Hur ska man få barn och unges förtroende?

Alldeles för ofta hör man att barn och unga är omotiverade, oengagerade och ställer till problem.

Fråga är varför det blir så?

Under en tid har jag här i Oskarshamn set hur de vuxna i den grad motarbetar barn och unga, i de situationer där de verkligen behöver stöd och inflytande.

Sedan december finns det nu 3 solklara fall, där politiker och tjänstemän i den grad sviker våra barn och unga, som enbart skickar signalen att de ungas röst inte räknas.

I december kom besked om att den populära biträdande rektorn på Vallhallaskolan, Magnus Rydhage, inte fått förtroende att stanna kvar på skolan, utan han fick finna sig i att bli flyttad till Kristinebergskolan istället.
Ledningen i förvaltningen gav som orsak att det var på grund av Vallhallas överskridande av budget, som Magnus inte fick förtroende, något som kan kännas anmärkningsvärd när den rektor, som hade budgetansvar, Kjell-Åke Holmberg inte drabbades av budget problemen.
Hur mycket eleverna och föräldrar protesterade var beslutet fastställd, Magnus ska sluta.
Magnus var den rektor som hade kontakt med eleverna, och som hade elevernas förtroende, och besvikelsen på politikerna var stora, att ingen lyssnade på dem.

Under februari kommer nästa svek mot barnen, genom att förvaltningschefen har anlitat en konsult, utan formell utbildning att utreda resursskolan i Oskarshamn.
Föga förvånande har han upptäckt att man inte behöver särskilda undervisningsgrupper, utan de barn som läsar där, kan lika bra gå i den som han uttrycker det vanliga skolan, med de vanliga barnen.
De barn som nu har fått en trygghet i att vara i små grupper, där undervisningen ska anpassas efter dem, får nu se allt detta försvinna, om förvaltningschefen får bestämma.

Sista exempel är nu hur vår populära och omtyckte kyrkoherde Mats-Ola Nylén tydligen har fått besked på att han inte får fortsatt förtroende i Oskarshamn.
Kyrkoherden har genom sitt folkliga sätt, byggt en ungdomsrörelse, med en bred uppbackning, och stor uppslutning av unga i kommunen.
Han har genom sitt gemytliga sätt lärt unga och gamla att mötas, verkligen gett ungdomen ett samlingspunkt i fritiden.
Tydligen har det inte varit omtyckt av kyrko Fullmäktige, som ska ha gett kyrkoherden ultimatum, sluta själv, eller du får sparken.

Jag förstår de ungdomar som är frustrerade, och känner sig utlämnade av samhället, för det är de.
När allt kommer till allt, är det enbart de vuxna politiker, och tjänstemäns makt, och löner som betyder något, för ungdomarna kör de över, och ignorerar totalt.

När ska någon börja få ögon och öron upp för dessa individer, och ge dem stöd och inflytande i vardagen, så att de kan fostras till att bli ansvarstagande medborgare, istället för som idag, få känna sig som samhällets soptunna, utan sina omtyckte ledare, som ger dem förtroende och stöd i vardagen.

Vart finns politikerna som vågar lyssna till individet, istället för att lyssna till partiet, och vart finns tjänstemannen, som vågar vara tjänare för folket, istället för att vara tjänare av budget, och vad de tror är populärt bland politikerna.

Jag ger mitt stöd till de unga, som vågar visa sitt missnöje, och berätta att nu får det vara nog, nu vill vi bli lyssnade på, och nu vill vi ha vad som tillkommer oss, som samhällsmedborgare, och den generation, som ska betala de nuvarande beslutsfattares pension.

Stör inte skolchefen!

Var och handla i Hultsfred idag, och bäst som jag gick där på Willys, fick jag ett mycket anmärkningsvärd telefonsamtal.

Samtalet kom från självaste kommundirektör Ann-Christine Vösu, som meddelade att hon haft ett samtal med Förvaltningschef Eva Lundin.

Under detta samtal hade man kommit fram till att jag skrivit många mail till henne, och ställd många frågor.
Nu vill kommundirektören att jag slutade skicka mail till Eva Lundin, för hon måste få tid att sköta sina övriga uppgifter, så att jag i framtiden får rikta mina mail till förvaltningen, och få svar därifrån.

Nu ska jag meddela att jag sedan den 27/1-2011 har skickat 7 mail till Eva Lundin, innehållande begäran, eller frågan om förtydligande. Hade Eva lämnat rätt svar direkt, kunde mina mail ha hållit sig vid 2 styck, en med förfrågan om konsultföretaget Senator AB, och ett med begäran om anbud och dokument om detta konsultföretag.

Nu valde Eva att slingra sig, fördröja hanteringen, samt svara undvikande istället, vilket medför att frågorna blir flera.

Vid ett annat tillfälle ställde jag en fråga med begäran om dokument till förvaltningen den 4/2, och får den 9/2 svar från Eva Lundin.

Jag har fått det intryck att varje gång jag ställt en fråga till förvaltningen, har det slutsats till Eva Lundin, precis som om endast hon får svara, och då hon har svaret mina mail, direkt från hennes egen e-post adress, svarar jag självklart på samma.

I övrigt kan man tycke det anmärkningsvärd att kommundirektören ringer och meddelar detta, varför tar Eva Lundin inte ett beslut på förvaltningen, och delegerar mina frågor till en medarbetare, måste hon få kommundirektören till att ta detta beslut?
Kanske hon har använt kommundirektören som konsult, för att få råd om hur hon ska slippa att svara på frågor, som kan ha betydelse för hennes anställning?

Hur som helst kommer jag självklart att respektera det trevliga samtal jag hade med kommundirektören, och i framtiden skickar jag mina frågor till skolförvaltningen, eventuellt med kopia till Eva Lundin, om jag anser frågan berör förvaltningschefen, och kanske bör besvaras av förvaltningschefen.

Dock finner jag det som sagt anmärkningsvärd att en förvaltningschef inte hinner svara på 7 mail under en period av 1 månad, men hon har kanske haft för mycket att göra med att sitta i möte med sitt bollplank, eller övriga konsulter.

Undrar i övrigt om de lokala tidningar har fått samma besked, stör inte Lundin, hon arbetar?

Varför kan skolchefen inte hålla sig till sannigen?

Igår fick jag ett mail från Skolchef Eva Lundin, där hon hävder att hon besvarar begäran om utlämning av allmän handling inom de riktlinjer Oskarshamns kommun har.

Mailet sa så här;

Ivan Kejs, 

 

Upphandlingen har skett enligt kommunens inköpspolicy och i samråd med kommunens upphandlingsledare.

De dokument som finns i ärendet har redan översänts till dig.

 

Fakturorna du erhållit tillhör upprättat avtal.

 

Efter det att din begäran kom mig tillhanda den 7 februari  så fick du ett svar av mig den 9 februari det vill säga  inom de stipulerade tre dagarna.

 

Eva Lundin

Chef Barn- och Utbildningsförvaltningen

Oskarshamns kommun

 

0491- 76 44 90

Bemärk att Eva Lundin skriver att hon fick min begäran den 7 februari, och att hon svarade den 9 februari.

Faktum är att jag den 4 februari begärde att antal handlingar, och den 9 meddelade Eva Lundin att arbete pågick med att ta fram handlingarna, som kom till min adress den 16 februari, alltså 12 dagar efter jag begärde handlingarna.

Hur stod det då i kommunens riktlinjer:

Det finns ingen fixerad tidsgräns i lagstiftningen men rättspraxis har visat att huvudregeln är omedelbar utlämning vid personligt besök. I vissa undantagsfall kan upp till 2 dagars dröjsmål accepteras. Behövs omfattande säkerhetsprövning kan det få ta längre tid.  

(se http://www.oskarshamn.se/upload/KLK/IS/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokumenthantering%20i%20Oskarshamns%20kommun.pdf sidan 11.)

Som jag ser det har Eva Lundin alltså inte följd de riktlinjer hon ska göra, för det fanns inget i papperna som behövde säkerhetsprövning alls.

Kan detta bevisas, ja enkelt se detta foto på följebrevet, där Eva Lundin själv skriver enligt mitt mail den 4 februari, och brevet är daterat den 15, så bevisligen kan Eva Lundin inte hålla sig till sanningen. (Tryck på bilden för större storlek)

Bra gjort Lis Lyrbo.

Den senare tid har mitt engagement funnits runt frågan om särskilda undervisningsgrupper i Oskarshamn, så andra frågor har kommit lite i skymundan.

En av dessa frågor är bråket runt skolstädning, som skolchefen har tagit initiativ till ska minskas drastiskt.

En kommuninvånare kom till mig, och frågade om jag inte uppmärksammat detta, eftersom jag inte skrivit något om det, och jo jag har sett det, men har inte hunnit med det.

Jag ska ge denna kommuninvånare medhåll i att det är bra att nämndordförande äntligen säger ifrån, när det gäller tjänstemanna beslut i skolan.

Eva Lundin har fått alldeles för lång lina, och tror nu att hon ensam bestämmer (förutom när hon hyr konsulter till att ta besluten).

Bra Lis att du vågar sätta ner foten, och säga ifrån, vis vem som har ansvaret och därmed också det slutgiltiga beslut, du växte en bit nu.

Synd att Oskarshamns Tidningens Håkan Carlsson inte har egna ideer.

Jag kanske ska känna mig smickrat, när Oskarshamns Tidningen skriver om samma saker som jag istället för att känna att någon snor min ide?

Faktum är att för en tid tillbaka gav jag Håkan Carlsson ett tips, om hur personer i Oskarshamns kommun bröt mot förvaltningslagen, men blev väldigt otrevligt bemött, och fick besked om att sköta mig själv.

Detta har jag gjort sedan, bl.a. genom att öppna www.oskarshamnbloggen.se och denna blogg, för att kunde nå ut med mina budskap.

Min förvåning är därför stor att Håkan Carlsson nu har anammat mitt upplägg med skolchefens överförbruk av konsulter, och mer eller mindre skriver om det, som ditt eget infall. Man ska dock påpeka att han i sin första artikel omtalade att en person begärt ut handlingarna.

Att Håkan får upp spåret beror väl på att han ser postlistorna, där jag begär ut materialet, och han begär samma material, eller får han helt enkelt besked om vad han ska skriva, från kommunhuset, för att minska skadan, då han så som kommunens ”hovreporter ” skriver i lätta och närmast ursäktande mening, istället för att gå på djupet, och berätta om hur upphandlingarna strider mot policyn, och kanske till och med mot lagen om offentlig upphandling, då konsulttjänster för närmare 300 000 kr är upphandlade genom direktavtal, utan att ha varit utannonserat, eller på annat vis upphandlat med tanke på att nyttja den fria marknaden.

Jag ville ha större respekt för Oskarshamns Tidningen och Håkan Carlsson, om man i framtiden angav källa, när man som här klart och tydligt stjäl en annan persons upplägg, och inte som nu låsas det är sin egen.  

Det är inte okänt för tidningen att mina bloggar finns, då de vid flera tillfällen har varit besökare på dessa, vilket jag ser genom min räknare med IP-spårare, vilket för övrigt även lokaltidningen Nyheterna är.

Varför har Oskarshamns kommun olika policy?

I Oskarshamn har vi flera policyn för kommunen, och ibland kan man undra varför det.

Vi har en kostpolicy för skolmaten, som säger att vi ska ge barnen mat enligt livsmedelsverkets rekommendationer, men det gör vi inte.

Sedan har vi en inköpspolicy, som säger att inköp över ett basbelopp ska annonseras på kommunens officiella hemsida, samt upphandlas så att man utnyttjar marknadskonkurrensen, den används inte alltid.

Vi påtalade för kommundirektören om en upphandling som inte följer policyn, och kommundirektören utreder saken, genom att fråga förvaltningschefen om upphandlingen är enligt policyn, och eftersom förvaltningschefen svarar ja, låter kommundirektören det bli ved det, ingen kontakt tillbaka, för att höra hur det ska ha brustit, eller något, nej hon konkluderar upphandlingen är enligt policyn.

Sist har vi en policy som säger att allmän handling som begärs ut, ska utlämnas inom 2 dagar, kan man ändå få vänta i närmare 2 veckor innan man får sina handlingar.

www.kejs.eu håller på att granska skolförvaltningen, och deras upphandling av konsulttjänster, och bara för att förvaltningschefen, och kommundirektören gör allt för att försena, och försvåra arbetet, ska de inte tro vi ger oss.

Följ oss och www.oskarshamnbloggen.se då kommer flera berättelser.

Denna gången kommer vi att gräva hela vägen, och vi är inte rädd för att få skit under naglarna, för det kommer vi säkert att få.

Senator AB har utredd särskilda undervisningsgrupper.

Nu har jag fått Utredare Kess Simmasgård (KS) utredning i min hand, och jag har läst den med stor fasa.
Visserligen är jag inte utbildat inom gestalt teorin. Men jag har genomgått officersutbildning, utbildning i pedagogisk ledarskap, Etik och Livsfrågor, samt vuxenpedagogisk utbildning, så lite hum om tillvaron har jag.

Vidare har det i båda mina barns klasser i skolan funnits elever med en funktionsstörning, så jag har upplevt hur de kan ha påverkan på klassen.

När jag läsar utredningen, börjar jag redan på sidan 2 att bli nyfiken, för KS börjar här redovisa för faser som organisationen genomgår. Dessa faser beskriver han som: Kreativitet, Balans, Konflikt och Censur.
I slutet av avsnittet hänvisar han till källa Claes Jansen och Förändringens fyra rum.
Spännande tycker jag, och börjar undersöka denna teori.

När jag söker på internet finns det en teori, men här heter de fyra rum något annat, nämligen:
Nöjdhet, Inspiration, Förvirring och konflikt samt Förnekande.

Att det finns en markant skillnad i rumsindelningarna så jag med en gång, så jag började forska närmare varvid jag kommer till en hemsida www.andolin.com som är de som håller i den certifierade utbildning i denna teori.
På denna sida kan man söka på vilka konsulter som är certifierade i teorin, och hur mycket jag än söker är KS inte certifierat konsult i Förändringens fyra rum. Så hur kan han bygga sin utredning på denna teori?

KS varnar i sin utredning på sidan 4 för barnen som isoleras från den vanliga skolan, genom att placeras i skogen, där ingen ser dem, för att i nästa mening beskriva hur det är hemsk att barnet i skolan i skogen får 100 procent uppmärksamhet.
Barnet som ingen ser, med 100 % uppmärksamhet?

Jag är förvånat över att KS inte ser att det finns perioder i allas liv, där man behöver lugn och ro, samtidigt som man får 100 % uppmärksamhet.
Jag undra på om KS har samma inställning om kriminella, är det fel att isolera dem i fängelse, isolerade från övriga samhället, men under 100 % uppmärksamhet, eller hur är det med soldater med post traumatisk stress, är det bättre att placera dem i folktät stimmigt miljö, eller behöver de trygghet, isolerade från mängden, men med några enstaka som kan ge dem 100 % uppmärksamhet?

På sidan 4 i sin utredning påpekar KS hur undervisningsgrupper som utgör en del av den ”vanliga” skolan rent faktisk har mycket gratis. Här drar han exemplen om att man tar sig till skolan som ”andra” elever.

Först måste jag opponera mig mot att han skiljar på särskild undervisningsgrupp och vanlig skola, vem är här mobbaren, den som går i en särskild undervisningsgrupp går också i en vanlig skola, förutan den är särskild anpassat till elever med funktionsstörning.
På en skola i Oskarshamn gick en elev som åkte rullstol. Huvudbyggnaden i skolan var inte handikappanpassat, varför eleven fick gå i den skolklass som fanns i paviljongen, här skulle man aldrig drömma om att påpeka att denna elev inte gick i den ”vanliga” skolan, för vist gjorde han det, men i den avdelning som var anpassat efter det handikapp han hade.
Vidare påpekar KS transporten.
Det finns elever som går i särskild undervisningsgrupp på Rödsleskolan, som bor i Kristineberg.
För den som bor i Kristineberg är Rödsle ut i skogen, åtminstone lika mycket i skogen som Havslätt, och för att komma dit, åker barnen i Taxi varje dag, då de inte kan åka kollektiva färdmedel.
Menar KS att de elever som bor i Kristineberg, men åker till Rödsle dagligen fastnar i ensamhet bakom dator, som han beskriver så fint på sidan 4 citat:
På kvällen kanske dessutom eleven sitter hemma och har datorn som sin bästa vän, risken för utanförskap måste betraktas som överhängande.
citat slut.

Är det inte så att KS ser på de ekonomiska vinsterna, innan de mänskliga, för nu när KS vill att eleverna ska tillbaka till sina vanliga klassrum, måste personalen på varje skola anpassas efter det antal elever man har med särskilda behov, istället för som nu, där man har anpassade grupper, där kommunen kan samla expertis för barnen på ett ställe.

Tänk att stänga Bojen I, II och III.
Då ska samtliga skolor i Oskarshamn plötsligt kunna ta hand om elever med särskilda behov, vilket betyder att samtliga skolor måste ha specialpedagoger anställda, enbart för att man stängar de 3 Bojen klassar.
I Oskarshamn finns ca 8 lågstadieskolor, som nu måste ha minst 2 specialpedagoger, tänk på vad den nya skollagen säger, att varje skolenhet, ska ha en egen rektor, som ska vara chef för sin egen organisation, så 8 skolenheter måste ha 2 pedagoger, för att de kan överlappa varandra, det ger 16 lärare. Mellanstadiet är väl 5 till 6 skolor, vilket betyder ca 10 specialpedagoger, och högstadiet med 3 skolor 6 pedagoger mera, totalt ca 30 specialpedagoger, mot dagens 22.
Var det någon matte del i GestaltKonsult utbildningen?

Hela utredningen finns på www.oskarshamnbloggen.se/images/Senatorutredning001.pdf

Fortsättning följer under helgen.

Åter visar kommunpolitiker att man inte är mogen för sociala media.

På Facebook finns en grupp, som heter KommunInvånaren.
Gruppen styrs utav ett antal socialdemokratiske kommunpolitiker, som uppmaner till debatt runt samhällsfrågor.

Kännetecknande för gruppen är dock att man ska dela ett socialdemokratisk syn, skriver man något som går emot denna övertygelse utsättas man straks för censur, eller hot om detta.
Man kan likabra ge gruppen ett nytt nam, till klappa sosserna på axeln gruppen, istället för kommuninvånaren.

Härunder visas ett exempel på hur gruppen är odemokratisk.

Ivan KejsBlir så trött på de försämringar som vår såkallade kompetenta skolchef planerar för våra resursskolor.
Kanske om hon sparade på sina konsulter vi kunde ha våra bra resursskolor kvar, eller?

Formulärets överkant

for 17 timer siden·Synes godt omFjern tilkendegivelse af, at du synes godt om dette · · Vis feedback (1)Skjul feedback (1)

Leine JohanssonNja som det sas i tidningen så var hela nämnden försiktigt positiv till detta efter att ha hört utredarens föredrag. Ta del av detta och kom gärna på de öppna mötena vi har. Sedan är detta inlägg ett påhopp mot en person och kommer att plockas bort ikväll. ”diskutera idéer, samhällsfrågor och viljeinriktning ”

for 15 minutter siden · Synes godt omFjern tilkendegivelse af, at du synes godt om dette ·

Ivan KejsVår skolchef är en mycket kompetent kvinna, så så Lis Lyrbo inför anställningen, så något påhopp kan det inte vara.
Samhällsfråga är det, när man vill försämra för barn med funktionshinder, och då måste man kunde få lov att framföra sin åsikt. Om inte BUN tål höra vad föräldrarna till skolans elever tycker, då ska dom lämna sina uppdrag istället.
Och eftersom man inte får kalla skolchefen kompetent, ser jag fram emot hur du vill ta bort Lis Lyrbo.

2 sekunder siden · Synes godt omFjern tilkendegivelse af, at du synes godt om detteFormulärets nederkant