Meningslöst eller menlöst?

I dagens Oskarshamns Tidning läsar jag en insändare av folkpartisten Runo Hagberg(RH).

RH som själv är tidigare kyrkopolitiker och fd ledamot i kyrkofullmäktige (KF) beskriver om hur han upplevt KF som ett maktlöst organ som endast var till för att bekräfta vad kyrkorådet (KR) redan beslutat.

Läsar man sedan protokoll från KR och dets arbetsutskott, får man känslan att KR är ett maktlöst organ som endast bekräftar vad arbetsutskottet och personalutskottet, som för övrigt består av samma personer har beslutat.

Ställer man det i proposition är det alltså 4 personer som i princip sitter och tar alla beslut i Oskarshamns Församling.

Under måndagens KF uttalade ordförande för KR att man skulle följa de lagar som fanns, och för kyrkans del, var kyrkoordningen (KO) övergripande.

RH beskriver hur han upplevde KF som maktlöst, då får man ju ställa frågan om varför det blir så?

I KO står klart och tydligt 3 kap 1 § Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.

Om det är som RH beskriver, då följer man ju inte KO, då fullmäktige är det högsta beslutande organ.

Vidare står det i KO 4 kap 7 § bland annat att Kyrkorådet ska verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits till någon annan.

Det största problem är väl att de som sitter i KF och KR för den delen inte är tillräckligt intresserade, så de har satt sig in i KO, för då ville de veta att KF är den beslutande organ, den maktfaktor som kan pålägga KR eller annan instans inom församlingen att göra något.

Vi såg under måndagens sammanträde när Eva-Lena Karlsson begärde att en församlingsbo skulle få lov att yttra sig, då lade till och med Kontraktsprosten sig i ärendet, utan först att ha fått godkännande av KF, och pålade fullmäktige att de ville bryta mot kyrkoordningen om de beslutade så, något som fick direktinverkan på förhandlingarna.

Vid senare kontakt med kyrkorättsenheten i Uppsala har det bekräftats att alla kan få yttra sig under KF sammanträde, om KF beslutar så, alltså okunskap om vad KO har för regler, även för en så högt uppsatt person som Kontraktsprosten från Mönsterås.

Om det verkligen är så att ingen sätter sig in i regelverket, då blir KF menlöst, och därmed också meningslöst, och förtroendet för kyrkan som en organisation i samhället försvinner.

Kyrkan är mera än ett regelverk, det är en moralisk och etisk institution, men som exempelvis den senare tids utveckling i Oskarshamn har visat, tar politikerna inte det ansvar.
De kör över KO och medlemmarna utan moraliska problem, något som skapar otrygghet, och missnöje bland medlemmarna,
När man slutligen går emot att låta någon utomstående granska det som sket, då visar man klart att man kanske inte tål att synas i kantarna, annars hade man ju välkommet en granskning.
Jag säger som RH, låt oss komma till slut, genom en öppen redovisning av ärendet, gör en kommission där alla parter representeras och lät den komma med ett avslut på ärendet, som känns fattat på ett demokratisk vis, som kan ena medlemmarna, för i dagslägen känns det som om 4 personer har tagit alla beslut själv, och vi andra ska ställa oss i ledet och nicka godkännande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *