P-vakt till Högsby

I Högsby kommun vill man införa parkeringsvakt för att hålla koll på parkerade bilar. Det kan väl behövas, för om kommunen själv inte kan parkera på lagligt vis, hur ska de då kunna förvänta att andra gör det.

Detta foto är från Storgatan i Högsby, utanför apoteket, där kommunens egen personal var inne för att handla medicin. Om man inför P-vakt, kan man alltså komma kräva pengar av sig själv.

Kommunbil

Biskopen uppträder med clowner – Nyheter P4 Kalmar

Biskopen uppträder med clowner – Nyheter P4 Kalmar.

Man frestas att skriva äntligen, för nu har Biskopen i Växjö stift äntligen funnit sitt rätta element, att uppträda på Cirkus, som den clown han säkert har önskat att bli hela sitt liv.

Man kan förvånas över att Biskopen har tid med sådana löjliga saker, som att leka cirkusartist, när han fortfarande inte har hunnit med att besvara brev från medlemmar i kyrkan, som legat i långt över ett år.

Man förvånas över hur man tänker i Växjö Stift, när man som kyrkoherde nytänker i en församling, då ser Biskopen och hans studiekamrater till att man fråntas heder och ära och förvisas från församlingen, men när nu Biskopen skall agera i cirkus, då är det bra. Vad är meningen, skall han komma närmare Herren, genom att utför välsignelsen hängende från en trapets, eller skall han enbart agera tillsammans med de övriga i manegen.

Man förvånas och undrar vad som blir nästa, skall Biskopen uppsöka synderna genom att besöka Bordellar, strippklubbar, casinos och liknande syndens nästen. Går jag på Cirkus vill jag underhållas, går jag i kyrkan vill jag höra prediken, inte båda och.
Har Bisopen månne glömt att Jesus fördrev Gycklarna från Templet?

Bananrepubliken Oskarshamn åter JO-anmält.

Det var den 26 februari som kommunen fick ett mail, där en person utbad sig rätt att få en kopia på trafikliggaren. Kommunen fick åter en påminnelse om ärendet den 1 mars, och servicekontoret skickade ärendet till den tjänsteman som hanterar de lokale trafikföreskrifterna.

Då det fortfarande inte hade kommit något svar den 8 mars, alltså 1½ vecka efter begäran gjorts, och trots man gjort påminnelse till kommunens servicecenter, blev resultatet en JO anmälan, för att ha brustit mot tryckfrihetsförordningen.

2011-03-07 var det en punkt under allmänhetens frågestund, där Oskarshamn blev jämfört med en Bananrepublik, där tjänstemännen tydligen inte viste om vilka regler som fanns, och vilken servicenivå en kommun var skyldig att ha. Kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund (s) och oppositionsrådet Lars Blomberg (M) påtalade båda samstämmigt om hur Oskarshamn inte var att jämföra med en bananrepublik, utan allt numera var i god ordning. Det hade funnit problem, men dessa var borttrollade, bl.a. genom upprättelsen av det kommunala servicecentret, och projektet ”Ett Oskarshamn”.

I och med den nu aktuella JO-anmälan kan man alltså konstatera att allt som blev lovat på Kommunfullmäktige 2011-03-07 var ett luftslott, som säkert låter bra på pappret, men tydligen inte fungerar i verkligheten. Detta är åter ett av den Kompetente kommundirektör Vösus projekt, som leder ett steg fram och två tillbaka, precis som hennes elefantkyrkogård och en del övriga lustiga projekt och anställningar.

Frågan är vad som kommunen nu vill ta sig till för att ändra och rätta problemen, för när ett servicecenter inte fungerar efter 2 år, hur tror Wretlund då att man skall kunna lita på ett nytt projekt, eller ett nytt löfte om att allt fungerar.

Peter Wretlund, jag minns hur du och Lars Blomberg på ett tydligt irriterat och näst intill spydigt sätt besvarade mig i mars 2011. Nu har jag åter påvisat att det inte fungerar i din BANANREPUBLIK, er det snart dags för en ursäkt????