Bananrepubliken Oskarshamn åter JO-anmält.

Det var den 26 februari som kommunen fick ett mail, där en person utbad sig rätt att få en kopia på trafikliggaren. Kommunen fick åter en påminnelse om ärendet den 1 mars, och servicekontoret skickade ärendet till den tjänsteman som hanterar de lokale trafikföreskrifterna.

Då det fortfarande inte hade kommit något svar den 8 mars, alltså 1½ vecka efter begäran gjorts, och trots man gjort påminnelse till kommunens servicecenter, blev resultatet en JO anmälan, för att ha brustit mot tryckfrihetsförordningen.

2011-03-07 var det en punkt under allmänhetens frågestund, där Oskarshamn blev jämfört med en Bananrepublik, där tjänstemännen tydligen inte viste om vilka regler som fanns, och vilken servicenivå en kommun var skyldig att ha. Kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund (s) och oppositionsrådet Lars Blomberg (M) påtalade båda samstämmigt om hur Oskarshamn inte var att jämföra med en bananrepublik, utan allt numera var i god ordning. Det hade funnit problem, men dessa var borttrollade, bl.a. genom upprättelsen av det kommunala servicecentret, och projektet ”Ett Oskarshamn”.

I och med den nu aktuella JO-anmälan kan man alltså konstatera att allt som blev lovat på Kommunfullmäktige 2011-03-07 var ett luftslott, som säkert låter bra på pappret, men tydligen inte fungerar i verkligheten. Detta är åter ett av den Kompetente kommundirektör Vösus projekt, som leder ett steg fram och två tillbaka, precis som hennes elefantkyrkogård och en del övriga lustiga projekt och anställningar.

Frågan är vad som kommunen nu vill ta sig till för att ändra och rätta problemen, för när ett servicecenter inte fungerar efter 2 år, hur tror Wretlund då att man skall kunna lita på ett nytt projekt, eller ett nytt löfte om att allt fungerar.

Peter Wretlund, jag minns hur du och Lars Blomberg på ett tydligt irriterat och näst intill spydigt sätt besvarade mig i mars 2011. Nu har jag åter påvisat att det inte fungerar i din BANANREPUBLIK, er det snart dags för en ursäkt????

Juholt färdig som partiledare.

Så kom den dagen de flesta socialdemokrater i Oskarshamn fasat för, Juholt tvingades gå av.

Jag får väl säga att det inte förvånade mig speciellt mycket, och egentligen förutspådde jag väl detta redan den 10 mars 2011, genom min artikel här på bloggen, när jag berättade om hur en typisk Oskarshamn politiker är. För den som vill försäkra sig kan artikeln läsas här: Håkan Juholt ny partiledare

Juholt visade sig att vara äkta Oskarshamnare, genom att sätta sig själv i första rummet, och utnyttjar det system han själv talar emot, och tar för mycket ut i bostadsbidrag. Att han samtidigt visar sig kunde multitaska, genom att köra egen och hyr bil samtidigt, kan väl av socialdemokratiska kollegor uppskattas, men av gemene man som betalar via skatten, anses det som bedrägeri. Juholt fälldes inte för detta, sannolikt för han heter Juholt, för var det en Svensson kan man säkert förvissa sig om att det var blivit villkorlig dom och eventuellt dagsböter.

Att Juholt sedan också vid upprepade tillfällen kommer med utlåtanden som är felaktiga och osanna, utan att han vill återkalla sina utlåtanden gör inte saken bättre. Jag trodde det var rätt, så jag står fast vid vad jag sagt är inte rätt väg. Var en man istället och stå för dina misstag.

Nej Juholt gjorde allt det som jag förväntade, han agerade som en sann Oskarshamns politiker, och min oro är nu vad framtiden skall bereda för honom. Oskarshamns kommunalråd Peter Wretlund har redan välkomnad honom tillbaka till Oskarshamn, där han anser Juholt kan göra mycket nytta. I dagsläget finns en plats ledig som informatör i kommunens strategienhet, där andra odugliga tjänstemän redan är placerat, så varför inte också en överbetalt avdankad partiledare?

Innan Juholt återkommer önskar jag dock att han prövar att skaffa sig en ryggrad, för det agerande han visat nu, med tvära omkastningar i sina åsikter och klara svårigheter att stå för vad man sagt, kan vara ett tecken på att även arslet hänger i en gummisnodd.

Juholt välkommen ner på jorden, hade du känt efter lite först kunde du ha blivit en bra ledare, men nu gjorde du alldeles för många misstag. Av TV bilderna som kablades ut när du lämnade ditt uppdrag av dömme, var det väl ett par hundra som kom till Flanaden, varav flera var polis och reporter, så hur stort stöd du har bland befolkningen i Oskarshamn är svårt att säga.

All början är svår sägs det, men den blir svårare när man som Juholt inte vill ta till sig, och lära av sina misstag.

God fortsättning 2012

Gårdagen var den sista på året 2011, ett år med många händelser i Oskarshamn. 

 Det var bl.a. året då man stängde de särskilda undervisningsgrupperna, efter en svindyr konsult, med en icke akademisk erkänd utbildning som gestaltkonsult, kommit fram till att dessa grupper för barn med funktionshinder inte behövdes längre. Hur satsningen kommer att gå får vi se längre fram, kommer dessa barn att trivas i vanliga skolklasser, eller kommer det att uppstå problem och störningar för de andra barnen. Det var också i 2011 som lärarfacket upptäckte att de varningsklockar jag ringde på när skolchefen ville införa en ny ledningsorganisation kanske var riktiga. Det blev dyrare även om ordförande i barn och utbildningsnämnden lovat att den skulle vara kostnadsneutral.

Oskarshamn visade sig åter att vara en av landets rikaste kommuner, nu så mycket att man tyckte det var ok att se 100 miljoner försvinna i felaktigt placerade riskobligationer. Kommunalråd Peter Wretlund (S) uttalade till media att man skulle se det i relief till vad kommunen tjänad på dessa innan finanskrisen. Nu återstår att se om politikerna tar konsekvensen och sänker sina arvoden, samtidigt som tjänstemännen sänker sina löner, för när kommunen tjänade på sina placeringar var dessa grupper inte sena att höja lönerna för sig själv, nu bör de då ta konsekvensen och sänka i proposition till förlusten.

Inom Oskarshamns församling var turbulensen ovanlig stor detta år. Kyrkoherde Mats-Ola Nylén lämnade sin tjänst under uppmärksammade former, där det i huvudsak var delar av personalgruppen som stack den populära kyrkoherden i ryggen. Efter Nylén lämnat tjänsten, till stor förtret för församlingsmedlemmarna var det Komminister Magnus Wihlborg som tog över som Tf kyrkoherde, något han vid upprepade tillfällen uttalade var en jobbig situation, samt att han inte ville bli kyrkoherde. Man kan tycke det anmärkningsvärd att han sedan söker tjänsten, och till och med av stiftet utpekas som varande den mest lämpade för denna. Hur kan man anse att en av de som var med att få den förre kyrkoherden bort, kan vara lämpad att ta över, denna person bör i mina ögon ha diskvalificerat sig själv genom att ha deltagit i smutskastningen av den förre kyrkoherden, och aktivt varit kritisk mot denna. Kan man vara med i en kampanj, och sedan tjäna på den? Inom svenska kyrkan går det bra, för här finns endast demokrati vart fjärde år, när det är val, resterande av tiden gör politikerna som de vill, och åsidosätter medlemmarnas vilja totalt.

I Oskarshamn har vi mycket kompetenta tjänstemän, ett exempel är hur man arbetar för att få ett nytt inköpscenter till stånd. Man planerar på att en bra placering är där tekniska kontoret i dag håller till med kontor och maskinpark. De skall alltså flytta. Utanför staden ligger ett stort nyanlagd industriområde Kvastmossen, kan man tänka sig att flytta dit? Nej för där är det tomt och öde, ingen vill tydlige dit. Istället ser man på Oskarshamns hamn och en fastighet där. Innan tekniska kontoret har uttalat hur dessa faselitetrar passar, tar kommundirektören ett beslut, och ser till att de som idag hyr lokalerna sägs upp. Nu vill det sig tyvärr så att tekniska kontoret inte vill nyttja dessa lokaler, utan vill se efter andra, så nu vill kommunen gärna att den hyresgäst man nyss sade upp skall stanna kvar. Väldigt proffsigt och kompetent agerande kan man säga.

En annan fråga som det skall bli spännande att se hur faller ut är den förhållandevis nybyggda arena Oskarshamn, som man redan nu måste modernisera för ett antal miljoner kronor. Samtidigt läser man hur fritidsförvaltningen måste söka om extra bidrag för energikostnaderna. Enligt källor är det kostnaderna för den konstfrusna bandybanan som eskalerar, och har gjort att man måste söka om 1 miljon extra. Då skall man tänka på att förre vintern var kall, mycket kall. Om arenan då har använt så mycket mera energi, hur kommer nästa års energianvändning då inte att se ut, när vi än så länge haft temperaturer mycket över det normala, och endast ytterst få dagar med frost. Något säger mig att en felkalkylering finns, men den som var chef när jobbet beställdes är inte chef längre, och kan därmed inte ställas till svars, han sitter numera på kommunens egen elefantkyrkogård strategienheten.

Enda positiva för Oskarshamn var väl att vi på allvar kom på Sverigekartan när socialdemokratiet valde ny partiledare, Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholt den ensamstående pappan, som var kulbo vilket enligt honom var när man bodde var för sig och träffades när man hade lust. Det visade sig att kulbon var tidigare dömd för förskingring, och senare var Juholt på god väg att även han gå samma öde tillmötes, när det visade sig att de inte var kulbon, utan sambon i en lägenhet som svenska skattebetalarna betalade, då Juholt inte lämnad uppgifter om att kulbon bodde permanent i den lägenhet han uppgett som varande en övernattningslägenhet i Stockholm som han alltså fick betalt av riksdagen. Juholt som även har lämnat reseräkningar för transport med privatbil, samtidigt som han haft hyrbil, betalt av riksdagen. Snacka om multitasking. Det som väl är mest otroligt är hans förmåga att tala och lova utan att hålla. En källa har uppgett om hur hon ställde en fråga till Juholt utanför antikmässan i somras, och fick som svar att hon skulle maila den till Juholt, men samtidigt till statsministern, för det vora intressant att jämföra dessa 2 svar. Statsministern svarade inom några dagar genom sitt kontor, medan Juholt fortfarande inte har hört av sig.

Nu blir det 2012, ett år där politikerna kan ta det lugnt, det är nästan 2 år till nästa val, så det är för tidigt att föra valkampanj, och inte läge att göra stora saker, det minns folk ändå inte till nästa val. I år får vi höja skatter, och säkert försämrad service, för det kan vi göra i 2012 det är långt till nästa val.

Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu tackar för året 2011, och ser fram emot nya utmaningar i 2012. God fortsättning.

 

Vuxna som utnyttjar barn.

I kölvattnet på Patrik Sjöbergs bok, kommer vi nu troligen se flera som vågar gå ut med berättelser om utnyttjande, och sexuell ofredande.

Självklart är det hemskt när barn utsättas för ofredande och kränkningar, och självklart måste alla normalt begåvade människor ta avstånd från sådana handlingar, oavsett när och vem som utfört dessa.

Problemen är bara att många av dessa brott tydligen utfördes på 70 och 80 talet, vilket alltså betyder de är mera än 20 år gamla.
Enligt svensk lag är dessa brott preskriberade efter 10 eller 15 år, beroende på hur man klassar brottet, som ofredande eller grov våldtäkt, men hur som helst är brottet preskriberat.

Att ett brott preskriberas betyder att man inte får efterforska detta, och alltså kan man inte kräva en eventuell misstänkt till svars efter så många år.

I dagsläget har en person i Oskarshamn anmält att han in slutet på 70 talet ofredades av en lärare, som tillika var fritidsledare, någon han burit med sig hela livet.
Visst är det hemskt när detta inträffar, och jag skulle gärna ha sett denna person ställdes inför en domstol, och på det viset ställdes till svars för sina handlingar.
Nu får man inte göra detta, enligt tidigare omskrivna lagar om preskription, men media, och även kommunalpolitikern Lis Lyrbo (s) går ut och vill ha ärendet kontrollerat.

Man frågar sig varför Lis är så angelägen att avtäcka detta ärende, när det är preskriberat, något hon borde vara insatt i, eftersom hon tidigare satt i polisledningen, och därmed skulle känna till de allmänna lagar och förordningar i landet.

Om personen i fråga varit utsatt för ofredande är det tragiskt, men eftersom han inte anmält det tidigare får han tyvärr stå sitt kast, och leva vidare med sitt öde, alternativt söka hjälp inom psykiatrin för att behandla sitt trauma.

Jag finner det väldigt osmakligt av Lis, som nu vill tjäna billiga poäng, genom att låtsas vilja göra något, när hon vet att det är omöjligt, skolförvaltningen kan inte ställas till svars för preskriberade brott, och de har väl annat att lägga sin tid på, än att nysta i så gamla ärenden.

Skulle de äntligen vilja detta, får förvaltningschefen väl göra som hon gjort förut, sammanställa en liten lögn, för att rädda sin förvaltnings ansikte, hon bör dock denna gång informera kommundirektören om hur hon tänker ljuga, så att hon inte kommer att röja lögnen denna gång.

Till den som drabbades skall jag innerligt beklaga det inträffade, och samtidigt beklaga att du inte har mera förtroende för samhället, så att du hade vågat berätta tidigare, medan svinet kunde har åtalats.

Min personliga åsikt om denna kommuns kompetens i att utreda
kränkningar kan utläsas av det som finns under att läsa på sidan HÄR

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket.

Nu har det bevisats att den forcerade vaccinering mot svininfluensan, utfördes med ett preparat som inte var ordentligt testat.

Vad som är värre är att svenska staten skrev på att man köpte vaccinet medvetande detta, och gav tillverkaren löfte om de inte kan dras till ansvar för eventuella biverkningar.

Flera läkare varnade på ett tidigt stadie för riskerna med vaccinet, och påvisade samband mellan skvalen som vaccinet innehöll och skador på soldater som fått mjältbrandsvaccin, som också innehöll skvalen, under Golf kriget.

Visserligen var dessa skador ofta koncentrationssvårigheter, medan det nu är tal om narkolepsi, men man få se på skillnaden i ålder, och mängd skvalen som vaccinet innehöll.
Vidare har många av de skador som soldaterna påtalat först visat sig efter 2 år, och dit kommer vi först om ca 6 månader.

Hur som helst har nu ett antal barn drabbats av skador, orsakats av Pandemrix, vilket man alltså varnade för inte var testat.

I Oskarshamn fram viste jag tidigt detta till skolhälsovården, samt förvaltningschefen, som ansvarar för skolhälsovården, men fick ingen respons, man ansåg tydligen det var värt att ignorera varningsklockorna.

Jag vet att jag senare kom i en diskussion med en reporter från Oskarshamns Tidningen, Håkan Carlsson, som spydigt kläckte ur sig, att du ska alltid gnälla, se bara på hur det var med svininfluensan.

Nu kan jag ju ge tillbaka till Håkan, vad var det jag sade, men du som ”hovreporter” du är ville inte lyssna, utan tyckte jag var gnällig.

Jag kan i dagens läge åtminstone säga, mina barn fick inte vaccinet, för jag läste på, och inte enbart vad ”hovreporterna” skrev.

Till Eva Lundin och Birgitta Torstensson, kan jag enbart säga, hoppas ni fortfarande är stolta över ert beslut, att genomföra mass vaccinationen.

Varför har Oskarshamns kommun olika policy?

I Oskarshamn har vi flera policyn för kommunen, och ibland kan man undra varför det.

Vi har en kostpolicy för skolmaten, som säger att vi ska ge barnen mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer, men det gör vi inte.

Sedan har vi en inköpspolicy, som säger att inköp över ett basbelopp ska annonseras på kommunens officiella hemsida, samt upphandlas så att man utnyttjar marknadskonkurrensen, den används inte alltid.

Vi påtalade för kommundirektören om en upphandling som inte följer policyn, och kommundirektören utreder saken, genom att fråga förvaltningschefen om upphandlingen är enligt policyn, och eftersom förvaltningschefen svarar ja, låter kommundirektören det bli ved det, ingen kontakt tillbaka, för att höra hur det ska ha brustit, eller något, nej hon konkluderar upphandlingen är enligt policyn.

Sist har vi en policy som säger att allmän handling som begärs ut, ska utlämnas inom 2 dagar, kan man ändå få vänta i närmare 2 veckor innan man får sina handlingar.

www.kejs.eu håller på att granska skolförvaltningen, och deras upphandling av konsulttjänster, och bara för att förvaltningschefen, och kommundirektören gör allt för att försena, och försvåra arbetet, ska de inte tro vi ger oss.

Följ oss och www.oskarshamnbloggen.se då kommer flera berättelser.

Denna gången kommer vi att gräva hela vägen, och vi är inte rädd för att få skit under naglarna, för det kommer vi säkert att få.