Är Oscarsgymnasiets Estetprogram en utbildning, eller primärt en profilering för Oskarshamn?

Frågan har blivit aktuell efter att flera elever har börjat ifrågasätta varför man inte ser flera olika elever ha framträdande roller, än man gör.

Eleverna stöter sig på att man har valt några enstaka elever som får åka runt och representera, istället för att låta alla eleverna få möjlighet att representera Estetprogrammet.

Det man kan finna mest anmärkningsvärt är att det enbart är de elever som redan har någon form för erfarenhet med att uppträda, genom olika former för tidigare framträdanden, som man ger den möjligheten. Att vissa lärare använder detta argument som en orsak kan man endast finna häpnadsväckande, då man istället borde se till att det är de eleverna som inte har erfarenhet med att stå i rampljuset, och inte redan har en karriär som man ger förutsättning för att kunna marknadsföra programmet, och samtidigt sig själv.
För att jämföra skulle det vara som att ETEC i sina marknadsföringsprojekt valde att skicka färdigutbildade elektriker från Elajo att representera skolan, och visa hur duktig man blir av att gå på skolans el-program.

Man kan även i de övriga framträdanden som Oscarsgymnasiets esteter har se detta framhävande av vissa elever, då det oftast är samma elever man får se stå längst fram, och få solouppträdanden. Det är anmärkningsvärt att skolans lärare inte själva ser hur denna inlärningsteknik inte bara är kränkande, men även kan göra att de övriga eleverna förlorar sin motivation, och därmed även försvårar sin inlärning.

Frågan är nu om skolan i framtiden vill ändra på sin policy, så att alla eleverna får samma möjlighet för att representera skolan, och för att få sin plats i rampljuset, eller om skolan skall fortsätta med att ha sina mobbingfasoner, och låta vissa elever glida genom utbildningen på en räkmacka, för självklart får den duktiga eleven uppmärksamheten, och därmed även de bättre betygen. Den policy som skolan har idag är precis den som var i gamla tider, de duktiga får sitta längst fram, och har lärarens uppmärksamhet, medan de andra får sitta längst bak och skämmas.

För att se hur Oscarsgymnasiet och Oskarshamns kommun ser på detta, är denna artikel skickat till rektor för programmet, samt till skolchefen, där båda är uppmanade att motivera varför man agerar som man gör idag, samt hur man tänker för framtiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *