Östran Nyheterna, varför inte PRAVDA

Jag är nu så jävla trött på Kalmar läns egen PRAVDE

I ett inlägg på Facebook har man skrivit om den 21 årige pedofilmisstänkte från Högsby kommun, vilket allmänt betyder den 21 årige praktikanten från Juvelernas hus i Ruda.
Han har under sin 2 månaders praktiktid hunnit med att seksuellt missbruka 16 barn några vid upprepade tillfällen, samtidigt som han har dokumenterat detta, och delat med sig av bild och film på sociale medier.
När han blev anhållen i februari (tror jag det var) var personalen snabba att erklära att man var helt oförstående för hur detta kunde hända, för han hade aldrig varit ensam med barnen, även föreståndaren ställde sig oförstående för hur detta kunde hända.
Idag 2014-06-11 blev åtalet klart, och av detta framgår att praktikante redan första dagen hade förgripit sig på barn, och detta hade fortsatt när han var lämnat ENSAM med barnen i vilorummen, toaletten samt på lekplatsen.
Nyheterna har skrivit om detta, och länkat till sin facebook sida och i samband med detta hade jag gjort en kommentar, som ungefär var:
Jag tycker vi ska göra en insamling till den stackars personalen på förskolan i RUDA, för de behöver tydligen glasögon och hörapparat, eftersom man under 2 månader inte sett eller hört vad en praktikang gjort med de barnen man har ansvar för. Tydligen är de även senildementa, för man sade från början att praktikanten aldrig var ensam med barnen, vilket man nu beviset han har.
Hoppas att föreståndaren fråntas rätten att ha barnverksamhet, och att förskolan får stänga.

Denna kommentar fick vara med i ungefär 1 timme innan ÖSTRANS venstreorienterade PRAVDA inriktade personal censurerade bort den, allt för att yttrandefriheten och hänsynet till personalen och föreståndaren, som inte har fulgjort sina uppgifter och skyddat oskyldiga 2 åriga barn.
Trodde inte att svensk media kunde sjunka så lågt, men som jag ofta har fått upprepa senare tiden, Oskarshamn och delar av Kalmar län är ett lämn från sovjettiden, detta båda i politiken, komunalförvaltning, samt i deras marionetter i tidningsvärden.

Är Oscarsgymnasiets Estetprogram en utbildning, eller primärt en profilering för Oskarshamn?

Frågan har blivit aktuell efter att flera elever har börjat ifrågasätta varför man inte ser flera olika elever ha framträdande roller, än man gör.

Eleverna stöter sig på att man har valt några enstaka elever som får åka runt och representera, istället för att låta alla eleverna få möjlighet att representera Estetprogrammet.

Det man kan finna mest anmärkningsvärt är att det enbart är de elever som redan har någon form för erfarenhet med att uppträda, genom olika former för tidigare framträdanden, som man ger den möjligheten. Att vissa lärare använder detta argument som en orsak kan man endast finna häpnadsväckande, då man istället borde se till att det är de eleverna som inte har erfarenhet med att stå i rampljuset, och inte redan har en karriär som man ger förutsättning för att kunna marknadsföra programmet, och samtidigt sig själv.
För att jämföra skulle det vara som att ETEC i sina marknadsföringsprojekt valde att skicka färdigutbildade elektriker från Elajo att representera skolan, och visa hur duktig man blir av att gå på skolans el-program.

Man kan även i de övriga framträdanden som Oscarsgymnasiets esteter har se detta framhävande av vissa elever, då det oftast är samma elever man får se stå längst fram, och få solouppträdanden. Det är anmärkningsvärt att skolans lärare inte själva ser hur denna inlärningsteknik inte bara är kränkande, men även kan göra att de övriga eleverna förlorar sin motivation, och därmed även försvårar sin inlärning.

Frågan är nu om skolan i framtiden vill ändra på sin policy, så att alla eleverna får samma möjlighet för att representera skolan, och för att få sin plats i rampljuset, eller om skolan skall fortsätta med att ha sina mobbingfasoner, och låta vissa elever glida genom utbildningen på en räkmacka, för självklart får den duktiga eleven uppmärksamheten, och därmed även de bättre betygen. Den policy som skolan har idag är precis den som var i gamla tider, de duktiga får sitta längst fram, och har lärarens uppmärksamhet, medan de andra får sitta längst bak och skämmas.

För att se hur Oscarsgymnasiet och Oskarshamns kommun ser på detta, är denna artikel skickat till rektor för programmet, samt till skolchefen, där båda är uppmanade att motivera varför man agerar som man gör idag, samt hur man tänker för framtiden.

?Ovanligt att man flyttar på mobbad elev?

?Ovanligt att man flyttar på mobbad elev?.

Ja så händer det åter, Oskarshamns hovreporter skriver direkt det som kommunen ger honom, utan att vara källkritisk alls.

I Oskarshamn finns det en lång tradition om att det är den mobbade eleven som skall flytta på sig, detta har hänt vid flera tillfällen speciellt på Vallhallaskolan, där den odugliga ledningen har praktiseret vid flera tillfällen att flytta på den mobbade, för det är det enklaste för skolledningen.
Även Oscarsgymnasiet har använt denna form för antimobbing för att enkelt komma undan ett problem.

Den tidigare skolchef Eva Lundin var inte rädd för att göra allt som stod i hennes makt, för att ge skolledningen möjlighet för att flytta på offren, istället för att slå handen i bordet och stävja mobbing. Tyvärr fick hon medhåll i detta av politikerna, där Sosse ledningen lagde sig på rygg, och ”slekade” fru Lundin längs ryggen.

Att lärarna inte får uppbackning av skolledningen är uppenbar, när man kan få höra lärare uttala till mobbades förälder:
”Ni har rätt, men vi får tänka på våra jobb.”

Oskarshamn är odugliga i allt som heter antimobbing, och ett stort varning skall låta mot Rektor på Vallhallaskolan, Rektor på Oscarsgymnasiet Hotell och Restaurang, samt rektor för estetlinjen på gymnasiet, dessa rektorer är direkt odugliga i mobbingarbete.

Politikerna är inte heller något ställe att söka stöd, dessa tänker endast på sina relationer till skolledningen, och skolchefen, och har inte någon intentioner om att se till elevens bäste.

 

Bananrepubliken Oskarshamn åter JO-anmält.

Det var den 26 februari som kommunen fick ett mail, där en person utbad sig rätt att få en kopia på trafikliggaren. Kommunen fick åter en påminnelse om ärendet den 1 mars, och servicekontoret skickade ärendet till den tjänsteman som hanterar de lokale trafikföreskrifterna.

Då det fortfarande inte hade kommit något svar den 8 mars, alltså 1½ vecka efter begäran gjorts, och trots man gjort påminnelse till kommunens servicecenter, blev resultatet en JO anmälan, för att ha brustit mot tryckfrihetsförordningen.

2011-03-07 var det en punkt under allmänhetens frågestund, där Oskarshamn blev jämfört med en Bananrepublik, där tjänstemännen tydligen inte viste om vilka regler som fanns, och vilken servicenivå en kommun var skyldig att ha. Kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund (s) och oppositionsrådet Lars Blomberg (M) påtalade båda samstämmigt om hur Oskarshamn inte var att jämföra med en bananrepublik, utan allt numera var i god ordning. Det hade funnit problem, men dessa var borttrollade, bl.a. genom upprättelsen av det kommunala servicecentret, och projektet ”Ett Oskarshamn”.

I och med den nu aktuella JO-anmälan kan man alltså konstatera att allt som blev lovat på Kommunfullmäktige 2011-03-07 var ett luftslott, som säkert låter bra på pappret, men tydligen inte fungerar i verkligheten. Detta är åter ett av den Kompetente kommundirektör Vösus projekt, som leder ett steg fram och två tillbaka, precis som hennes elefantkyrkogård och en del övriga lustiga projekt och anställningar.

Frågan är vad som kommunen nu vill ta sig till för att ändra och rätta problemen, för när ett servicecenter inte fungerar efter 2 år, hur tror Wretlund då att man skall kunna lita på ett nytt projekt, eller ett nytt löfte om att allt fungerar.

Peter Wretlund, jag minns hur du och Lars Blomberg på ett tydligt irriterat och näst intill spydigt sätt besvarade mig i mars 2011. Nu har jag åter påvisat att det inte fungerar i din BANANREPUBLIK, er det snart dags för en ursäkt????