Hur är chefernas avtal reglerat?

Oskarshamns kommuns egen hovreporter Håkan Carlsson på Barometern-OT har granskat anställningsavtalen för kommunens chefer. Som vanligt har han tyvärr endast granskat hälften av vad som står i avtalen, och enbart lyft fram de som är positivt från kommunens sida.

I en artikel skriver han exempelvis om hur cheferna har vanliga tillsvidareanställningar utan några extra förmåner. I ett anställningsavtal tillhörande förvaltningschef Eva Lundin, står det riktigt ikryssat att hon har en tillsvidare anställning, men samtidigt står det i anmärkning att man skall se kommunstyrelsens beslut, bilaga 1 2008-08-04 § 175. I denna bilaga står det: ”Oskarshamns kommun anställer Eva Lundin, som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen med en visstidsanställning från och med 2009-01-01 och sex år framåt och därefter en garanterad tillsvidareanställning i Oskarshamns kommun, dock ej men garanterat tjänstetitel.”

Vid samtal med personalchef Eva-Carin Öhlin bekräftar hon att alla chefer inom kommunen anställas med en vistidsanställning inom förordningen som förvaltningschef, vilket alltså är en annan sanning än den som hovreporter Carlsson kommer med. Eva Lundin är alltså garanterat en anställning i kommunen fram till 2015-01-01 som förvaltningschef. Härefter är hon garanterat en tillsvidareanställning i kommunen, och eftersom hon då haft så pass lång anställning kommer hon att ha en uppsägningstid på 12 månader. Med tanke på hon blir 65 i september 2015, är hon alltså garanterat jobb fram till pensionen, vilket alltså medför att om kommunen vill säga upp henne, måste det gå genom MBL förhandling, som då kommer att utlösa någon form för ekonomisk kompensation, så överskriften Carlsson valt Chefer utan fallskärm, är alltså även den en sanning med modifikationer.

Man kan finna det anmärkningsvärd att en tidning som Barometern-OT inte kan kontrollera sina källfakta bättre, speciellt när man går in och säger att man granskar ärendet.

För den som vill läsa kommunstyrelsens beslut själv finns det att läsa HÄR och Eva Lundins anställningsavtal finns här Eva Lundins anställningsavtal: