Glasögon, och optikerns avsvar.

I september förre året fick vi nya glasögon. Egentligen köpte vi dem av företaget Hagelin & CO på Hamngatan i Oskarshamn, men vad de glömde att berätta var att det nog var sista par glasögon de sålde, för i veckan efter skulle affären övertas av Direkt Optik. Vi fick våra glasögon, och tjejen som lämnade ut dem, försäkrade att garantier och allt var den samma, även om man bytt ägare, eller ägaren var den samma, men kedjan var en ny.

Efter 4 månader så båda min fru och jag hur små repor började komma i glasen, och detta i glas som vi betalade över 5000 kr för, enbart för att det skulle vara det bästa som fanns, med läng hållbarhet.

Vi åkte till Direkt Optik, som skickade glasen till Rodenstock för bedömning. Efter 2 veckor kom svar från Rodenstock, man ansåg inte det var en garanti, utan det var yttre åverkan på glasögonen. Självklart förstår jag också att något har orsakat åverkan, men vi har skött glasögonen enligt de föreskrifter vi fått av affären, och har inte tappat dem eller liknande. Åverkan måste ha kommit i samband med den rengöring som vi utfört enligt det vi fick besked på i affären.

Rodenstock vill inte ersätta skadan och byta glas, och efter det, vill Direkt Optik inte göra något i första hand. Eftersom vi anser att vi blivit felinformerat dels om glasens hållbarhet, men också om skötsel fasthåller vi vårt krav om affären skall stå för garantin. Vi blir lovade att affären skall framföra vår åsikt, till huvudkontoret i England, och återkomma med ett svar.

Det dröjer inte mera än 30 minuter för än vi blir uppringt av Direkt Optik, att huvudmännen för affären, alltså ägarna i England åtar sig det ansvar som Rodenstock inte har gjort, och påtar sig kostnaderna för att byta glas i våra glasögon.

Det som vi började se som en längdriven kamp med ARN och konsumentverket, löste sig alltså, genom att Direkt Optik viste sin välvilja gentemot en kund, och levde upp till det ansvar som en affär bör ha.

Nu får vi vänta 4 veckor på att få våra glasögon, totalt blir det alltså 6 veckor utan, men det får det vara värd.

Dagens Ros till Direkt Optik.

Dagen Ris till Rodenstock för inte att ta sitt ansvar, samt till Hagelin & CO som inte informerar kunder om man håller på att avveckla affären när man slutar köpavtal, vilket ger problem i garantifrågor, SKÄMS PÅ ER!

Rodenstock är kontaktat för en förklaring, kommer den vill vi informera om svaret.

Skall Oskarshamns Församling lämna Svenska Kyrkan?

Frågan kan tyckas märkvärdig, men är ändå relevant, när man ser på de dispositioner som politikerna och kyrkoherden har gjort den senare tiden. Vi har redan tidigare påpekat hur en av de ledande politikerna redan sitter på dubbla stolar, dels genom att vara ledamot i Kyrkorådet och fullmäktige samtidigt som han är med i styrelsen vid Pingstförsamlingen. Eftersom dessa 2 församlingar har olika sätt att se på den kristna tron, kan man undra på hur man kan representera båda sidorna.

Nu har man inom Oskarshamns Församling åter börjat avvika från Svenska Kyrkan, genom sitt konfirmandarbete. Inte nog med att det inte finns präster med i undervisningen, utan det mesta dels sköts av församlingspedagogerna, men nu har man också anställd en ungdomsledare som har sin grund i missionsförbundet. Man undrar på hur man kan låta en person som tillhör en kyrka som ser annorlunda på dopet, delta i konfirmandarbetet, som alltså är en del av Svenska kyrkans dop. Även inom diakoniarbetet har man i Oskarshamns Församling en assistent, som har sina grunder i missionsförsamlingen, så man undrar om Svenska kyrkan är på väg bort från Oskarshamn.

Ser man på Församlingen s hemsida är det tydligen endast 2 ordinarie präster tillgängliga för tillfället, varav den ena är kyrkoherden. En komminister är sjukskriven, och har varit det en längre tid. Enligt källor skall det vara en fråga om arbetsklimat som har föranlett denna sjukskrivning. En komminister är tjänstledig medan tjänsten som ungdomspräst är vakant.

Man kan finna det anmärkningsvärd att Kyrkoherde Magnus Wihlborg inte har lyckats i sin uppgift som kyrkoherde, att få ordning på personalen, och tillsatt vakanta tjänster, han som var så engagerat i att få den förre kyrkoherden bort, så att man kunde få rätsida på församlingen.

Jag undrar om han tycker sig ha lyckats med uppgiften, när konfirmandarbetet går på halvfart utan präster, och frikyrkorna tydligen får större insikt i församlingens dagliga arbete.

Man kan undra vad biskopen anser om detta, men eftersom han fortfarande inte har svarat på min skrivelse av 14 september 2011, så varför skulle han svara nu?

Det ska bli intressant att följa den stundande valkampen, skall upprorsmakerna göra en ny lista, eller kommer allt att falla tillbaka i den lata och övergivna fason, som tydligen skall vara församlingens kännetecken.

Förlåt mig Ivan Kejs

Förlåt mig Ivan Kejs.

Flera har frågat mig vad det var för annons som Markus Fornander hade i Oskarshamns tidningen den 24 och 27 december 2012.

Som det framgår har Markus framfört utlåtanden om mig och min dotter på internät, på ett sätt som inte överensstämmer med hans position som politiker och nämndeman i Tingsrätten. Detta uppmärksammade jag på ett handgripligt sätt på min blogg, vilket fick Markus att ångra sig. Eftersom Markus ringde mig, talte vi om detta, och han ville överlämna en offentlig ursäkt.

Jag lovade som tecken på min goda vilja att då radera mitt blogginlägg, inte för att jag i sak ansåg det felaktigt, men för att visa goodwill när nu Markus gav en offentlig ursäkt.

Jag hoppas att Markus har lärt sig något av detta, och att han i framtiden tänker innan han gör utlåtanden på internät, om det överensstämmer med uppdraget han har politiskt.

Jag och min familj har mottagit och accepterat ursäkten, därmed är ärendet avslutat för min del.

 

Oskarshamns församling ett utdöende släkte.

I dagens tidning (Ostran Nyheterna) finns en artikel om konfirmandarbetet i Oskarshamns församling, och hur man har förlorat konfirmander. Den som uttalat sig för församlingen är församlingspedagogen Östen Asklund, som numera är ansvarig för den såkallade estengruppen av konfirmander. Osten Asklund var den som tillsammans med nuvarande kyrkoherde Magnus Wihlborg var ansvariga för konfirmandarbetet inom Oskarshamns församling, innan Mats-Ola Nylén kom till församlingen. Ser man på antalet konfirmander som var medan dessa 2 hade hand om konfirmandarbetet förvånas man inte över dagens antal, för man hade väl ungefär samma, eller något mindre antal konfirmander då. När Mats-Ola Nylén tog över som kyrkoherde fråntog han Magnus Wihlborg och Östen Asklund ansvaret för konfirmandarbetet, då han ansåg de inte gjorde ett bra jobb. Den omstrukturering och förändring som Mats-Ola utförde, med stöd från dåvarande ordförande i kyrkorådet gav resultat, och inskrivningarna av konfirmander ökade till över 100. En ökning som höll i sig under Nyléns period som kyrkoherde.

Nu är Nylén borta, och Wihlborg har som ny kyrkoherde ansvaret för församlings arbete, härunder konfirmandarbetet, något som han tydligen har delvis delegerat till Östen Asklund, eftersom det är han som uttalar sig till tidningen. Ser man ett samband med antalet konfirmander, och vem som håller i utbildningen?

Man börjar undra om Oskarshamns församling har som mål att dö, och utplåna sig själv? Man tar en driftig och arbetssam kyrkoherde, som har fått ungdomarna motiverade och intresserade av konfirmandarbetet, och ser till han blir mobbad och utmanövrerad, så politikerna meddelar han får ett års lön för att lämna sin tjänst. Detta är troligen ett resultat av att kyrkoherden genom sitt arbete kräver att den övriga personalen också skall prestera, något de troligen inte har varit vana med, utan de har troligen hämtat sin lön varje månad, utan att ha utfört adekvat motprestation.

Nu är kyrkoherden borta, och en av de ledande i upproret har fått makten, vilket innebär att de anställda inom Oskarshamns församling har återtagit sin favoriserade arbetsställning, nämligen sittande på sitt feta arsel, och inte göra mera än högst nödvändigt, inte undra på att församlingen förlorar konfirmander, ungdomar och i längden medlemmar.

Man undrar på om församlingen på något vis är självmordsbenägen, för den gör absolut inget för att rädda sig själv.

Jag skrev redan förre året om hur Oskarshamns församling blödde pengar, och klart får det inflytande på konfirmandarbetet. Man undrar då varför man tar bort en sån viktig sak som ungdomsansvarige, och istället anställer en ny församlingspedagog. En pedagog som inte alls kan bemöta de unga på det vis som de unga vill bemötas på, utan istället för en integration skapar man en klyfta som jagar ungdomen bort från kyrkan istället för att få den att komma till kyrkan.

Om Oskarshamns församling skall överleva krävs det att politikerna vaknar, och kräver att de anställda får sina feta arslen upp ur stolen och börjar jobba, istället för att dra benen efter sig. Att locka ungdomen är inte att köpa dem med resor eller andra lockerbjudanden, utan man måste bemöta och möta ungdomen på deras premisser, och på den tid som passar ungdomen. Man kan inte förvänta sig ett 7 – 16 jobb om man skall vara i kyrkan, utan här får man anpassa sig efter när medlemmarna kan, och det är oftast på eftermiddagar och kvällar, för dagtid är skolan och jobbet viktigast.

Härefter måste man se till att man motiverar och talar ett språk som ungdomarna förstår, och då kanske man ibland måste ta metaforer i användning, som sports eller film termer.

Det är i denna del som Oskarshamns församling misslyckas, varför ungdomarna försvinner, och därmed även underlaget för en fortsatt församling.

Jag förvånas över dagens artikel skriven av Fredrik Loberg. Har Nyheterna lagt av med den grävande journalistiken, tror man att den gyllene spaden som Lotta Lindqvist fick håller i all evighet? Varför har Lofoten inte sett på hur det såg ut i församlingen innan Nylén kom, vilken ändring han gjorde, och vad som sket sedan Nylén försvann. Om Loberg gjort en simpel bakgrundsundersökning hade han sett att nuvarande ansvariga för konfirmandutbildningen är samma som Nylén tag detta ansvar ifrån, eftersom de inte fungerade i denna uppgift.
En kopi på Nyheternas artikel fnns här: Nyheterna_121105

 

 

Svensk rättvisa, begå hemfridsbrott utan risk, så länge du inte kör på en polisbil på hemvägen.

Som jag tidigare har beskrivit utsattes jag för ett hemfridsbrott, som åklagaren i Kalmar lade ner, utan jag ens blev informerat om det. Detta med hänvisning till att man inte prioriterade detta, och man inte ansåg att anmälan var tillräckligt bra för att man kunna utreda brottet.

Jag var därför mycket förvånad när min telefon ringde, och en person presenterade sig som varande utredare på polisen. Men skall de nu ta tag i mitt hemfridsbrott tänkte jag, för omedelbart bli besviken.

Det viste sig att polisen utredde en trafikolycka, som inträffade runt midsommar, en olycka som jag blev vittne till, då den bil som blev påkört strakt innan betedd sig lustigt genom att vingla mellan körfälten, antingen som föraren var berusat, eller ouppmärksam på trafiken. Den bil som blev påkört viste sig vara en omärkt polisbil, där föraren var ute i ett privat ärende, där han skulle hitta en adress. Nu blev han påkört, och tydligen har polisen tid att utreda detta brott, eftersom en polis blev drabbat. Nu förväntar polisen sig att jag skall ha tid med en sådan enkel bagatell, som en polis som blir påkört bakifrån på hög ljus dag, när polisen inte har tid med att utreda ett hemfridsbrott.

Frågan är om jag egentligen kan vittne om ärendet går till rätten, för jag kan vara jävig, då den betjänt som blev påkört var samma som tog emot min anmälan, så det är klart jag undrar om hur denna polis fungerar, han är ouppmärksam i trafiken, och kan tydligen inte utforma en anmälan korrekt, enligt åklagaren.

Jag ställer åter min fråge, va har vi polisen till, de är ju mera till för sig själv än för medborgarna.

Skillnaden är som natt och dag.

Under de senare åren har jag av olika orsaker varit i kontakt med flera kontraktsprosten, och jag får säga att skillnaden på kontraktsprostar är milsvidd, och tyvärr har jag först nu upplevt en som verkligen fyller det som en prost bör fylla.

Under den gagna helgen var jag på mottagning av Rödeby församlings nya kyrkoherde, och den varme och mänsklighet som jag fick uppleva där, var så olik den bemötelse jag fått i Oskarshamns församling och Växjö stift, där inte ens Biskoppen vill nervärdera sig att besvara hänvändelse från ett betalande medlem. Om det gick för sig skulle jag gärna avsäga mig den församling och det stift jag idag tillhör, för istället att skriva mig i Lunds stift, med tillhörlighet i Karlskrona, Rödeby och Ronneby kontrakt, för här finns verkligen närheten till människan i första rum, och inte som i Växjö stift, Stranda-Möre kontrakt där girigheten genomsyrar kyrkoherde och kontraktsprost på ett så vidrigt sätt att mänskligheten åsidosättas för egen vinnings skull.

Tack till Kontraktsprost Pamela Garpefors, och Kyrkoherde Mats-Ola Nylén för en mycket fin och mänsklig mässa i Rödeby, och en tack till politiker och övrig personal i församlingen för det trevliga samkvämet efteråt i församlingshemmet.

En äkta kyrkoherde

 

Varför har vi Polis och Åklagare?

Den 16 augusti var jag på Polisstationen i Oskarshamn, och anmälde ett hemfridsbrott. Det som hade hänt var att min hyresvärd, utan mitt medgivande hade beredd sig tillträde till min lägenhet, för att framvisa denna för en potentiell ny hyresgäst, som redan en gång varit och besett lägenheten.

Vi hade som lägenhetsinnehavare mycket klart meddelat att vi inte ville att någon fick ta sig in i våran lägenhet utan vi var närvarande, något hyresvärden helt ignorerade denna dag, hennes son uttalte till och med att vi fick polisanmäla för de gick in hur som helst.

När vår dotter senare på dagen kom till lägenheten så hon att en repa var gjort i parkettgolvet, samt att inslagspapper i en av hennes flyttkartonger var upprivit.

På eftermiddagen var vi på Polisstationen i Oskarshamn för att anmäla hemfridbrott, och lämnade utöver namnet på fastighetsägaren som beredd sig tillträde lämnade vi namn och telefonnummer på den som var med en Jimmy ******** samt hans sambo. Polisen tog även kopia på vårt hyreskontrakt, där adressen till fastighetsägaren stod.

När jag den andra oktober fortfarande inte hört eller sett så mycket som en kopia på anmälan, ringde jag polisen för att höra vad som hänt, och döm om min förvåning när jag hörde att åklagaren lagt ner fallet. Jag kopplas till åklagaren och fick höra att en fastighetsägare får gå in i en lägenhet, tydligen kan åklagare inte Sveriges rikes lag, som klart ger skydd om att en fastighetsägare endast får gå in om det är risk för fastigheten, vid vattenläcka eller liknande.  Alla kontakter jag haft med hyresgästföreningen, advokaten och även polisen har uttalat att detta var ett grovt hemfridsbrott, men detta vet åklagaren inte om. Åklagaren sade även att jag inte specificerat vem som utfört brottet, även om alla uppgifter är lämnade enligt vad jag beskrivit här ovanför.

När jag nu upprepar detta för åklagaren, frågar hon om jag vill väcka åtal, varför tror hon jag har anmält? En ny skall nu åter se på ärendet, men hon kan inte lova att det inte bliver avskrivit åter, eller om man tar upp det kan det dröja år innan det händer något.

Man frågar sig alltså varför skall vi ha en polis, de kan tydligen inte vidarebefordra information till åklagaren på ett begripligt sätt, för man får väl förmoda att åklagaren kan en sådan enkel sak som att läsa en polisrapport, även om de tydligen inte kan läsa lagen.

Man kan även undra om vad som vi skall ha åklagaren till, när de tydligen inte ens kan läsa den lag de är tillsatta att väcka åtal om, och läser de alls polisrapporten, eftersom de inte förstått vad som hänt?

Tillbaka till det som hände den 16 augusti, för när vi påtalade för hyresvärden att en repa uppstått i golvet fick vi rena helvete med sonen och svärdottern, som betedde sig som bortskämda barnungar, och blev oförskämda, med att kalla folk för idioter och liknande. Alla nekade till att de kunde ha gjort repan i golvet, och svärdottern uttalade tydligt till min fru att ”Den åker du på.”

När vi lämnade nycklarna här igår, kom det dock fram att medan hyresvärden var på övervåningen med Jimmy, hade hans sambo med barnen gått in i vardagsrummet och satt i soffan, något alla inklusive hyresvärden tidigare förneket. Det skall sägas att bordet var uppskjuten i soffan, så för att sätta sig i den, var man tvungen att flytta på bordet, ett tungt kakelbesatt bord, som man kan misstänka en tjej flyttat genom att ”knuffa” det över golvet.

Försoning, eftertanke, tro och framtid

Min historia om mobbning, hot och Oscarsgymnasiets agerande i denna situation har tidigare varit publicerad på en systersida till denna webbsida.

Jag har efter en tids övervägande, beslutat att ta bort denna systersida och radera historien från Internet. Detta beslut är dock inte taget för att skydda någon, varken mig själv eller någon annan.

Jag har förlåtit alla dem som skadat mig. I takt med att tiden gått har saker hänt som gjort mig tacksam över att det blev som det blev. Det fanns (och finns) en mening med det som hände.

När allt hände på Oscarsgymnasiet, och under processen som följde blev min tro på Gud starkare, och bönen var mer tröstande och stärkande än samtalen med kuratorn.

Händelsen på Oscarsgymnasiet innebar en nystart. Jag hamnade på en ny skola, i en ny klass, i en helt ny gemenskap. Men Gud fanns alltid där, ständigt närvarande. Trots allt som hänt innan var allt det nya inte skrämmande.

Jag kom fort in i gemenskapen, och under de senaste åren har min tro stärkts, utvecklats och prövats. Min tro har växt genom den här resan, och det är här jag står nu.

Försonad med det som hände på Oscarsgymnasiet, och med en ansökan till högskolans kandidatprogram i teologi.

Jag önskar er en fin sommar, och allt gott i framtiden.
/Lisette Kejs

Breaking News

Mats-Ola Nylén åter kyrkoherde

Det beslutades under torsdagens möte i kyrkorådet i Rödeby, att man väljer att insätta Mats-Ola Nylén som ny kyrkoherde, efter att den förra flyttade till Karlskrona.

Det som man kan finna anmärkningsvärt är att Mats-Ola var kyrkoherde i Rödeby innan han valde att flytta till Oskarshamn av familjära orsaker.

Nu skall Mats-Ola avsluta sitt vikariat i Ronneby, för att härefter inträda som kyrkoherde i Rödeby, ett jobb som han ser fram emot att ta.

När vi talade med Mats-Ola efter att beskedet kom fram säger han att han är tacksam för förtroendet han fått och att han nu ser framåt, och gläder sig till att anta utmaningen i Rödeby, och jobba för församlingens bästa.

Här från Oskarshamnsbloggen.se skall det bli ett stort grattis och lycka till i Rödeby, samtidigt som vi med sorg förstår att vi nu för alltid har förlorad kapaciteten som Mats-Ola hade som kyrkoherde i vår stad.

Påsken i Oskarshamns Församling.

Nygammal kyrkoherde efter Mats-Ola Nylén / NYHETERNA / Östra Småland AB..

 Påsken är en kyrklig högtid, och i Oskarshamn firades den med at en ny kyrkoherde insattes med stöd från biskoppen.

Det som man kan finna anmärkningsvärd är att trots det var insättelse av en ny kyrkoherde, och biskoppen deltog, var endast halva kyrkan fylld.

Är det så att församlingsmedlemmarna i Oskarshamn äntligen har insett vad som hände för ett år sedan, när den rätta kyrkoherden Mats-Ola Nylen fördrevs av personalen och översteprästerna, och därför viste sin avsky för dessa genom att utebliva från insättelsesmässan på annandagen påsk.

I sitt anförande under mässan sa översteprästen bl.a. att kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens andliga ledare, något som kan bli svårt för denna nya kyrkoherde, han som fördrev de äldre och församlingsmedlemmarna från kyrkorummet, när man ville protestera mot de judasfasoner som personalen utsatte Mats-Ola Nylén för, när man genom demokratiska metoder ville få den rätta kyrkoherde tillbaka istället för marionetten som förrådde Nylén.

Något annat som kan tyckes anmärkningsvärd är hur förre kontraktsprosten deltog i insättelsen av den nya kyrkoherden, Norrgård som var en av de som tillsammans med Wihlborg var ytterst aktiv för att sticka Nylén i ryggen, som nu står och solar sig i lyckans rus över att man åter har upplevt påskens lycka i kyrkan, att genom svek ha fördrivit och förråd i översteprästernas och politikernas namn.

Kyrkan i Växjö Stift upplever tydligen stora problem, och genom det svaga ledarskap som utvisas av översteprästen, som fortfarande inte har kunna svara på ett mail som skickades till honom i september 2011 med begäran om andlig vägledning, kan man undra hur det ska gå. Nu har man statuerat exempel på att insätta den bleka, opersonliga och i mångas ögon Judas karaktären Magnus Wihlborg i en församling som splittrades när fraktionen med Wihlborg och Duvlund satte sig för att fördriva Nylén. Översteprästen har tillsammans med politikerna gått i fällan, och låtit dessa få som de ville, något som kommer att skada Oskarshamns församling och i längden Växjö stift.

När Nylén hade sin avsked mässa var kyrkan full, detta trots Nylén avsagt sig att bi avtackad, eller det på annat vis var utlyst, nu hade man utlyst att Wihlborg skulle insättas, och man hade lockerbjudande med översteprästerna, och den pensionerade kontraktsprosten, och ändå kan man endast sälja halva kyrkan, snacka om antiklimaks.

Wihlborg njut av din tjänst som kyrkoherde, du är politikernas och personalens dröm, som en sann marionett uppträder du, och så länge du gör det kommer du säkert att sitta kvar. Problemet är när besökarna sviker, och du måste börja minska personalen, då kanske även du träffar din Judas som dolkar dig i ryggen, och din Petrus som kommer att förneka att hon gav dig sitt stöd, ett är säkert, jag kommer inte att delta i några Judas mässor i Oskarshamns församling.