Man ska höra mycket, även i kyrkan.

Man undrar om det är dags för hörapparat.

Jag var inte själv i kyrkan på mässa idag, men av de berättelser jag fått från flera håll, undrar man om hur det egentligen står till med personalen inom Svenska Kyrkan.

Under måndagens fullmäktige togs beslut om att den tjänst som tidigare fanns som ungdomsassistent på heltid, skulle ändras till 2 tjänster på 75 %.

Idag var det första mässa för de nya ungdomsassistenterna, och den nya levitgruppen.
Trots det var uttalat det var en obligatorisk mässa för leviterna, var endast ett fåtal fram mötta, vilket resulterade i att en fattades till ministrant tjänst.
Denna plats kunde passande ha fullgjort av en av ungdomsassistenterna, men hon ansåg inte hon vill läsa ifört kåpa, varför hon nekade att ministrera.

Som tur var för henne fanns det tydligen brist på en kyrkvärd också, varför hon blev tilldelat denna tjänst.

Nu börjar pinsamheterna, för när hon skulle välkomna besökarna, berättar hon att hon tillhör kyrkans ungdom, de som ska ta över när pensionärer och de gamla försvinner, och eftersom dagens kollekt gick till ungdomsarbetet såg man gärna att det lades lite extra i kollekten.

Jag finner det väldigt oturligt att en kyrkvärd får säga så i kyrkan, och i övrigt, hur kommer det sig att hon står där som kyrkvärd?

Kyrkoordningen 4 kap 24 §

Kyrkvärdar

24 § Kyrkorådet väljer för mandatperioden kyrkvärdar. Till kyrkvärd får den väljas som

1. tillhör Svenska kyrkan,

2. är döpt, och

3. har fyllt 16 år.

Minst två av kyrkvärdarna ska alltid vara ledamöter eller ersättare i kyrkorådet.

 

När valdes hon som kyrkvärd?
Åter har Oskarshamns Församling svårt att hålla reda på kyrkoordningen, men det är ju inte första gång denna vecka.

Dags för utbildning?

 

 

 

 

Meningslöst eller menlöst?

I dagens Oskarshamns Tidning läsar jag en insändare av folkpartisten Runo Hagberg(RH).

RH som själv är tidigare kyrkopolitiker och fd ledamot i kyrkofullmäktige (KF) beskriver om hur han upplevt KF som ett maktlöst organ som endast var till för att bekräfta vad kyrkorådet (KR) redan beslutat.

Läsar man sedan protokoll från KR och dets arbetsutskott, får man känslan att KR är ett maktlöst organ som endast bekräftar vad arbetsutskottet och personalutskottet, som för övrigt består av samma personer har beslutat.

Ställer man det i proposition är det alltså 4 personer som i princip sitter och tar alla beslut i Oskarshamns Församling.

Under måndagens KF uttalade ordförande för KR att man skulle följa de lagar som fanns, och för kyrkans del, var kyrkoordningen (KO) övergripande.

RH beskriver hur han upplevde KF som maktlöst, då får man ju ställa frågan om varför det blir så?

I KO står klart och tydligt 3 kap 1 § Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Om det är som RH beskriver, då följer man ju inte KO, då fullmäktige är det högsta beslutande organ.

Vidare står det i KO 4 kap 7 § bland annat att Kyrkorådet ska verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits till någon annan.

Det största problem är väl att de som sitter i KF och KR för den delen inte är tillräckligt intresserade, så de har satt sig in i KO, för då ville de veta att KF är den beslutande organ, den maktfaktor som kan pålägga KR eller annan instans inom församlingen att göra något.

Vi såg under måndagens sammanträde när Eva-Lena Karlsson begärde att en församlingsbo skulle få lov att yttra sig, då lade till och med Kontraktsprosten sig i ärendet, utan först att ha fått godkännande av KF, och pålade fullmäktige att de ville bryta mot kyrkoordningen om de beslutade så, något som fick direktinverkan på förhandlingarna.

Vid senare kontakt med kyrkorättsenheten i Uppsala har det bekräftats att alla kan få yttra sig under KF sammanträde, om KF beslutar så, alltså okunskap om vad KO har för regler, även för en så högt uppsatt person som Kontraktsprosten från Mönsterås.

Om det verkligen är så att ingen sätter sig in i regelverket, då blir KF menlöst, och därmed också meningslöst, och förtroendet för kyrkan som en organisation i samhället försvinner.

Kyrkan är mera än ett regelverk, det är en moralisk och etisk institution, men som exempelvis den senare tids utveckling i Oskarshamn har visat, tar politikerna inte det ansvar.
De kör över KO och medlemmarna utan moraliska problem, något som skapar otrygghet, och missnöje bland medlemmarna,
När man slutligen går emot att låta någon utomstående granska det som sket, då visar man klart att man kanske inte tål att synas i kantarna, annars hade man ju välkommet en granskning.
Jag säger som RH, låt oss komma till slut, genom en öppen redovisning av ärendet, gör en kommission där alla parter representeras och lät den komma med ett avslut på ärendet, som känns fattat på ett demokratisk vis, som kan ena medlemmarna, för i dagslägen känns det som om 4 personer har tagit alla beslut själv, och vi andra ska ställa oss i ledet och nicka godkännande.

Till Barbro Kreutz

Tack för din kommentar till mitt föregående inlägg, en kommentar som jag finner mycket intressant, och som förtjänar ett svar.

Som medmänniska skriver du.
Då undrar jag vilket medmänniska du är, tydligen är du inte en av dem som lyssnar på dina medmänniskor, för då hade du hört minst 386 röster som kräver ett entydigt svar på varför ni har behandlat Mats-Ola Nylén på det viset ni har.
Då hade du hört dessa röster säga att den herde vi vill ha är Mats-Ola Nylén, icke nickedockan Magnus Wihlborg, för han är ingen herde, han är en marionett.

Om du var medmänniska hade du tittat ut över församlingen på fullmäktigesammanträdet och sett hur församlingsmedlemmarna gått man ur huse och ställt upp för att komma och stötta Mats-Ola.
Om du varit medmänniska hade du stoppat den genuina smutskastningen av Mats-Ola, dina kollegor i kyrkorådet, och marionett Wihlborg samt kamrer Lindström fick lov att göra.

Du gjorde inget utan satt tyst och höll med dessa personer, som betedde sig som rovdjur på savannen, över ett skadeskjutet djur, ja inte ens ett skadeskjuten, utan ett offer man rivit arma och ben av, och satt silvertape på munnen, så all försvar var stympat.
Det är det du kallar för medmänniska, jag kallar det sadist och maktmissbrukare.

Barbro Kreutz, jag är tveksam till om du kan använda ordet medmänniska, det är nog höjd över din nivå.

Jag vill säga dig att jag har hört och lyssnad på de äldre, på ungdomarna, alltså på de som har röstet in dig, något jag tror många idag ångrar på de gjorda, och det jag framför är inte hat, utan det är deras besvikelse, det är deras empati för den herde och förkunnare som de älskade och vill ha kvar.

När du säger jag bär på hat förväntar jag att du nu svarar mig på, vilket hat pratar du om, för jag har inget hat.
Jag bär på en vision, en vision om att det är medlemmarna i kyrkan, som ska få komma till tals, och inte personalen.
Det är vi som medlemmar, som betalar för präster, diakoner och övriga personalen inom kyrkan, då vill vi också kunna välja vem vi vill ha, det är inte personalen som ska välja vilken präst vi vill ha.

Nu har vi sagt till er politiker, vi vill ha Mats-Ola, då ska ni inte sitta och säga att vi gjorde allt rätt när vi gjorde oss av med honom.
Det är inte det vi frågar om, vi bryr oss egentligen inte om det, utan det vi säger är att vi inte accepterar det ni gjort, även om det skulle vara juridisk rätt, utan vi vill att ni river upp det, för vi accepterar inte det, för att tala klarspråk VI VILL HA MATS-OLA ÅTERINSATT NU!

Att du så tycker det är hat att fråga Wihlborg om det är jobbigt att se sig själv i spegeln får stå för dig, jag ser endast hur han ena dagen står och klappar Mats-Ola på axeln och uttalar sin bedrövelse över det är som det är, för som under måndagens sammanträde sticka kniven i ryggen på honom, med de utlåtanden han gjorde där.
Det är inte hat, det är ett konstaterande att han inte följer den bok han vill citera, och därför frågar jag om han är rädd för att hornen ska börja synas, det är inte hat, det är ett konstaterande.

Stefan Liljehorn talade om det var jobbigt att möta församlingen som säger det var bättre med den förre.
Nu undrar jag varför det är jobbigt, man har själv satt sig i situationen, då får man väl stå för vad man sagt och gjort.
Är vi nu endast 386 som tycker ni har gjort fel och Mats-Ola är bättre, så borde vi drunkna i de 9700 andra, det är bara det jag har aldrig hört 9700 andra, jag har hört 12 politiker och 10 anställda, alltså 22, lägg till 50 på gatan, inte för att jag hört dem, men de kan finnas då har vi 72, eller 18 % av de som ställt upp och protesterat mot vad ni gjort.
Om vi var så liten en grupp skulle situationen inte vara jobbig, utan då skulle man kunna ta den med en klackspark, men vi är tydligen inte så liten en grupp.

Är det demokrati?
Barbro, jag uppmanar dig titta på Egypten, Libyen och Syrien, och lär av vad som händer där för tillfället, för den linje du representerar just nu, är lik den som folket resar sig mot i ovanstående länder. (Redigerad 2011-08-25 kl. 17:32 Efter en kommentar inkommit till bloggen, som vanligt från en feg anonym, känner jag att jag måste förtydliga detta. Jag vill inte att man skall jämföra Oskarshamns Församling med Libyen bokstavligt, utan att man skall se på sättet dessa länder har varit styrd, men en liten grupp som agerat egenmäktigt, utan empati för den övriga befolkningen.
Det är det som jag jämför med kyrkorådet som inte ens kan kommentera sakfrågan, utan gör allt för att deras vilja tvingas igenom. På kyrkofullmäktige gick man även så långt att man bröt mot kyrkoordningen.
Jag har stor respekt för folket i de länder jag tidigare omtalade, och deras frihetskamp. Varje kamp mot förtryck är värd att uppmuntra.) 

Nej Barbro, jag är inte hatisk, jag är bitter på hur ni som utger er för att vara politiker som vanligt glömmer dem som röstade på er, och utan problem kan glömma dem, fram till 3 månader innan nästa val.

Barbro, kanske valkampen börjar tidigt inför nästa val, kanske den börjar redan nu.

Barbro, idag har gått 4 månader och 21 dagar, utan vi har haft en av medlemmarna accepterat kyrkoherde. Idag är det 752 dagar till nästa val.

Jag skall avsluta med att citera en gammal skolkamrat Mads Mikkelsen:
Livet består av många dagar, men livet är inte dagarna som passerar, det är dagarna man minnas.

Barbro de nästa 752 dagar kan vara de du bör minnas.

Om ändå problemet var borta.

Vid kyrkofullmäktige igår (2011-08-22) fick Tf kyrkoherde Magnus Wihlborg frågan om hur personalen mår idag, efter kyrkoherden Mats-Ola Nylén slutat sin tjänst.

Magnus svarade att om det ändå varit så att problemet varit borta. Men nu är det varje dag man river upp och river upp och river upp. Det tar nästan all kraft från oss, annars är det en god personal med en otrolig sammanhållning.

Jag kan inte annat än undra, vad är det som river upp?

Är det jobbigt att varje dag bli påmint att man endast är tf. kyrkoherde och församlingen hellre vill ha Mats-Ola Nylén som riktig kyrkoherde?

Är det jobbigt att efter 30 år, eller hur länge det är Wihlborg varit i församlingens tjänst, fortfarande inte bli respekterat av församlingen som kyrkoherde, utan att man egentligen inte har församlingens förtroende?

Är det jobbigt att bedriva hembesök hos folkvalde, för att övertyga dem om att man inte får hålla på Mats-Ola Nylén, som det berättas om att du gör ute på stan?

Är det jobbigt att se sig i spegeln, av fruktan för att hornen börjar synas?

Är det jobbigt att sticka andra i ryggen, väl vetande att det kan komma att slå tillbaka.

Då förstår jag du tycker det är jobbigt och att det river upp varje dag.

Nu har 4 månader och 19 dagar gått utan Oskarshamn har haft en kyrkoherde för medlemmarna, utan en marionett från personalen och kyrkorådet.

Jag förstår du har det jobbigt.

Jag hoppas att du då också tänkar på hur jobbigt det är för de unga, och de äldre som du har varit med att beröva deras förkunnare och herde.

 

 

Allmän varning.

Ryktet på Oskarshamns gator säger att de som skriver på motioner, till stöd för fd kyrkoherde Mats-Ola Nylén riskerar att få påhälsning från 1 av 2 vigda personer från kyrkan.

Tydligen har det varit tillfället med Christer Hedberg, som drog sitt medgivande till en motion tillbaka, och rykten går även på att en av kyrkvärdarna, tillika medlem i kyrkofullmäktige och ersättare i kyrkorådet har avsagt sig samtliga uppdrag efter en påhälsning.

Är det rätt sätt att bedriva demokrati?

Va är ni rädda för?

Diktator Probelius Seger har talat.

Kyrkopolitiker vill ha tillbaka Mats-Ola Nylén / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland..

Man börjar undra om hur trög och egenkär man egentligen får vara inom kyrkans värld.

Ordförande i kyrkorådet i Oskarshamns församling Rose-Marie Probelius-Seger är tydligen av den övertygelse, att hon är egenmäktig, och har all makt över församlingen, åtminstone fram till valet 2013, om man skall tro ovanstående artikel.

En motion kommer måndag att framställas på ett extra kyrkofullmäktige, där kravet är att Mats-Ola Nylén ska återinsättas som kyrkoherde.

Som framgår av ovanstående artikel anser Probelius-Seger alltså inte hon eller kyrkorådet är förpliktigade att följa det beslut som tas av fullmäktige på måndag, för hon och de övriga är enligt henne tillsatt av fullmäktige fram till hösten 2013.

Ser hon inte själv vad hon hållar på med, den lilla diktatorn?
Hon är tillsatt av fullmäktige, som är vald av församlingsmedlemmarna, för att ta vara på deras intressen i den dagliga driften av församlingen.
Nu säger dessa att de inte tycker om det arbete som är gjort, men det skiter hon tydligen i, för hon bestämmer fram till hösten 2013, det är åtminstone vad hon säger i artikeln.

Jag hoppas innerligt att Christer Brorson, och de övriga i alternativet, ser till att Probelius-Seger innan måndag får besked om att hon inte har någon egen talan i ärendet, utan hon nog får befinna sig i att följa folket, i annat fal kan det gå som man ser i arabvärlden för tillfället, det kan bli revolution, för om diktatorn väljer att bita sig fast, då får man slänga den ut.

Probelius-Seger har kanske läst fel i Bibeln, det var Jesus som fått all makt i himlen och på jorden, inte Probelius Seger.

Lyssna till ett vänligt råd, gå nu medan tid är, det gör mera ont att bli sparkat ut.

 

2 fel ger inte ett rätt.

Med anledning av att en av kyrkans trotjänare lämnat en namnlista till kyrkorådet, för att förhindra att Mats-Ola Nyléns skulle lämna församlingen, utan att den protokollfördes, har Oskarshamnbloggen forskat i ärendet.

Det var när Ingrid Swahnberg efterfrågade vad som hänt med den namnlista med 22 namn hon lämnade på pastorsexpeditionen 2011-03-07, alltså innan Mats-Ola Nylén lämnat sin uppsägning, att det upptäcktes att lista var insatt i en pärm, utan att någon åtgärd lämnats vid den, eller för den delen att den var protokollfört.

27 juli var jag personligen i kontakt med Lars Lindström på pastorsexpeditionen, och efterfrågade en kopia på listan, samt vilka åtgärder som vidtagits runt denna, och fick här besked på att den var omtalat vid arbetsutskotts sammanträdet, samma dag som Mats-Ola sagt upp sig, och i övrigt var lämnat utan åtgärd, och utan att vara protokollfört. Enligt Lindström skall Kyrkorådet vara informerade om listan, något jag tyckte var anmärkningsvärd, då ersättare i kyrkorådet Stefan Liljehorn tydligen inte var informerat om att även äldre var emot Nyléns avgång från församlingen, vid fullmäktigesammanträdet i Maj.

När jag får protokollet från det extra arbetsutskott sammanträde som hölls 2001-07-26 står det mycket förvånande:

§ 78 Namnista från församlingsmedlemmar daterad 2011-03-07
KR 2011-0028
En namnlista innehållande 22 namn, från församlingsmedlemmar, lämnades in på pastorsexpeditionen på förmiddagen den 7 mars 2011 till förmån för kyrkoherde Mats-Ola Nylén. Samma dag hade PU sitt sammanträde. I samband med detta sammanträde lämnade kyrkoherde Mats-Ola Nylén in sin egen avskedsansökan. Namnlistan diskuterades på sammanträdet men påverkade inte Nyléns egna uppsägning. Detta framgår inte i PU:s protokoll. Namnlistan har sedan nämnts i olika sammanhang.

AU beslutade
– att informera kyrkorådet
– att föreslå Kyrkorådet att namnlista läggs till handlingarna.

Arbetsutskottet beslutar alltså 2011-07-26 om att man skall informera kyrkorådet om listan, något man redan skall ha gjort enligt Lars Lindström, man frågar sig om vad som stämmer i detta.
Namnlistorna diskuterades på PU sammanträdet enligt protokollet, men när jag talade med Lars Lindström dagen innan hade man inte diskuterat namnlistan, utan enligt honom hade man endast omtalat den på Arbetsutskottets sammanträde, och alltså inte på PU sammanträdet.
Oskarshamnbloggen har idag fått bevis från källor som var närvarande vid PU sammanträdet, att man inte på något vis informerade om namnlistans existens på sammanträdet, där Nylén skrev på avtal med personalutskottet om att skiljas från sin tjänst.

Något annat som kan förvåna mig, i protokollet från sammanträdet, är § 76 anställning av ungdomspräst.
Den 13 juli hade jag ett samtal med medlem i personalutskottet Gudrun Gustavsson, när man i tidningen deklarerat att man anställt en ny ungdomspräst, i form av Bodhi Bjerregaard.
Under detta samtal frågade jag om man var informerat om Bodhi:s tidigare engagemang i Baghwanrörelsen, den sekt som även Teg Gärdestad tillhörde?
Gudrun Gustavsson uttalade att man inte visste något om detta, och hon var närmast förfärat att höra detta, det hade man ingen aning om.
På min fråga om man hade lämnat någon form för provanställning, fick jag som svar att det hade man inte, utan det var en fastanställning.

Enligt protokollet daterat 2001-07-26 har man nu plötsligt full insikt i Bodhis tidigare liv i Baghwan, och man har anställd henne med 6 månades provanställning.

Man undrar om det är tillåten att efterkonstruera protokoll, så att de anpassas efter de frågor man blir ställt mot väggen med.

Oskarshamnbloggen kommer att följa ärendet.

Lyckad namninsamling blev utkörd på kyrktrappan

Lyckad namninsamling blev utkörd på kyrktrappan.

 

Tf kyrkoherden Magnus Wihlborg vill ena församlingen säger han, hur gör man det, när man som en simpel maktbegärlig diktator kör en av kyrkans äldre trotjänare på porten, när hon vill utöva sin demokratiska rätt, att få lov att visa församlingens missnöje med de beslutande organen här menas personalutskottet och arbetsutskottet primärt.
Man nekar till en fredlig, laglig och demokratisk utfört namninsamling, endast för att den går emot vad man själv står för.
Jag hoppas att Magnus Wihlborg, Rose-Marie Probelius Seger och de övriga i Personalutskottet nu inser att det var ca 70 besökande i kyrkan igår, och namninsamlingen gav ca 63 namn, vilket signal ger det till er?
Om ni inte inser det själv, ska jag gärna tolka det för er:
”Ni är inte längre betrodda att sitta där ni sitter, gå av och lämna era uppdrag till några som kan återvinna församlingens förtroende. När ni går kan ni även ta Stefan Liljehorn med, han är inte den som ska komma efteråt och smickra in sig, så som han agerade på kyrktrappan i söndags!”

 

Tack till Ingrig Swahnberg för att du ställer dig i front för de äldre i upproret mot styret i Oskarshamns församling.