ställe.

Tänk att stänga Bojen I, II och III.
Då ska samtliga skolor i Oskarshamn plötsligt kunna ta hand om elever med särskilda behov, vilket betyder att samtliga skolor måste ha specialpedagoger anställda, enbart för att man stängar de 3 Bojen klassar.
I Oskarshamn finns ca 8 lågstadieskolor, som nu måste ha minst 2 specialpedagoger, tänk på vad den nya skollagen säger, att varje skolenhet, ska ha en egen rektor, som ska vara chef för sin egen organisation, så 8 skolenheter måste ha 2 pedagoger, för att de kan överlappa varandra, det ger 16 lärare. Mellanstadiet är väl 5 till 6 skolor, vilket betyder ca 10 specialpedagoger, och högstadiet med 3 skolor 6 pedagoger mera, totalt ca 30 specialpedagoger, mot dagens 22.
Var det någon matte del i GestaltKonsult utbildningen?

Hela utredningen finns på www.oskarshamnbloggen.se/images/Senatorutredning001.pdf

Fortsättning följer under helgen.

Resursskolor stängs.

Kejs.eu har i kväll från en välinformerad källa, nära skolchef Eva Lundin, fått information om att de resursskolor som kommer att beröras mest, efter Senator AB´s utredning, blir resursskolan i Havslätt samt resursskolan Lyftet i Bockara, som enligt förslag kommer att stängas från höstterminen 2011.

Hur man kommer att bemöta de elever som går där idag, är i dagsläget ovisst, men någon form för individuell bedömning får man anta kommer att ligga till grund för den vidare skolgången.

Havslätt är en resursskola som har haft fokus på elever, som haft tillfälliga problem, och tanken har varit att eleverna skulle gå där i 8 – 12 veckor, något som dock inte har fungerat i dagsläget, utan eleverna har gått där en längre tid.

Lyftet är en resursskola för mellanstadiet.

Enligt vad oskarshamnbloggen.se erfarit, ska slutgiltigt beslut om resursskolorna tas på nästa sammanträde i Barn och Utbildningsnämnden, den 23 mars.

Kejs.eu kommer att följa ärendet.