Blev omöjlig som chef / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland.

Blev omöjlig som chef / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland.

Kyrkoherden har sagt upp sig under märkliga former, och när man granskar hur, och varför utsättas man för smutskastning och påhopp, troligen av personer inom kyrkans värld.

Under den senaste månaden har jag lyckats bli kallad för:

Ditt offer!
Kvasi journalist
Ha misslyckade drömmer om att bli journalist
Din illitterära, grammatiskt utvecklingsstörda amöba!

Och nu senast har jag fått en kommentar om jag bör skaffa mig ett jobb och liknande påhopp, vilket kan ses som kommentar nummer 10 i ovanstående artikel, som jag länkat till.

Jag har nu genom lång tid granskat olika saker i Oskarshamn på min blogg, och fått flera som kanske inte tycker så mycket om mig, men ändå har det alltid funnits ett civiliserat språk, och någon form för respekt, även om vissa lögnar och omskrivningar har funnits, för att snygga till vissa situationer.
Aldrig har jag dock blivit så hårt utsatt för glåpord, och smutskastning, som när man granskar svenska kyrkan.
Jag blir mörkrädd av att tänka på hur dessa personer agerar i detta ärende, och undrar på om det verkligen är kyrkan jag har kommit till.

Mitt svar till den kommentar jag hänvisar till häröver, skriven av anställd är som följande, den är även skickat till tidningen, men jag vet inte om den tas med:

Till Anställd.

Jag granskar detta ärende med stöd i kyrkoordningen tolfte avdelningen, med vikten lagt på 53 kap 3 §.

Redan i början av den tolfte avdelningen kyrkoordningen står det att det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska Kyrkans verksamhet är av avgörande vikt.

I Sverige finns något som heter religionsfrihet, och yttrandefrihet, men det vet du kanske inget om.

Vem jag är vän med, har du inget att göra, här har vi också frihet att få välja våra vänner som vi vill.

Ditt inlägg, med direkt smutskastning på mig, kan endast få mig att undra om vilken personal det finns inom kyrkan, din kommentar om att skaffa sig ett jobb, hur motiverar du den, vad vet du om min anställning, eller dagliga levnadssätt?

Jag undra vem det är jag trampar på tårna i detta ärende, för aldrig har jag blivit utsatt för så mycket påhopp, som efter jag började granska detta ärende, och jag kan starkt misstänka vilka det är som ligger bakom, och det är inte Mats-Ola eller Alexander, utan det måste vara dem på andra sidan, som med alla medel motarbetar dem.

I min granskning har jag varit en del samman med församlingsmedlemmar som alla ger sitt stöd för Mats-Ola, ja egentligen har jag endast mött stöd för kyrkorådet bland delar av dettas medlemmar, samt enstaka anställda på pastorsexpeditionen, i övrigt har jag inte upplevt något nämnvärt stöd.

Jag tycker att du som fegt gömmer dig bakom pseudonymen anställd skall överväga, om du nu är anställd i svenska kyrkan, om du har rätt arbetsplats, för du kastar skit på mig, utan att veta fakta, jag kastar inte skit på någon, utan vidarebefordrar den fakta jag har tillgång till, för allt jag har skrivit eller kommenterat kan jag dokumentera.

Jag tycker du ska lämna din avskedsansökan utan dröjsmål, för du är en skam för svenska kyrkan.

Ivan Kejs

Ps. Vad jag vet kan biskopen inte beordra kyrkorådet till en avtackning, när kyrkoherden avsagt sig denna, jag tror inte att biskopen sätter sig över att tjänstgörande präst ansvarar för gudstjänsten, och därmed för det som skall ske inom den.

Pps. Jag är för övrigt fortfarande med i den danska folkkyrkan, där jag är döpt, konfirmerat, och har min övriga kyrkliga utbildning ifrån.

Jag undrar vad biskopen säger i ett ärende som detta.

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket.

Nu har det bevisats att den forcerade vaccinering mot svininfluensan, utfördes med ett preparat som inte var ordentligt testat.

Vad som är värre är att svenska staten skrev på att man köpte vaccinet medvetande detta, och gav tillverkaren löfte om de inte kan dras till ansvar för eventuella biverkningar.

Flera läkare varnade på ett tidigt stadie för riskerna med vaccinet, och påvisade samband mellan skvalen som vaccinet innehöll och skador på soldater som fått mjältbrandsvaccin, som också innehöll skvalen, under Golf kriget.

Visserligen var dessa skador ofta koncentrationssvårigheter, medan det nu är tal om narkolepsi, men man få se på skillnaden i ålder, och mängd skvalen som vaccinet innehöll.
Vidare har många av de skador som soldaterna påtalat först visat sig efter 2 år, och dit kommer vi först om ca 6 månader.

Hur som helst har nu ett antal barn drabbats av skador, orsakats av Pandemrix, vilket man alltså varnade för inte var testat.

I Oskarshamn fram viste jag tidigt detta till skolhälsovården, samt förvaltningschefen, som ansvarar för skolhälsovården, men fick ingen respons, man ansåg tydligen det var värt att ignorera varningsklockorna.

Jag vet att jag senare kom i en diskussion med en reporter från Oskarshamns Tidningen, Håkan Carlsson, som spydigt kläckte ur sig, att du ska alltid gnälla, se bara på hur det var med svininfluensan.

Nu kan jag ju ge tillbaka till Håkan, vad var det jag sade, men du som ”hovreporter” du är ville inte lyssna, utan tyckte jag var gnällig.

Jag kan i dagens läge åtminstone säga, mina barn fick inte vaccinet, för jag läste på, och inte enbart vad ”hovreporterna” skrev.

Till Eva Lundin och Birgitta Torstensson, kan jag enbart säga, hoppas ni fortfarande är stolta över ert beslut, att genomföra mass vaccinationen.

Hycklarna och Berget.

Idag var jag på gudstjänst i Oskarshamns församling, en gudstjänst förrättat av kyrkoherde Mats-Ola Nylén.
Dagens text var runt Maria Bebådelsedag, och Mats-Ola predikade runt att vara guds tjänare, inte bara med munnen, men med hela sin kropp.
Dagens gudstjänst var känslosam, då det var den sista Mats-Ola förrättade, innan han nu åtminstone för en tid lämnar sin tjänst som kyrkoherde.

Frågan är om inte hans predikan idag var ett löfte till församlingen, att den som tjänar gud inte bara med sin mun, men med sin kropp, kommer att stanna i församlingen i sin tanka och i sin anda, medan den som enbart tjänar gud genom sin mun kommer att glömmas och förtvina utav församlingen.

Den senare tids turbulens i församlingen, där delar av kyrkorådet satt sig för att Mats-Ola med alla medel ska bort från sin tjänst, kom på allvar fram i dagens mässa, där hycklarna visade sitt sanna ansikte, genom att vilja avtacka Mats-Ola, något han bestämt tackat nej till.
Hur vågar hycklarna ställa sig i guds hus, och sätta sig över en av guds tjänare?

Jag kom att tänka på Johannes Evangeliet kapitel 2, där det står:

I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor sade han: ”Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.” Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: ‘Lidelsen för ditt hus skall förtära mig.’ Judarna sade då till honom: ”Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?” Jesus svarade: ”Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.” Judarna sade: ”I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!” Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt.

Hycklarna har nu påbörjat rivningen av det tempel Mats-Ola skapat, genom samtal och förtroende, inte bara med ungdomen, men även med de äldre, inte enbart med isolerade grupper, men med ett övergripande gemensamt mål, att enas och samvara i guds hus, delande guds frid.

Vart tar den svenska kyrkan vägen, när köpmännen kan jaga bort herrens tjänare, för är det inte det som sker i Oskarshamn?
Kyrkorådet i Oskarshamn är en politisk styrd organisation, som genom att sälja sig själv som en simpel prostituerat vinner röster, inte för att förkunna guds ord, och på det viset tjäna han med mun och kropp, utan för enbart genom att med munnen framtvinga sin vilja, gentemot den som av gud har fått uppdraget att förkunna guds ord.

Ingen av de hycklare som idag ville avtacka den präst de själva kört på porten förtjänar att i framtiden minnas av församlingen, då de inte har kunnat respektera andras vilje, och som sådan inte heller själva förtjänar att få deras vilja.

Vem har get politikerna uppdrag att styra kyrkan kan man fråga, politikerna som var den som dömde Jesus till korsfästelse, politikerna som genom sin rädsla, kastade spot och spe på Herren Kristus, hånade honom som judarnas konung, och avkrävde mirakel som bevis.
Vem ska vara första man att kasta sten mot den person som är oskyldig, när de inte själva följer de spelregler som finns.

Jag har som en kristen engagerad mig i Mats-Ola Nylén´s kamp mot kyrkorådet, och i synnerlighet mot arbetsutskottet, och personalutskottet, och har set hur hycklarna, för jag kan inte kalla dem annat, för kyrkans män är de inte, genom falsk vittnesbörd, osant intygande, och genom att sekretessbelägga handlingar gömmer sig bakom sina politiska uppdrag, och kallar sig för arbetsgivare.

Man undrar på hur socialdemokraterna där deras nyvalde partiordförande Håkan Juholt noga påpekade att han inte är någon direktör eller VD, utan ledare för en demokrati rörelse, hur vill han försvara att Denis Rydh sitter på ett möte och utger sig för att vara arbetsgivare, och som sådan ta ett beslut, istället för att lyssna på sina medlemmar, och ta beslut efter deras övertygelse?
Hur stämmer det att man kan ignorera de äldres önskan om att få ha sin förkunnare och präst kvar, istället för att lösa de problem som legat latent i flera år.

Idag upplevde jag något väldigt konstigt, och det var inte att ta emot herrens välsignelse, den har jag fått förut, men det var att se det onda ta emot denna, för det onda bor i ett gult hus, beläggandes mellan Oskarshamns Kyrka och Stora Torget, det personifieras genom en koalition av politiska enheter bestående av S, M, FP och det som kallas Alternativet, alla var representerade i kyrkan idag, men ingen kunde jaga dem ut.

I slutet på mässan ville de avtacka Mats-Ola Nylén med blommor och en present, men när de kallade fram honom stod han kvar, och sade att det inte kändes rätt.
Han påminde om det han sagt, att tjäna Herren med mun och kropp, men att det kändes som om kyrkorådet enbart tjänade med munnen.

Mats-Ola var berget, och han stod kvar, även om Muhammed stod och ropade, enda ljuspunkt var att Muhammed i denna historie valde att inte att komma till berget, hon vågade inte.
I övrigt får man fråga sig om dessa hycklare alls har något vett innanför skallbenet, komma och störa en gudstjänst, utan att ha frågat tjänstgörande präst om lov. Mats-Ola ville inte avtackas, och avsagt sig detta, och ändå ska denna samling störa kyrko orodningen, genom att avbryta gudstjänsten, osh sätta kyrkoherden i en position han inte vill.
Hyckleriet tar ingen ände, och falskheten och bristen på etik blir tydligare och tydligare.

När en kommentar blir personlig.

I vanliga fall publicerar jag aldrig anonyma kommentarer, men idag gör jag ett medvetet undantag från denna regel, och kommer att publicera en kommentar, genom att kopiera den in i denna text.

Upplägget till denna kommentar kommer från ett inlägg jag gjorde på http://www.oskarshamnbloggen.se/pivot/entry.php?id=86 läs gärna genom att följa länken.

I denna artikel skriver jag fakta, hämtat från de minnesanteckningar jag har från fredagens möte, den artikel som jag även länkar till, på behörigt vis att den öppnas i eget fönster eller flik, den information jag själv har fått, samt genom att söka uppgifter på registrerade hemsidor.
Inget av det som står i artikeln är alltså falskt, eller på annat vis stridande mot journalistiskt etik, brott mot PUL eller annan svensk författning.

Trots det kom det igår följande kommentar:

Ditt offer!
 Sluta upp med din kvasijournalistik!
 Du vet ju inte vad du pratar om för fem öre!
Sluta leva ut dina misslyckade drömmer om att bli journalist – något du aldrig skulle kunna bli – och dra något gammalt över dig.
Din illitterära, grammatiskt utvecklingsstörda amöba!

Ovanstående är författat av: Det du/ ann.onym@hotmale.com
Ip nummer 81.236.800.182 den 16 mars 2011 kl.21:19

Jag förvånas över att man på detta vis attackeras för att man ifrågasätter svenska kyrkans församling i Oskarshamn, och påvisar hur en person representerar flera församlingar, så man undrar på hur det hänger ihop.
Jag vet inte vem som skrivit detta, men personen i fråga ligger väldigt nära förtal, och då jag även är invandrare är det frågan om det kan vara ett diskrimineringsbrott.
Det som kan kännas konstigt är att kommentaren kommer 4 dagar efter inlägget skrevs, samma dag som kyrkorådet tydligen belagt alla handlingar jag begärt utlämnat med sekretess.
Trampade jag någon på tårna?

Finns Etik längre?

Idag har tidningen Nyheterna en artikel om hur kyrkoherde Mats-Ola Nylén tydligen ska ha misskött sin tjänst, vilket ska vara orsak till han tvingats söka sin avsked.

I artikeln skriven av journalist Peter Rosén berättar en anonym om hur Mats-Ola bl.a. i sina predikar har börjat inrikta sig på synd, skuld och den yttersta dagen.

Jag var i fredags närvarande på ett möte, med ett 40 tal församlingsmedlemmar, i spridd ålder, där även Peter Rosén var närvarande. På detta möte sades bl.a.

Äldre församlingsmedlem: Jag tycker att det är förfärligt. Jag går bara till kyrkan , kanske vanligtvis på söndagarna men då går jag nästan varje söndag, och väldigt sällan går jag på de här kvällsmötena . Men förra veckan var jag faktiskt på ett sånt här möte och jag blev så fantastiskt överraskad över att se alla dessa ungdomar samlade på denna verksamhet som var allihop, som knöt samman och man kände samhörigheten mellan både dem och oss. Och det här är väl i alla fall Mats-Ola  förtjänst att det har blivit såhär och därför tycker jag det är alldeles förfärligt om dessa ungdomar ska lämna.
Kyrkorådet: Absolut det är så

Äldre församlingsmedlem: Det var likadant förra året då vi hade den här samlingskåren. Vi skulle vara efter dem och så var det en man från Erikshjälpen och då steg han upp när dessa barn hade tagit nattvarden och kramade om varandra och han sa att det var någonting som han inte kunde fatta , så vackert var det.
Kyrkorådet: Mats-Ola har verkligen byggt upp ett jättefint ungdomsarbete  i vår församling , och vi får verkligen hoppas jag menar det och att den här formen kan fortsätta. Det är inga som vill göra något annorlunda vad det gäller barn och ungdomsarbetet och personalen diskuterar ju att man vill ju följa det här konceptet och arbeta vidare på det. Man vill inte göra något annorlunda för det här är ett jättebra koncept .

Ger detta intryck av att Mats-Ola´s predikar ska vara inriktade på synd och skuld?
Jag tycker det ger intryck av kärlek och omtänksamhet.

I övrigt kan man tycke det märkvärdigt att han ska ha misskött sina arbetsuppgifter så rejält med övertid och slutna grupper, när kyrkorådet på samma möte sade:

Vi har ju uppskattat verkligen allt arbete som Mats-Ola har gjort med våra ungdomar och det fantastiska arbete som han faktiskt fått igång vad gäller konfirmandverksamhet och arbetet med våra leviter, jag har inte hört att någon annan har sagt någonting annat, utan alla lovordar det arbete Mats-Ola har gjort här. Absolut ingen

Att Nyheterna kan skriva denna artikel, och låta en anonym får ta till orda på detta vis, när de själv var närvarande på fredagens möte, där kyrkorådet, och församlingsmedlemmar uttalade ovanstående, anser jag mycket märkvärdigt, frågan är om journalisten inte brytar mot varje form för journalistetik, när han ignorerar förstahands information, till fördel för simpel skvaller.

Mötte Håkan Juholt idag.

På min väg hem från pastorsexpeditionen så jag plötsligt Håkan Juholt stå på torget i Oskarshamn.

Först trodde jag inte det var sant, för i fredagens Expressen stod det om hur SÄPO med en gång det blev känt han var den nya partiledarkandidaten, hade försett honom med livvakter, och här stod han, utan några människor närmare än 30 meter.
Jag kan bara säga att om han har livvakter, då var de på lunch, medan han väntade utanför restaurangen, eller också är de mästare på att smälta in i omgivningen, som cykel eller gatlykta.

Hur som helst, gick jag fram och gratulerade Håkan, och överlämnade honom mitt kort, med adressen till denna blogg, med hänvisning till att jag hade gjort en hälsning till han här, med anledning av han nominerades till partiledare.

Även om jag kanske inte riktigt längre stödjer socialdemokraterna, då jag inte tycker kommunens representanter ger så bra intryck, kan jag tycke det är trevligt att Håkan ställer upp, och kan småprata med de han möter, utan att göra sig märkvärdig.

Kan vi få sanningen tack!

Jag har idag lämnat följande skrivelse till Pastorsexpeditionen i Oskarshamn, för att kunna få sanningen om kyrkoherden och hans uppsägning.

Nu få vi se när jag får ta del av handlingarna, för om kyrkan ska vara öppen bör det gå snabbt att få dem fram.

Oskarshamn 2011-03-14

Till:                      Svenska Kyrkan
Oskarshamns Församling

Saken: Utebekommande av Svenska kyrkans handlingar.

Ärende:

Jag har idag 2011-03-14 vid personligt möte på Pastorsexpeditionen i Oskarshamn, begärt att få ta del av Svenska Kyrkans handlingar enligt den specifikation som följer senare.
Vid detta möte fick jag besked om att varje sådan begäran ska lämnas på skrift, för behandling av kyrkorådet, alternativt  arbetsutskottet, även om en sådan arbetsgång inte är specificerat i kyrkoordningens tolfte avdelning som reglerar handlingar och register.
Med hänvisning till kyrkoordningen 53 kap 9 och 10 § där vikten av skyndsam behandling framhävas, och att det är den juridiska personen som förvarar handlingen som ska värdera om den kan lämnas ut, ska jag redan här ställa mig frågande till om Oskarshamns Församling agerar efter kyrkoordningen.

Bakgrund:

Under den senare tiden har många divergerande uppgifter kommit i dagens ljus, mest som anonyma utlåtanden från personer inom kyrkans förvaltning.
Jag vill få klarhet om vad som är rätt och fel, vilket kyrkan själv bör medverka till då man skriver i kyrkoordningen:
Det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska Kyrkans verksamhet är av avgörande vikt. Offentlighetsprincipen tillämpas för all kyrklig verksamhet.

Med anledning av detta kommer jag att begära insyn i de handlingar som har åberopats under ärendets gång.

Begäran:

Med stöd i kyrkoordningen tolfte avdelningen 53 kap 3 § vill jag ta del av följande handlingar:

  • Kyrkoherde Mats-Ola Nyléns uppsägning.
  • Det avtal som reglerar (Ömsesidig överenskomst som Fru Probelius Seger kallade det under fredagens möte med ungdomarna) uppsägningstiden för Kyrkoherden, till endast 1 månad.
  • Det skriftliga avtal som ska finnas mellan kyrkorådet och kyrkoherden om inget får yppas i ärendet runt kyrkoherdens uppsägning.
  • Den psykosociala undersökning som ordförande i kyrkorådet, till media och under fredagens möte med ungdomarna uttalat ska finnas runt arbetsmiljön.

Handlingarna kan lämpligen distribueras till mig i form av en PDF-fil till min epost adress ivan@kejs.eu. Önskar församlingen att delge mig handlingarna på annat vis, kan meddelande om detta lämpligen meddelas på samma adress, eventuellt med besked om när jag kan hämta handlingarna på pastorsexpeditionen i Oskarshamn.

Jag har enligt kyrkoordningen 53 kap 9 § rätt att få ta del av handlingarna efter skyndsam behandling, vilket enligt flera JO beslut om utlämning av allmänna handlingar betyder omedelbart vid personligt frammöte, eller efter 1 till 2 dagar om omfattande sekretessprövning är nödvändigt.

Jag vill påminna om att även om det bedöms att en handling är sekretessbelagd så innebär det inte att hela handlingen är sekretessbelagd utan att handlingen ska lämnas ut med de uppgifter som är sekretessbelagda överstrukna.

Överklagningsbart beslut:

Om jag inte får ta del av begärda handlingar är jag medvetande om att jag får ett överklagningsbart beslut. Ett sådant beslut måste vara undertecknat av behörig beslutsfattare och kan därför inte distribueras via dator.
Jag emotser om detta blir aktuellt information var beslutet kan hämtas upp.

Vänlig hälsning och med förhoppning om skyndsam hantering

Ivan Kejs

Håkan Juholt ny partiledare?

Idag meddelades det att socialdemokratiet´s valberedning inställer Håkan Juholt som ny partiledare, som efterföljare till Mona Salin, som avgår vid kongressen i slutet på mars.

Håkan Juholt har sitt ursprung i Oskarshamn, där han fortfarande har anställning på tidningen Nyheterna/Östra Småland, men pt är tjänstledig.

Oskarshamn är bland ungdomarna känd som Ångesthamn, och den närmaste jämförelse som finns är staden där Homer Simpson bor, Springfield.

Att Håkan Juholt nu kan ta klivet upp, och bli utmanare till Fredrik Reinfeldt om statsministerposten, kan bli ett kärt tillkommen tillskott för Oskarshamn, turistnäringen kanske kan fokusera på en slogan här bor Sveriges nästa stadsminister, med risk för att det får ändras efter nästa val.

Om Juholt nu blir partiledare, och sedan Statsminister, får man hoppas att han kan hantera landet bättre än de partikollegor han har, som just nu styr Oskarshamn.

I Oskarshamn är det nämligen tillåten inte att följe reglarna för tjänstemännen, och när man inte själv kan klara av sitt jobb, då kan man utan problem direktupphandla konsulttjänster för 300 00 kr, utan på något vis dokumentera hur man gjort det.

I Oskarshamn behöver man inte heller hålla på praxis om utlämning av allmänna handlingar, utan här kan man göra lite som man vill, om blir man pressat som tjänsteman, kan man gå till kommundirektören, så kontakter hon den medborgare som vill veta något, och lär denna hut, om man inte ska störa tjänstemännen i kommunen, utan vill man något, kan man kontakta förvaltningen.

I Oskarshamn får de folkvalde revisorerna som påpekar brister i förvaltningar inte nytt förtroende, men politikerna som satt för att övervaka förvaltningarna får det.

I Oskarshamn kan man lita på personer utan förmäl utbildning, och betala dem mycket för utredningar, som de personer som utreds inte alls känner igen sig i.

Man får inte kalla Oskarshamn för en bananrepublik, och det är rätt att det är lång väg till Nicaragua och liknande diktaturer, men när lagar och förordningar inte efterlevas, då blir det ändå något i den riktningen, men säg inte det till Juholts partikollega, kommunalrådet i Oskarshamn, för då blir han arg, och fördömer att du tar frågan till en så låg nivå, att han sedan medger att fel finns, och man i sakfråga har rätt, när ingen annan hör det, hjälper inte så mycket, när man saknar pondus att göra något åt det.

Nej jag får tyvärr säga att mitt förtroende för de socialdemokrater som har sitt ursprung i Oskarshamn inte är så stort, men jag välkomnar Juholt till att bevisa motsatsen, börja gärna på hemmaplan med att svinga kvasten, och städa bland inkompetenta tjänstemän, och politiker, för vill du bli landets stadsminister, får du bygga hirakiet, och börja från grunden.

Vi på www.kejs.eu och vår systerblogg www.oskarshamnbloggen.se gratulerar och önskar lycka till

Jag har fått ett inlägg från Måns Norrsén som jag publiserar i enighet med honom, utan redigering.

Mats-Ola Nylén har idag sagt upp sig från sin tjänst som kyrkoherde i Oskarshamns församling, av vilken anledning vet jag inte men vi kan anta att det inte är av fri vilja eftersom alla som jag talat med hänvisar till kyrkorådets ordförande Rose-Marie Probelius-Seger för ytterligare information. Det vi kan konstatera är att församlingen har skjutit sig i foten på grund av att vi har en populär kyrkoherde som är det bästa som har hänt församlingen på länge.

Det som är viktigt nu är att vi som står på Mats-Olas sida är bestämda i vår sak. Därför uppmanar jag nu alla ledare, konfirmander och alla andra församlingsmedlemmar att bojkotta all verksamhet som ordnas av Oskarshamns församling tills vi har fått svar på tal!

Kommunens E-post returnerar mina mail.

Sedan i fredags, har jag skickat samma mail till 4 olika adresser under Oskarshamns kommun, samtliga mail kom retur.

Grunden i mitt mail, var att begära tid vid allmänhetens frågestund på måndag, för att framföra en fråga till kommunalråd Peter Wretlund.

Så här så mitt mail ut.

Oskarshamn 2011-03-04

Till:                      Presidiet i Oskarshamn Kommunfullmäktige genom Kommunsekreteraren.

Kopia:                Ordförande och viceordförande i kommunstyrelsen.

 

Saken.

Fråga i allmänhetens frågestund 2011-03-07, om varför kommunen egentligen har skrivna policyn, då de tydligen inte behöver efterlevas.

Fakta.

I Oskarshamn finns en inköpspolicy, som är antagen i 1994, så den bör vara väl inarbetat bland kommunens tjänstemän. (Oskarshamns kommun Författningssamling 016.1
UPPHANDLINGSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN
Fastställd av kommunstyrelsen 1994-02-22, § 45
Reviderad av kommunstyrelsen senast 2009-08-25, § 208
Gäller fr.o.m. 2009-09-23)


I den står det bl.a. att direktupphandling över ett prisbasbelopp ska annonseras på kommunens officiella hemsida, dokumenteras, och nyttja marknadens konkurrens.

Likväl har en förvaltning utfört upphandlingar av konsulttjänster på närmare 300 000 kr, som direktupphandling utan att kommunens inköpspolicy fölljs.

Ett annat dokument i kommunens författningssamling är hantering av allmän handling.
Jag har sedan den 4 februari sökt att få ta del av de dokument som ska dokumentera att ett visst inköp följer inköpspolicyn, vilket förvaltningschefen har intyget det är.
I första hand fick jag vänta i närmare 2 veckor på att få ta del av fakturorna, även om det i riktlinjerna står att dokument ska utlämnas efter max 2 dagar. (Så här står det ordagrant i Kommunens riktlinjer:
Det finns ingen fixerad tidsgräns i lagstiftningen men rättspraxis har visat att huvudregeln är omedelbar utlämning vid personligt besök. I vissa undantagsfall kan upp till 2 dagars dröjsmål accepteras.)
De övriga dokument, som måste finnas för att förvaltningschefens utlåtande att hon följd policyn, har jag fortfarande inte fått efter 1 månads väntan.
I de dokument jag efterfrågade fanns inget som behöver sekretess prövas.

Jag har även efterfrågad hos den som attesterat fakturorna, om underlag för att de fakturor som attesterat är upphandlat enligt kommunens regler, utan att svar emottagits inom den tid kommunen har angett i sina riktlinjer, att dokument i fall där granskning krävs utlämnas inom 2 dagar.

Sist kan jag reagera på de uppgifter som nu har delgetts via media, och även varit omtalat på en politikers sida på facebook, där det klart framgår att han uppmanat en annan politiker inte att tala med media, om han har något negativt att säga om en nämnd.

Detta är inte bara etiskt fel, men direkt ett brott mot grundlagen, då det i såväl yttrandefrihetsgrundlagen, som tryckfrihetsförordningen står att man har meddelarfrihet, och rätt att publicera sina tanker.

Ovanstående är bakgrundsfakta, och kommer inte att omtalas i min fråga vid allmänhetens frågestund, utan där kommer min fråga att bli, ungefär som följande:

Fråga till Peter Wretlund.

Inom kommunen finns en stor författningssamling med reglar för kommunens politiker och tjänstemän.

Tydligen har de som ska följa dessa förordningar, policyn och riktlinjer inte lärt sig vad som står i dessa med följd att kommuninnevånare inte får den service som de har rätt till, enligt kommunens egna reglar, som är framtagna för att följa nationella reglar och lagar.

Jag har framvisat ett antal exempel för dig, och Lars Blomberg, som klart dokumenterar att man inte följer riktlinjer för dokumenthantering, vilket kan skada enskild medborgar i kommunen.
Man följer inte kommunens inköpspolicy, vilket kan orsaka att kommunen köper tjänster och varor till ett överpris, då man inte nyttjar marknadens konkurrens.

Det finns exempel på eventuella brott mot yttrandefrihetsgrundlagen, och tryckfrihetsförordningen.

När man samtidigt har i minnet hur ByggeBo hanterades, med kontroll av bensinkort, eller den senare tids avslöjande om hur man i Landstingen inte följer policyn med alkoholhantering, undrar man hur du som företrädare för kommunen ser på detta, och om du tänker göra något åt det?

Hur tänker du agera i dessa frågor om alls.

Nu publicerar jag frågan, och mailet här istället, så vet jag det läsas under dagen av någon på kommunen, sedan får jag väl lämna en papperskopia i morgon på kommunkontoret, samtidigt med att jag felanmälar kommunens e-post.