Är det rätt att göra utköp av kyrkoherden?

Sedan februari har frågorna runt förre kyrkoherden Mats-Ola Nylén, och dennes tråkiga exit från Oskarshamns Församling florerat i olika sammanhang och media.

Flera församlingsbor har påpekat det faktum att det nu är tredje kyrkoherde som blir utköpt, vilket man kan anse som häpnadsväckande, för om tre kyrkoherdar blir utköpt, kan det då vara tecken på att det är något annat som har inverkan.

Kyrkoherden Jan Karlsson har enligt källor berättat att det fanns personalproblem när han kom till församlingen, vilket han fick jobba mycket med, och mot slutet tyckte han det var bättre, men ändå nådde han inte hela vägen som han ville.
Varför han väljer att lämna församlingen, med avgångsvederlag är troligen för att han ville gå vidare, då han inte kom hela vägen.

Sten Sandmark blev även han utköpt av Oskarshamns Församling, och man kan då fråga varför, officiellt lämnade han Svenska Kyrkan för han inte ville välsigna homosexuella i kyrkan. Som alla säkert vet konverterade han sedan till katolik, och är numera fader Sandmark.
Om han nu sade upp sig för att konvertera, kan man tycka det mycket anmärkningsvärd han fick avgångsvederlag, varför ska svenska kyrkan subventionera en ”omskolning” till katolicism?
Men om nu det är som flera gör gällande att även han utsattes för vantrivsel med delar av de anställda, då kan det vara rätt att få ett avgångsvederlag, som den pensionerade kontraktsprost Leif Norrgård uttryckte det:
Om du säger upp dig med avgångsvederlag, får vi bort en del av problemet.

Frågan är då om vi nu också har gjort det?

På fullmäktige den 22 augusti frågades det om hur personalen mådde, nu när problemet var borta, och svaret från tf. kyrkoherde Magnus Wihlborg var:
Om det var så att problemet var borta.

3 kyrkoherdar är nu utköpta, alla med olika motiveringar, senast nu har motiveringen hetat att Nylén sade upp sig, för han hade planerat att starta begravningsbyrå.

Idag vet vi att så är inte fallet, Nylén hade efter olika kampanjer från kyrkoråd och delar av personalen sökt en väg bort från församlingen. Detta var en alternativ reträtt från en ohållbar situation, och alltså ingen aktiv långsiktig planering, så som många vill göra gällande.

Om man sprider felaktig information om Nyléns avgångsvederlag, varför ska man då inte kunna göra det med de andras?

Om 3 kyrkoherdar nu har varit utsatt för samma personal, och blivit bemött på samma vis av denna personalgrupp, med resultat att 3 kyrkoherdar blivit utköpt, vad ger det för indikation?

Det är kanske inte kyrkoherden som behöver köpas ut, kanske är det någon eller några i personalen som bör ha hjälp med att komma vidare i livet.

I min undersökning har jag i fallen med de 3 kyrkoherdar ständigt hört samma namn komma fram, vilket i mina ögon känns märkvärdigt och olustigt.

Att samma personer får lov att avyttra den ena kyrkoherden efter den andra, utan det har fått konsekvenser, annat än för kyrkoherdarna tycker jag är tråkigt.

Tänk om man redan när Jan Karlsson, trots sitt engagemang inte kom ändå fram i personalfrågan, sett på personalen, istället för direkt på kyrkoherden, då hade vi kanske sparat många pengar i utköpta kyrkoherdar idag, men det är väl överkurs för vårt kyrkoråd, att personalen kan vara orsak.

Varför har ingen ställt frågan om varför arbetsmiljön varit dålig i Oskarshamns Församling inte bara de senaste 5 åren, utan de senaste 12 åren. Är det kyrkoherdens fel, eller kan något annat ligga bakom?

Nu är situationen som den är, politikerna gör som vanligt lekar med medlemmarnas pengar, och köpar en arbetsledare ut, sedan får en tf. tjänstgöra vilket man enligt Leif Norrgård har varit avrådd att göra, utan han ville att tjänsten skulle utlysas och tillsätta, Varför gör man inte det får man fråga?

Är det så att man vill ha Wihlborg som kyrkoherde, men inte vill utlysa tjänsten, då andra kan konkurrera om jobbet, eller varför följer man inte den tidigare kontraktsprostens råd?
Stefan Liljehorn brukar vara snabb att påpeka man skall följa hur prosten har sagt han vill ha det, men tydligen inte nu, varför?

Varför vill man inte ha en oberoende granskning av ärendet, nu när man är så säker på allt är rätt hanterat, eller början man tveka?

Vem ska man tro på tro på tro på när, tro på när det är så här?

Orden är Thomas DiLeva, men saken är Oskarshamns Församling.

Jag börjar på allvar tröttna på hur församlingen, och församlingens representanter ska förlöjliga sig genom att vända kappan efter vinden, och prata än det ena sen det andra, utan att ha någon konsekvens i sina utlåtanden.

Låt os se på ett konkret exempel:

På Kyrkofullmäktige 2011-08-22 sade kyrkokamrer Lars Lindström:

”Personalen har medvetet hållit tillbaka, vi vill inte gå till tidningen och skriva. Vi kan skriva hur mycket som helst om hur Mats-Ola behandlat os.
Jag kan själv säga att jag har icke haft några problem med Mats-Ola, vi började samtidigt i 2006. Men som Mats-Ola betet sig efter den 7 mars och framför allt efter han slutade i april, då vet jag inte vad jag ska säga, jag tycker inte om Mats-Ola.
Han har sjunkit till noll som han betet sig och på olika sätt. Vi har en överenskommelse personalutskottet och Mats-Ola att det inte ska yppas, men vi ser ju bakvägen vad som står i tidningen. Att Mats-Ola går och pratar. Vi har medvetet hållit tyst och det vill vi göra.”

I torsdags har Mats-Ola haft ett samtal med Rose-Marie Probelius Seger, ordförande i kyrkorådet, och när jag talar med Mats-Ola i helgen refererar han till samtalet han haft med henne, och då skall hon bl.a. ha uttalat sig som om att det var materialet i mina bloggar som Lars Lindström ska ha förundrat sig över, för enligt henne skulle delar av mitt material inte gå att utläsa av protokoll och liknande källor.
Samtidigt skall hon ha sagt till Mats-Ola att hon tycker jag har skrivit oförskämt och flera personer, och skulle ha sårat många människor.

 Jag finner det olyckligt, dels att jag blir beskylld för att skriva om saker som jag tydligen inte har fått på behörig vis, och samtidigt bli beskylld för att skriva om folk på ett oförskämt sätt, vilket inte är min intention, något som går mot min etik. Att jag kan skriva hårt är en sak, men jag skriver som jag blir bemött av personen själv.

I min iver att få någon rätsida på vad man ska tro på, ringar jag Rose-Marie Probelius Seger för att höra vad hon anser med sitt utlåtande.

När jag ställer frågan, om informationen Mats-Ola lämnat mig, möts jag av ett förvånat:

”Jaså. Jag vet inte vart informationen kommer ifrån, jag har ingen aning. Jag har ingen uppfattning om vart uppgifterna kommer ifrån.
Vad Lars Lindström sa på fullmäktige det får Lindström stå för.
Man funderar men har ingen substans.
Jag tycker att i vissa fall det har varit lite olyckligt hur du har uttalat om en del personer, det står jag för, men vad dina källor är har jag ingen uppfattning om överhuvudtaget, det har jag definitivt inte.
Man kan tycka att du i vissa sammanhang uttalat dig otrevligt om en del personer.”

Vem ska man tro på tro på tro på när……..?

Telefon till Lars Lindström med frågan om hans utlåtande på KF.

Första reaktion är ett utdraget OK, nästan som om ”sa jag det?”

När jag frågar om han har bevis eller belägg för att Mats-Ola skall ha uttalat sig till tidningen blir svaret:

”Nej, det kan jag inte svara på, men tanken eller vad som finns är ju då i dom här motionerna som är inlämnade, så finns det information, och det är ju Christer Brorsson som skrivit motionerna. Att det där finns saker som vi tror och anser det är Mats-Ola som pratat om. Sedan har Brorsson haft kontakt med media i olika sammanhang, Men det är hypoteser.”

När jag frågar om man har något att bygga på, eller tror man och tänkar högt på fullmäktige svarar Lindström:

”Ja det kan man säga”

Min uppföljning blir, om det inte är olyckligt att han framlägger vad man tror, och hypoteser som om det är fakta, blir svaret:

”Nå ja, men det är ju vad vi tror så att säga, eller det finns sådana uppgifter som ingen annan har sagt som borde vara hemligt.”

Hemligt, kan något vara hemligt gentemot högsta politiska ledaren, Christer Brorsson är ordförande för fullmäktige?

”Nej men avtalet är ju slutet mellan Personalutskottet och Mats-Ola och då ska informationen stanna där emellan. Men det är en sak du får ta med Rose-Marie(Probelius Seger) det ska du inte ta med mig, jag har ju inte informationen heller, jag har inte varit med där.”

När jag berättar om hur Mats-Ola pratat med Rose-Marie och hon antytt läckan var mot min blogg, och jag vill veta om han insinuerar att Mats-Ola ska ha uttalat saker som jag skrivit om på mina bloggar får jag svaret:

”Nej inte från min sida, då är det ingenting sådant, utan jag stöttar mig på vad som står i dem här motionerna.”

Vad kan vi utläsa av detta, enligt Probelius-Seger och Lindström?

  1.        Oskarshamnbloggen anses inte vara källan till läckande information om Oskarshamns Församling.
  2.        De tillfrågade anser mina bloggar har uttryckt sig olyckligt i vissa sammanhang, men tydligen har jag inte skrivit något felaktigt, då det inte påtalades, utan det som sades var olyckligt, och det kunde uppfattas som otrevligt av vissa personer. (Jag skall beklaga om det känns otrevligt, i framtiden skall jag varna känsliga läsare)
  3.        Lars Lindström har uppfattat att man i vissa motioner skrivit något som skulle vara hemligt, även om han inte vet det, då han enligt sig själv inte har informationen, så hur kan han veta det läckt hemligt material.
  4.        Tydligen finns det även nu ett hemligt avtal, för i de avtal som blev offentliga enligt beslut i domkapitlet finns enbart sekretess, och skillnaden på sekretess och hemligt är milsvitt.
  5.        Fortfarande finns frågan, Vem ska man tro på, förutan oskarshamnbloggen.se och kejs.eu?

Vem styr egentligen Oskarshamns Församling?

Frågan har fått sin aktualitet i samband med ärendet runt fd kyrkoherde Mats-Ola Nylén, och dennas avgång från Oskarshamns församling i våras.

Vid flera tillfällen har församlingsbon framfört klagomål på det vis som politikerna hanterat ärendet, med en klar önskan om att få Nylén återanställd, vilket fortfarande inte är kommenterat av politikerna.

Under senaste fullmäktige sammanträde 2011-08-22 var det också en ensidig framställning, om hur personalen var den drivande kraften i att få Mats-Ola bort, inte vid ett tillfälle nämndes att medlemmarna av församlingen hade uttryckt önskan om att få kyrkoherden bort.

Om det nu är så att personalgruppen, om det nu är en enhetlig grupp som är beslutsinstans i församlingens viktiga frågor, då står Svenska Kyrkan inför en ny situation, som kräver att kyrkoordningen omskrivas totalt, eftersom det egentligen ska vara de ledare som utses av församlingens medlemmar, som ska leda och styra församlingen, tillsammans med kyrkoherden.
I fallet Mats-Ola Nylén är det personalen som genom manipulationer och konstig agerande tillsammans med politikerna har styrd kyrkoherden.

Att det sedan har framkommit att flera av de ledande politikerna har agerat i strid med de egna politiska grupperna, gör att man får konstatera att politikerna lämnat ”walk over” set utifrån en demokratisk synsätt. Enligt en pålitlig källa har politiker representanten för Alternativet, Moderaterna och Socialdemokraterna i kyrkorådets arbetsutskott agerat i strid med majoriteten i de egna nomineringsgrupperna.

Fortfarande har inget undsluppit om de direkte detaljerna varför det blev som det blev. Rose-Marie Probelius Seger, ordförande i kyrkorådet fasthöll under fullmäktigesammanträdet den 22 augusti att det var Mats-Ola som själv lämnat sin uppsägning, utan några andra orsaker än att han skulle bli begravningsentrepanör, samtidigt som kamrer Lars Lindström för personalens del insinuerade att Mats-Ola varit en så dålig chef att ingen vill ha honom kvar.
Samtidigt berättade Dennis Rydh vid ungdomarnas protestmöte i Mars, att de som arbetsgivare hade ett ansvar, och det föranlett att man gjort ett avtal med Mats-Ola.
Dennis Rydh, han är socialdemokrat, och facklig aktiv inom sitt arbete som togklarerare/Trafikledare inom trafikverket.
Dennis Rydh har alltså enligt sig själv tydligen en stor simultanförmåga, att ena dagen vara facklig, och nästa dag åtaga sig ansvaret som arbetsgivare i Oskarshamns Församling.
Samma Dennis Rydh, som vi tidigare påtalat som varande aktiv i ledningen av såväl Oskarshamns Församling som i Pingst Församlingen i Oskarshamn. Man måste imponeras av denna persons simultanförmåga, kunna sära på fack och arbetsgivare, samt sina 2 tros inriktningar.

Man kan för övrigt fråga sig om varför en präst eller diakon inte kan vara aktiv i 2 olika församlingar, när en ledande politiker kan det, hur är det kyrkoordningen säger om särbehandling av församlingsbor? (2 kap 3 §)

På fullmäktige var kritiken från församlingsanställda hård mot Mats-Ola Nylén, utan att man såg till vilket arbete han utfört för församlingen.
Det var Nylén som undervisade 4 konfirmandgrupper, trots praxis tidigare varit att kyrkoherden överhuvudtaget inte sysslat med konfirmandundervisningen, men har man medarbetare, som inte tar egna initiativ, får man ta itu med problemen själv.
Det var Nylén som gjorde kyrkan synlig, genom olika aktiviteter, ”präst på stan”, Så ska det Låta i församlingshemmet, modevisningar, kyrkans dag i Stadsparken o.s.v.

Att man från annan del av kyrkan, än församlingsmedlemmarna önskat Nylén bort, kan vara det faktum att fd kontraktsprost Leif Norrgård ska ha uttalat:
”I Oskarshamn kommer det inte och hända något de närmsta 3 åren.” syftande på att Magnus Wihlborg ska sitta som tf kyrkoherde fram till pensionen, något man kan tycka anmärkningsvärd, varför får man inte en ny kyrkoherde, eller det som församlings medlemmarna vill Mats-Ola Nylén tillbaka, istället för en tf i 3 år?

I en artikel i Rikare Liv (http://www.rikareliv.info/Vandpunkt%20for%20kyrkopolitiker.htm ) har man nu uppmärksammat problemet i Oskarshamns Församling, så snart måste politikerna väl förstå att de måste börja lyssna till sina församlingsbor, då det är dem de representerar, och INTE personalen.
Den personal som inte kan med den chef ägarna (Församlingsborna) vill ha, måste tyvärr nog söka ett annat arbete, eller finna sig i chefen, så länge han följer det regler som finns för arbetsmarknadens parter.

I övrigt har ordförande för kyrkorådet helt klart överskridit sina befogenheter, när hon på fullmäktige står öppet och berättar om hur man har fått hjälpa Mats-Ola med stöd via Sensia företagshälsovård, efter den situation som uppstått.

Fortsättning följer.

Protokollet utlämnat 3 dygn försent.

Igår kl. 12:19 fick jag ett mail från Oskarshamns Församling, med det protokoll jag begärde genom personligt frammöte i fredags.

Som jag tidigare omtalat måste det anses som ett brott mot kyrkoordningen, att jag inte fick protokollet redan i fredags, speciellt när man läsar följande på förstasidan av detta:

”Protokollet är justerat och förvaras på pastorsexpeditionen. Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag.”
och vidare står det:
”Datum då anslaget sattes upp torsdag den 1 september 2011.”

Enligt detta protokoll har man alltså erkänt att protokollet varit en allmän handling redan på eftermiddagen den 1 september, men ändå har man hållit det hemligt för mig fram till den 5 september.

Jag skall inte omtala vad jag tycker en gång till, det gav jag uttryck för i ett tidigare inlägg, men man kan inte annat än tycke det anmärkningsvärd hur kyrkans personal agerar i detta ärende.

Åter frestas jag att citera det äldre församlingsmedlem, som på ett av protestmötena sade, medan hon pekat mot pastorsexpeditionen:
”Det onda bor där borta.”

Jag håller med henne, och det syns mer och mer på agerandet från deras sida, de blir desperata och tar till obehöriga metoder i deras kamp.

Är kamrerns handling diskriminerande?

Som oskarshamnbloggen.se kunde berätta om igår, nekade oskarshamns församlings kamrer Lars Lindström att utlämna allmänna handlingar även om kyrkoordningen klart säger man ska det.

Nu har jag via välinformerade källor, som även gentemot mig kunna bevisa att den socialdemokratiska politikern Eva-Lena Karlsson har fått utlämnat en papperskopia på protokollet från Lars Lindström under eftermiddagen igår.

Enligt kyrkoordningen står det i 2 kap. 3 § En församling ska behandla dem som tillhör församlingen lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Lars Lindström bryter alltså mot denna paragraf klart och tydligt genom att han lämnar handlingen till en annan församlingsmedlem 3 dygn innan att han har intention om att lämna den till mig.

Redan under fullmäktige viste Lindström sin motvilja mot de som stöttar Mats-Ola Nylén, och det var Lindström som trots han visste Mats-Ola Nylén inte kunna försvara sig, ställde sig upp och från talarstolen proklamerade insinuationer om hur Mats-Ola sjunkit till noll i hans ögon.

Nu får det vara nog med Lindströms diskriminerande och total osmakliga agerande, domkapitlet måste agera och sätta stopp för hela cirkusen pastorsexpedition, som den ser ut idag, clowner hör hemma i cirkus skott, inte på en församlings expedition.

Jag har idag skickat följande till domkapitlet i växjö:

”Oskarshamn 2011-09-02

 

Till:                      Domkapitlet i Växjö.

 

Saken

Att utreda om Oskarshamns församlings rutiner för utlämning av allmänna handlingar strider mot kyrkoordningen, som ska bygga på offentlighetsprincipen och därmed tryckfrihetsförordningen.
I detta ärende kan frågan om tjänstefel komma på tal, då en högt uppsatt tjänsteman inom Oskarshamns församling har fördröjt utlämning av en allmän handling, på ett grundlag som strider mot tryckfrihetsförordningen, samt mot kyrkoordningen.

Fakta

Fredan 2011-09-02 var undertecknande personligen frammött på pastorsexpeditionen i Oskarshamn under förmiddagen, för att få ta del av protokoll från kyrkofullmäktiga sammanträdet i Oskarshamns församling 2011-08-22.
Protokollet justerades 2011-09-01 varför det enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 7 § 1 stycke måste anses som varande en allmän handling.
Eftersom kamrer Lars Lindström inte ville utlämna protokollet till mig, begärde jag skriftligt att få varför han inte vill utlämna protokollet, vilket jag fick enligt bifogade mail. Som synas fattas besvärshänvisning i mailet.
Vad som vidare inte framkom av mailet var att Lars Lindström begär att få en begäran om utlämning av handlingar skriftligen, något som strider mot offentlighetsprincipen, då man ska kunna ta del av en allmän handling utan att presentera sig, eller omtala syftet med varför man vill ta del av handlingen.

En sista punkt där Kamrer Lindström kan ha brutit mot kyrkoordningen är genom att han på eftermiddagen 2011-09-02 lämnade en kopia på det protokoll som jag efterfrågade till ersättare i kyrkofullmäktige för socialdemokraterna Eva-Lena Karlsson, något som bör stå i kontrast med kyrkoordningen 2 kap 3 §.

Hemställan

Jag vill att domkapitlet granskar och uttalar om man i ovanstående har efterlevt kyrkoordningen, och tillämpliga lagar i sitt handhavande på följande punkter:

  1. 1.       Har Kamrer Lindström genom att neka att lämna ut ett justerat protokoll brustit mot kyrkoordningen och kravet på offentlighetsprincipen?
  2. 2.       Har kamrer Lindström rätt att kräva skriftlig begäran för att ta del av allmän handling, vilket han gjort i detta fall.
  3. 3.       Kan man anse att han agerar skyndsamt, när en person vid frammöte på expeditionen inte får ta del av en allmän handling, utan den ska mailas mera än 3 dygn efter personen kom till expeditionen. Här kan tillämpas flera JO beslut exempelvis diarienummer 812-2008 som klart säger att en handlings ska utlämnas direkt vid personlig kontakt, om inte sekretess hindrar direkt utlämning.
  4. 4.       Har Lars Lindström brustit mot kyrkoordningen 2 kap 3 § genom att lämna handlingen till en ersättare i fullmäktige samma dag som jag ställde förfrågan om den, medan jag får vänta i 3 dygn för att ta del av samma handling, vi är båda församlingsmedlemmar?

Om domkapitlet finner att kyrkokamrer Lars Lindström brustit mot reglarna genom ovanstående, vill jag att domkapitlet uttalar om rutinerna för utlämning av allmänna handlingar i Oskarshamns Församling är i överensstämmelse med kyrkoordningen, eller om de måste ändras för att anpassas till kyrkoordningen.

Det som jag finner mest skrämmande är det faktum att det finns en turbulens i Oskarshamns Församling, där en splittring finns mellan de som är för den förre kyrkoherden Mats-Ola Nylén, där vi vill ha honom tillbaka som herde, och de som är emot honom, en fraktion som kantas av anställda inom svenska kyrkans Oskarshamns Församling, och delar av kyrkorådet.
Vid fullmäktigesammanträdet den 22 augusti var Kamrer Lindström en av de som smutskastade Nylén under sammanträdet genom att offentligt uttala att på det sätt som Nylén var efter den 7 mars, är han sjunkit till noll i mina ögon. Kamreren dokumenterade inget, utan kom med enkla insinuationer, mot en person som var förnekat möjlighet att föra sin talan, efter Kontraktsprost Alf Johansson, se eventuellt anmälan av 2011-08-23, också lagt sig i ärendet otillbörligt.

Om det är så att kamrer Lindström i detta ärende medvetande obstruerat mig för att ta del av en handling, som eventuellt ska användas för en laglighetsprövning av fullmäktigesammanträdet, är det då tjänstefel kamreren utöver, och kan han då fortsätta sitt jobb inom svenska kyrkan. Under vårt samtal på expeditionen idag medger han att handlingen är justerat, att det är en allmän handling samt att en allmän handling skall utlämnas, och trots detta vägrar han att göra det.
Jag kan framföra bevis för detta, då jag hade min mobiltelefon med handsfree inkopplat på, och via den var ett samtal kopplat, som 2 personer lyssnade på, så vittnen finns att han nekade även om han visste det var fel.

Man kan tycka det är en petitess detta, men nu har jag vid upprepade tillfällen erfarit hur församlings personal, kyrkoråd och även kontraktsprost har visat hur de motarbetar, och bekämpar dem som vill ha Mats-Ola Nylén tillbaka som kyrkoherde, även om de så ska bryta mot kyrkoordningen.
Nu får det vara nog, nu måste domkapitlet sätta ner foten och statuera exempel, vet man att man bryter mot reglarna, då har man inget att göra som anställd i kyrkan.
Lars Lindström har i detta ärende gett uttryck för att han vet att han bryter mot reglerna, men han väljer ändå att göra det, för han tycker det känns bättre så, samtidigt som han särbehandlar församlingsmedlemmar, genom att han kan lämna de handlingar han nekat mig till Eva-Lena Karlsson.
Jag förväntar att domkapitlet nu agerar adekvat, och snabbt för att utreda Oskarshamns Församling.

 

Med vänlig hälsning

 

Ivan Kejs”

 

Nu får vi se om domkapitlet agerar kraftfullt, vilket de bör göra, för nu har såväl kontraktsprosten som kamrern obstruerat den fria rörelsen som vill ha Mats-Ola Nylén tillbaka som kyrkoherde.
Om de inte kan tåla en fair kamp, eller motgång är det bättre de själv väljer att lämna, för att bryta mot reglarna ger dem inga pluspoäng, och de hjälper inte den sak som de kämpar för.

Nu kräver jag att få en fair och rättvist bemötande framöver, även från motståndarna, jag har alltid bemött dem på korrekt sätt, medan de stormar fram som elefanter, exempelvis som när Stefan Liljehorn ställer sig upp mot de äldre som vill skriva på Ingrid Swahnbergs protestlista framför kyrkan.

Jag tycker de som vill bli av med Mats-Ola Nylén ska skärpa sig, och sitt framträdande, ni vinner inget på det sätt ni är på idag.

För de församlingar som följer min blogg, kanske i samband med Nylén har sökt jobb där, kan jag enbart säga att allt som står här kan dokumenteras, så tro inte på något som ni hör, ifall Oskarshamns Församling eller kontraktsprosten (alternativs fd kontraktsprosten) talar nersättande om Mats-Ola Nylén.