Posten läggs ner i Oskarshamn – Nyheter | SVT.se

Dags för Peter Wretlund att gråta

Posten läggs ner i Oskarshamn – Nyheter | SVT.se.

Med utspelet från Posten Logistik, kan man undra på hur framtiden för Oskarshamn ska bli.
Omedelbart kan man undra om Posten Logistik har haft kontakt med trafikverket, og fått information om vart Gotlandstrafiken kommer att finnas i framtiden, för det är väl passande att Posten Logistik finns nära Gotlandstrafiken, så man får så många möjligheter för att få fraktat posten till denna ö.

Är det dags att beställa begravningsentrepanören för Oskarshamn?

Rekrytering väckte känslor inom kyrkan

Rekrytering väckte känslor inom kyrkan.

Inte förvånande att Mönsterås är nästa församling i Kalmar län, som utvisar problem med personalpolitiken.
Svågerpolitik och en Kontraktprost som arbetar på ett sätt som tangerar mafioso stil skall tydligen bli signum för kontraktet, där även Oskarshamns Församling ingår.
Återstår att se hur tillsättningen av ny kyrkoherde i Högsby kommer att gå, skall det bli samma här då är det väl dags att överväga att lämna Svenska Kyrkan, för som det ser ut i Växjö församling, med en Biskop som struntar i medlemmarna, och enbart ser till sitt eget bästa, som en annan Pontius Pilatus, och en kontraktprost som är värre en Judas, då måste det bli en stark och engagerad kyrkoherde för att få budskapet fram.

Svenska kyrkan i Växjö stift är inte en förebild som kristen och männsklig enhet, de har visat att de absolut tillhör den del av kristendomen som ser förebilden i Lucifer och Judas, men Biskopen i främste ledet.

Ny stornämnd bildas / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland.

Ny stornämnd bildas / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland..

Och jag som trodde att Socialdemokraterna var emot prostitution!

Här visar Wretlund verkligen att så är inte fallet, för eftersom V och MP, som är Wretlunds vanliga sängkamrater inte vill, då springer han rätt ut och prostituerar sig för Moderaterna, och bildar majoritet med dem.

Om jag tillhörde Wretlunds vanliga samarbetspartners, skulle jag sparka han i arslet, och förklara att har vi ett majoritetsamarbete, då skall det vara i alla sammanhang, och inte enbart när du vill det, det är det som är politik, att enas genom kompromiss.

Nu är de flesta politikerna i Oskarshamn tyvärr lite media och makt horor, så Wretlund får lov att hålla sig som vilken alfons som helst, jag väljer fritt vilken av mina flickor jag skall ligga med i kväll, för någon hoppar alltid på, enbart för att få lov att känna de 15 minuter i mediebruset.
På detta viset är det enkelt att driva politik, för man kan styra som i vilken enpartistat som helst, någon står alltid bakom mig, så länge de är tillräcklig kåta för att vara med i maktspelet.
Enda nackdel är att när man nyttjat personer och partier tillräckligt länge, kan de vända ryggen, och då står man väldigt ensam.

Mitt råd till Wretlund i dagsläget är:
”Hälsa snällt på dem du möter på vägen upp, oftast möter du dem på vägen ner.”

Nu går man tillbaka till ett system man redan provat, och lämnat för det inte fungerade. Frågan ör om man redan nu har planerat för hur man i valkampen skall argumentera för hur fel stornämnden blev, men det skall vi ändra på om bara vi får makten och härligheten efter valet.

Glasögon, och optikerns avsvar.

I september förre året fick vi nya glasögon. Egentligen köpte vi dem av företaget Hagelin & CO på Hamngatan i Oskarshamn, men vad de glömde att berätta var att det nog var sista par glasögon de sålde, för i veckan efter skulle affären övertas av Direkt Optik. Vi fick våra glasögon, och tjejen som lämnade ut dem, försäkrade att garantier och allt var den samma, även om man bytt ägare, eller ägaren var den samma, men kedjan var en ny.

Efter 4 månader så båda min fru och jag hur små repor började komma i glasen, och detta i glas som vi betalade över 5000 kr för, enbart för att det skulle vara det bästa som fanns, med läng hållbarhet.

Vi åkte till Direkt Optik, som skickade glasen till Rodenstock för bedömning. Efter 2 veckor kom svar från Rodenstock, man ansåg inte det var en garanti, utan det var yttre åverkan på glasögonen. Självklart förstår jag också att något har orsakat åverkan, men vi har skött glasögonen enligt de föreskrifter vi fått av affären, och har inte tappat dem eller liknande. Åverkan måste ha kommit i samband med den rengöring som vi utfört enligt det vi fick besked på i affären.

Rodenstock vill inte ersätta skadan och byta glas, och efter det, vill Direkt Optik inte göra något i första hand. Eftersom vi anser att vi blivit felinformerat dels om glasens hållbarhet, men också om skötsel fasthåller vi vårt krav om affären skall stå för garantin. Vi blir lovade att affären skall framföra vår åsikt, till huvudkontoret i England, och återkomma med ett svar.

Det dröjer inte mera än 30 minuter för än vi blir uppringt av Direkt Optik, att huvudmännen för affären, alltså ägarna i England åtar sig det ansvar som Rodenstock inte har gjort, och påtar sig kostnaderna för att byta glas i våra glasögon.

Det som vi började se som en längdriven kamp med ARN och konsumentverket, löste sig alltså, genom att Direkt Optik viste sin välvilja gentemot en kund, och levde upp till det ansvar som en affär bör ha.

Nu får vi vänta 4 veckor på att få våra glasögon, totalt blir det alltså 6 veckor utan, men det får det vara värd.

Dagens Ros till Direkt Optik.

Dagen Ris till Rodenstock för inte att ta sitt ansvar, samt till Hagelin & CO som inte informerar kunder om man håller på att avveckla affären när man slutar köpavtal, vilket ger problem i garantifrågor, SKÄMS PÅ ER!

Rodenstock är kontaktat för en förklaring, kommer den vill vi informera om svaret.