Varför kan skolchefen inte hålla sig till sannigen?

Igår fick jag ett mail från Skolchef Eva Lundin, där hon hävder att hon besvarar begäran om utlämning av allmän handling inom de riktlinjer Oskarshamns kommun har.

Mailet sa så här;

Ivan Kejs, 

 

Upphandlingen har skett enligt kommunens inköpspolicy och i samråd med kommunens upphandlingsledare.

De dokument som finns i ärendet har redan översänts till dig.

 

Fakturorna du erhållit tillhör upprättat avtal.

 

Efter det att din begäran kom mig tillhanda den 7 februari  så fick du ett svar av mig den 9 februari det vill säga  inom de stipulerade tre dagarna.

 

Eva Lundin

Chef Barn- och Utbildningsförvaltningen

Oskarshamns kommun

 

0491- 76 44 90

Bemärk att Eva Lundin skriver att hon fick min begäran den 7 februari, och att hon svarade den 9 februari.

Faktum är att jag den 4 februari begärde att antal handlingar, och den 9 meddelade Eva Lundin att arbete pågick med att ta fram handlingarna, som kom till min adress den 16 februari, alltså 12 dagar efter jag begärde handlingarna.

Hur stod det då i kommunens riktlinjer:

Det finns ingen fixerad tidsgräns i lagstiftningen men rättspraxis har visat att huvudregeln är omedelbar utlämning vid personligt besök. I vissa undantagsfall kan upp till 2 dagars dröjsmål accepteras. Behövs omfattande säkerhetsprövning kan det få ta längre tid.  

(se http://www.oskarshamn.se/upload/KLK/IS/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokumenthantering%20i%20Oskarshamns%20kommun.pdf sidan 11.)

Som jag ser det har Eva Lundin alltså inte följd de riktlinjer hon ska göra, för det fanns inget i papperna som behövde säkerhetsprövning alls.

Kan detta bevisas, ja enkelt se detta foto på följebrevet, där Eva Lundin själv skriver enligt mitt mail den 4 februari, och brevet är daterat den 15, så bevisligen kan Eva Lundin inte hålla sig till sanningen. (Tryck på bilden för större storlek)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *