När de äldre stängs ute av kyrkan!

Idag var det proklamerat att en ny namninsamling, till fördel för fd kyrkoherde Mats-Ola Nylén, skulle utföras i samband med Kyrkkaffet, efter mässan i Oskarshamns Kyrka.

Namninsamlingen gick ut på att man ville att kyrkorådet skulle ta församlingsmedlemmarna på allvar, i önskan om att få Mats-Ola Nylén tillbaka, som det skrevs, medlemmarna vill ha Mats-Ola Nylén men det vill de anställda inte.

Det var Ingrid Swahnberg som genom en ny namninsamling ville påpeka att den hon lämnade redan 2011-03-07, var lämnat utan påföljd, den var inte ens protokollfört, något som hon tyckte var anmärkningsvärd.
När hon idag ville utföra en ny namninsamling, fick hon besked från Tf kyrkoherde Magnus Wihlborg att hon inte fick göra det i kyrkan, då hon i det fall kränkte kyrkorummet.

Fr Swahnberg lät sig inte kuvas, utan ställde sig på kyrktrappan, och fick över 60 namnunderskrifter, vilket betyder att i stort set samtliga närvarande i kyrkan skrev på, för att få Mats-Ola Nylén tillbaka.

Medan man samlades på trappan för att skriva på, utmärkte sig kyrkofullmäktige medlemmen Stefan Liljehorn, på ett otursamt sätt, genom att beordra folk bort från trappan, då de spärrade utrymningsvägen om något skulle hända i kyrkan. När folk protesterade mot hans utlåtande svarade han med att han i övrigt inte tyckte om den ton som fördes.

Kyrkan utestängar alltså de äldre, varav flertalet var över 60 på grund av man protesterar mot kyrkorådets agerande.
Vidare skall man så få veta av en medlem i kyrkofullmäktige att han inte tycker om tonen.

Man undra vem som kränker kyrkan, medlemmarna som vill bli lyssnade på, eller kyrkorådet och den tillförordnade kyrkoherden som inte vill acceptera medlemmarnas åsikt?
Vem är det som tar fel ton, de som låter sin röst hört, eller den som vill att rösten ska tystas.

Nu har den tillförordnade kyrkoherden lagt ribban för vad man kan göra i kyrkan, för om man inte får göra en legitim namninsamling, där medlemmarna får säga sitt, utan att kyrkorummet kränkas, då kan man väl inte hålla en kyrko konsert där man kräver inträde, för kyrkorummet är då enbart till för den som vill komma i bön.
Man kan väl inte sälja lotter i kyrkan, för det är ett bönehus.
”Jesus fick tag på några rep som använts till att binda fast fåren med. Dessa snodde han ihop till en piska. Sedan ropade Människosonen med basunliknande stämma: ”Tag bort detta härifrån; gör inte min Faders hus till ett marknadshus.” Johannes 2:16. ”Det är skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus.’ Men ni gör det till en rövarkula.” Matteus 21:13. Sedan gick han från det ena ståndet till det andra och släppte ut djuren och välte omkull växlarnas bord.”

Det är sorgsamt att se hur delar av personalen, och några av kyrkorådets medlemmar anser sig vara mera värd än medlemmarna i kyrkan, hur de anser sig ha fått all makt att agera i frågan runt vem som skall vara kyrkoherde i Oskarshamn.

Nu finns det alltså 3 namninsamlingar, en som lämnades samma dag som Nylén provocerades till att säga upp sig, men 22 namn på. En som ungdomarna gjorde med 256 namn på, och nu kommer en mera, med ca 65 namn på. Detta ger alltså en total på 343 underteckningar, där kanske några kan vara dubbla, men säkert är vi nära 300 till 320 namn, som vill ha Mats-Ola Nylén tillbaka.

Ser man på att förre kyrkovalet, och samlat antal röster, svarar antalet namn på namnlistorna till att 36 % av de som röstade går emot de beslut som kyrkorådet har tagit i detta ärende.
Inga av de partier som är representerade i kyrkorådet, eller fullmäktige har 36 % av rösterna, vilket alltså betyder att det måste vara en tvärpolitisk uppbackning för att få Nylén tillbaka.

Vart fanns Oskarshamns Församling?

När SSU, KD och C igår anordnade en minnesstund på Lilla Torget i Oskarshamn, deltog ett par hundra människor i manifestationen.

Något som väckte en del undran var vart svenska kyrkan och i synnerlighet Oskarshamns Församling tog vägen i denna minnesstund.

Faktisk var den enda man såg på Lilla Torget den förre kyrkoherden Mats-Ola Nylén, som viste sitt stöd för offren i Norge på detta vis.

Tänk om Oskarshamn Församling hade visat sitt stöd, genom exempelvis att ha arrangerad en minnesstund i församlingshemmet, eller en kort mässa i stadsparks kyrkan, i samförstånd med de arrangerande politiska partierna, det tycker jag varit fint, och medmänskligt.

Total nonchalans från Kyrkorådet arbetsutskott.

Som vi tidigare har berättat har en protestlista med 256 namn överlämnats till kyrkofullmäktige, med anledning av Mats-Ola Nyléns provocerade uppsägning.

Vid senaste möte i kyrkofullmäktige, togs det upp att det endast var de unga som hade agerat, och protesterat mot behandlingen av Mats-Ola Nylén.

Ett rykte kom till min kännedom, om att det även skulle finnas en protestlista, där det uteslutande var de äldre som skrivit på. Denna lista efterfrågade jag i ett brev till kyrkorådet 2011-06-06, ett brev jag fortfarande inte fått svar på.

Nu har jag varit i kontakt med den som har utformat denna protestlista, nämligen församlingsmedlemmen Ingrid Swahnberg, som bekräftade att hon 2011-03-07 lämnade en lista med 22 namn, där alla enligt henne skulle vara 70+.

Listan överlämnades till personalutskottet, samma dag som det med sin provocerade uppsägning fick Mats-Ola Nylén bort.

Ingrid Swahnberg har idag varit på pastorsexpeditionen för att läsa vad som hänt med denna lista, och hur den är protokollfört.

Listan MÖRKLAGT!

Enligt Lars Lindström kamrer på expeditionen, tog personalutskottet del av listan, behandlade den muntligt, och härefter placerades den i en pärm, utan någon skriftlig protokollsanteckning eller annan dokumentation utfördes.
Ett förfarande som mest påminner om hur diktatorer gör allt för att mörka oppositionens röst, för att ställa sig själv i bättre dagar.

Jag minns fortfarande hur medlem i kyrkofullmäktige, och tillika ersättare i kyrkorådet Stefan Liljehorn vid senaste kyrkofullmäktige pläderade för att det enbart var de unga som ville ha Mats-Ola Nylén kvar, när det alltså bevisligen även finns protestlistor från de äldre.

Kyrkorådets personal och arbetsutskott väljer alltså själv vilken information de lämnar ut, vad de protokollför och till vem de lämnar informationen.

Jag har en uppmaning AVGÅ medan tid är, för vi kommer snart att ha hela sanningen, och då tror jag ni får svårt för att sitta genom en misstroende votering.

Personalutskottet oförstående om ungdomsprästen.

Med anledning av den artikel som www.oskarshamnbloggen.se idag publicerade, om den nya ungdomsprästen Bodhi Bjerregaard, har vi sökt att få reda på hur Personalutskottet tänkte inför anställningen.

När vi sökte personalutskottets och kyrkorådets ordförande Rose-Marie Probelius Seger, för att få en kommentar om vad hon kände till om Bhagwan rörelsen, och den nya ungdomsprästens engagemang häri, meddelade hon kort att hon inte ville uttala sig, hon var i Schweiz om ville inte tala för än hon åter är i Sverige på måndag.
Eftersom hon inte heller hänvisade till någon ställföreträdare, ringde vi nästa person i personalutskottet moderaten Gudrun Gustavsson.

När vi frågar henne om hon är bekant med denna rörelse, får vi det förvånande svaret att det är hon inte, och hon frågar varför det är relevant.
När hon informeras om den nya ungdomspräst har en forntid i denna sekt förfaras hon, och meddelar att det inte var något som arbetsutskottet var informerat om, det kom som en total nyhet för henne.
Att Bodhi under en period på över 20 år stått utanför Svenska Kyrkan var också en nyhet, som personalutskottet inte viste något om.

Jag glömde att fråga om man viste att hennes födelsenamn var Berit Yvonne Maria, men att hon under sin tid i Bhagwanrörelsen bytte till Bodhigyan. Som senare kortades till Bodhi, ett namn hon valt att behålla för det påminner om hennes historia.

Bodhi valde alltså byta bort det namn hon fått genom dopen, för ett sekt namn, som hon håller kvar, efter att hon valt återinträda i Svenska Kyrkan.

I det material jag funnit beskriver hon hur hon lämnar Svenska Kyrkan för att ta del av Bhagwanrörelsen, en rörelse hon helt enkelt lämnar för den ”rinner ut i sanden”, för senare vid sin sons konfirmation mer än 20 år senare komma hon på att hon inte är med i kyrkan, och begär återinträde.
2 år efter hon återinträder i Svenska Kyrkan börjar hon sin prästutbildning i Lund.

Jag finner det lite anmärkningsvärd att en person lämnar kyrkan till fördel för en sekt, som har grund i buddismen och taoismen, avsäger sig sitt dopnamn, för att mera än 20 år senare återinträda med sitt sektnamn, utan att på något vis tydligt ta avstånd från den rörelse man varit en del av, och enbart lämnat för den enligt eget utlåtande ”rann ut i sanden”.

Med tanka på hur den senare tid har varit i Oskarshamns Församling, med utköp av kyrkoherdar och liknande, finner jag det anmärkningsvärd att man inte har mera bakgrundskontroll på de personer man anställer till församlingen.
När vi även nås av beskeden om att denna ungdomspräst inte har mött den tillförordnade kyrkoherden, blir situationen i mina öron även mera kaotisk. Det visar sig alltså att man har anställd en präst, utan att ha gjort en ordentlig bakgrundskontroll, och låtit den vikarierande tillförordnade kyrkoherden hålla anställningssamtal med denna, så när den rätta kyrkoherde återkommer, får han ta emot en anställd, han ska vara chef för, utan att ha haft något med anställningen att göra.

När jag frågar Gudrun Gustavsson (M) om hur lång provtid man har gett den nya prästen, förvånas jag över att det inte finns någon provtid, man har enligt henne gjort en fastanställning direkt.

Som ny ungdomspräst har arbetsutskottet, tillsammans med vikarierande TF kyrkoherde anställd en 49 årig tidigare sektmedlem, som varit medlem i Svenska Kyrkan sedan 2003, och varit färdig präst i 6 månader. Denna person har man anställd för att vara ansvarig för våra ungdomar, med en fastanställning, utan provtid.

Tydligen ska man inte sluta förvånas.