?Ovanligt att man flyttar på mobbad elev?

?Ovanligt att man flyttar på mobbad elev?.

Ja så händer det åter, Oskarshamns hovreporter skriver direkt det som kommunen ger honom, utan att vara källkritisk alls.

I Oskarshamn finns det en lång tradition om att det är den mobbade eleven som skall flytta på sig, detta har hänt vid flera tillfällen speciellt på Vallhallaskolan, där den odugliga ledningen har praktiseret vid flera tillfällen att flytta på den mobbade, för det är det enklaste för skolledningen.
Även Oscarsgymnasiet har använt denna form för antimobbing för att enkelt komma undan ett problem.

Den tidigare skolchef Eva Lundin var inte rädd för att göra allt som stod i hennes makt, för att ge skolledningen möjlighet för att flytta på offren, istället för att slå handen i bordet och stävja mobbing. Tyvärr fick hon medhåll i detta av politikerna, där Sosse ledningen lagde sig på rygg, och ”slekade” fru Lundin längs ryggen.

Att lärarna inte får uppbackning av skolledningen är uppenbar, när man kan få höra lärare uttala till mobbades förälder:
”Ni har rätt, men vi får tänka på våra jobb.”

Oskarshamn är odugliga i allt som heter antimobbing, och ett stort varning skall låta mot Rektor på Vallhallaskolan, Rektor på Oscarsgymnasiet Hotell och Restaurang, samt rektor för estetlinjen på gymnasiet, dessa rektorer är direkt odugliga i mobbingarbete.

Politikerna är inte heller något ställe att söka stöd, dessa tänker endast på sina relationer till skolledningen, och skolchefen, och har inte någon intentioner om att se till elevens bäste.

 

God fortsättning 2012

Gårdagen var den sista på året 2011, ett år med många händelser i Oskarshamn. 

 Det var bl.a. året då man stängde de särskilda undervisningsgrupperna, efter en svindyr konsult, med en icke akademisk erkänd utbildning som gestaltkonsult, kommit fram till att dessa grupper för barn med funktionshinder inte behövdes längre. Hur satsningen kommer att gå får vi se längre fram, kommer dessa barn att trivas i vanliga skolklasser, eller kommer det att uppstå problem och störningar för de andra barnen. Det var också i 2011 som lärarfacket upptäckte att de varningsklockar jag ringde på när skolchefen ville införa en ny ledningsorganisation kanske var riktiga. Det blev dyrare även om ordförande i barn och utbildningsnämnden lovat att den skulle vara kostnadsneutral.

Oskarshamn visade sig åter att vara en av landets rikaste kommuner, nu så mycket att man tyckte det var ok att se 100 miljoner försvinna i felaktigt placerade riskobligationer. Kommunalråd Peter Wretlund (S) uttalade till media att man skulle se det i relief till vad kommunen tjänad på dessa innan finanskrisen. Nu återstår att se om politikerna tar konsekvensen och sänker sina arvoden, samtidigt som tjänstemännen sänker sina löner, för när kommunen tjänade på sina placeringar var dessa grupper inte sena att höja lönerna för sig själv, nu bör de då ta konsekvensen och sänka i proposition till förlusten.

Inom Oskarshamns församling var turbulensen ovanlig stor detta år. Kyrkoherde Mats-Ola Nylén lämnade sin tjänst under uppmärksammade former, där det i huvudsak var delar av personalgruppen som stack den populära kyrkoherden i ryggen. Efter Nylén lämnat tjänsten, till stor förtret för församlingsmedlemmarna var det Komminister Magnus Wihlborg som tog över som Tf kyrkoherde, något han vid upprepade tillfällen uttalade var en jobbig situation, samt att han inte ville bli kyrkoherde. Man kan tycke det anmärkningsvärd att han sedan söker tjänsten, och till och med av stiftet utpekas som varande den mest lämpade för denna. Hur kan man anse att en av de som var med att få den förre kyrkoherden bort, kan vara lämpad att ta över, denna person bör i mina ögon ha diskvalificerat sig själv genom att ha deltagit i smutskastningen av den förre kyrkoherden, och aktivt varit kritisk mot denna. Kan man vara med i en kampanj, och sedan tjäna på den? Inom svenska kyrkan går det bra, för här finns endast demokrati vart fjärde år, när det är val, resterande av tiden gör politikerna som de vill, och åsidosätter medlemmarnas vilja totalt.

I Oskarshamn har vi mycket kompetenta tjänstemän, ett exempel är hur man arbetar för att få ett nytt inköpscenter till stånd. Man planerar på att en bra placering är där tekniska kontoret i dag håller till med kontor och maskinpark. De skall alltså flytta. Utanför staden ligger ett stort nyanlagd industriområde Kvastmossen, kan man tänka sig att flytta dit? Nej för där är det tomt och öde, ingen vill tydlige dit. Istället ser man på Oskarshamns hamn och en fastighet där. Innan tekniska kontoret har uttalat hur dessa faselitetrar passar, tar kommundirektören ett beslut, och ser till att de som idag hyr lokalerna sägs upp. Nu vill det sig tyvärr så att tekniska kontoret inte vill nyttja dessa lokaler, utan vill se efter andra, så nu vill kommunen gärna att den hyresgäst man nyss sade upp skall stanna kvar. Väldigt proffsigt och kompetent agerande kan man säga.

En annan fråga som det skall bli spännande att se hur faller ut är den förhållandevis nybyggda arena Oskarshamn, som man redan nu måste modernisera för ett antal miljoner kronor. Samtidigt läser man hur fritidsförvaltningen måste söka om extra bidrag för energikostnaderna. Enligt källor är det kostnaderna för den konstfrusna bandybanan som eskalerar, och har gjort att man måste söka om 1 miljon extra. Då skall man tänka på att förre vintern var kall, mycket kall. Om arenan då har använt så mycket mera energi, hur kommer nästa års energianvändning då inte att se ut, när vi än så länge haft temperaturer mycket över det normala, och endast ytterst få dagar med frost. Något säger mig att en felkalkylering finns, men den som var chef när jobbet beställdes är inte chef längre, och kan därmed inte ställas till svars, han sitter numera på kommunens egen elefantkyrkogård strategienheten.

Enda positiva för Oskarshamn var väl att vi på allvar kom på Sverigekartan när socialdemokratiet valde ny partiledare, Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholt den ensamstående pappan, som var kulbo vilket enligt honom var när man bodde var för sig och träffades när man hade lust. Det visade sig att kulbon var tidigare dömd för förskingring, och senare var Juholt på god väg att även han gå samma öde tillmötes, när det visade sig att de inte var kulbon, utan sambon i en lägenhet som svenska skattebetalarna betalade, då Juholt inte lämnad uppgifter om att kulbon bodde permanent i den lägenhet han uppgett som varande en övernattningslägenhet i Stockholm som han alltså fick betalt av riksdagen. Juholt som även har lämnat reseräkningar för transport med privatbil, samtidigt som han haft hyrbil, betalt av riksdagen. Snacka om multitasking. Det som väl är mest otroligt är hans förmåga att tala och lova utan att hålla. En källa har uppgett om hur hon ställde en fråga till Juholt utanför antikmässan i somras, och fick som svar att hon skulle maila den till Juholt, men samtidigt till statsministern, för det vora intressant att jämföra dessa 2 svar. Statsministern svarade inom några dagar genom sitt kontor, medan Juholt fortfarande inte har hört av sig.

Nu blir det 2012, ett år där politikerna kan ta det lugnt, det är nästan 2 år till nästa val, så det är för tidigt att föra valkampanj, och inte läge att göra stora saker, det minns folk ändå inte till nästa val. I år får vi höja skatter, och säkert försämrad service, för det kan vi göra i 2012 det är långt till nästa val.

Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu tackar för året 2011, och ser fram emot nya utmaningar i 2012. God fortsättning.

 

Fackförbund oroas av dyrare rektorer.

Fackförbund oroas av dyrare rektorer / NYHETERNA / Östra Småland AB.

I dagens lokaltidning skriver lärarförbundet om de ökade kostnaderna som den nya rektors organisationen kostar Oskarshamns Kommun. Enligt deras beräkning har lönekostnaderna till rektorer ökat med 20 % eller 3 025 000 kronor.

Redan i december förre året ställde jag frågan till Lis Lyrbo(S), under allmänhetens frågestund  i kommunfullmäktige, och fick svaret att kostnaden för den nya organisationen var kostnadsneutral. Se protokollet från sammanträdet HÄR allmänhetens frågestund står på sidan 3. Man undrar hur hon tänker nu, när det alltså åter har visat sig att Barn och Utbildningsförvaltningen har visat sig inkompetents, nu med implementeringen av den nya organisationen. Tycker Lis Lyrbo(S) att det är ok att förvaltningschefen lovar kostnadsneutralitet, och sedan överskrider detta med 20 %. Är det norm inom kommunen?

Det förvånar mig egentligen att lärarförbundet nu går ut med klagomål, de var varnade för vad som komma skall, flera mail har varit skickat till dem, med uppmaning att kontrollera hur det gick i Österåker samt Ekerö när Lundin där ville införa sin organisation, inga av ställen lyckades hon, i Österåker uteblev lovade resultat, och Ekerö hann aldrig, Eva Lundin ”flydde”, när ny kommundirektör skulle tillsättas, och denna var den direktör som hon arbetat under i Österåker, med uteblivet resultat. Inte undrar på att hon inte stannade kvar resterande av sin provtid, med risk inte att få den förlängd.

Nu sitter hon i Oskarshamn, och bedriver sin verksamhet, med stöd från fackpampen Leine Johansson(S), som alltså är en av dem som ständigt backar upp om förvaltningschefen, och dennas sätt att hantera våra skolor och unga, man undrar hur han ser på att chef lönarna ökar, medan lärarna skall spara och hålla igen. Är det samma politik han redovisar i IF Metall, där han sitter som facklig representant på Scania?

De senaste dagarna har man i media läst om kritiken av Oskarshamns kommun, och hur de ha hanterat placeringen av barn i särskolan, där 22 placeringar fick kritik.

Är det snart dags att byta förvaltningschef till någon som kan sitt yrke, istället för denna konsult och chefs missbrukande person som sitter där idag?

 

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket.

Nu har det bevisats att den forcerade vaccinering mot svininfluensan, utfördes med ett preparat som inte var ordentligt testat.

Vad som är värre är att svenska staten skrev på att man köpte vaccinet medvetande detta, och gav tillverkaren löfte om de inte kan dras till ansvar för eventuella biverkningar.

Flera läkare varnade på ett tidigt stadie för riskerna med vaccinet, och påvisade samband mellan skvalen som vaccinet innehöll och skador på soldater som fått mjältbrandsvaccin, som också innehöll skvalen, under Golf kriget.

Visserligen var dessa skador ofta koncentrationssvårigheter, medan det nu är tal om narkolepsi, men man få se på skillnaden i ålder, och mängd skvalen som vaccinet innehöll.
Vidare har många av de skador som soldaterna påtalat först visat sig efter 2 år, och dit kommer vi först om ca 6 månader.

Hur som helst har nu ett antal barn drabbats av skador, orsakats av Pandemrix, vilket man alltså varnade för inte var testat.

I Oskarshamn fram viste jag tidigt detta till skolhälsovården, samt förvaltningschefen, som ansvarar för skolhälsovården, men fick ingen respons, man ansåg tydligen det var värt att ignorera varningsklockorna.

Jag vet att jag senare kom i en diskussion med en reporter från Oskarshamns Tidningen, Håkan Carlsson, som spydigt kläckte ur sig, att du ska alltid gnälla, se bara på hur det var med svininfluensan.

Nu kan jag ju ge tillbaka till Håkan, vad var det jag sade, men du som ”hovreporter” du är ville inte lyssna, utan tyckte jag var gnällig.

Jag kan i dagens läge åtminstone säga, mina barn fick inte vaccinet, för jag läste på, och inte enbart vad ”hovreporterna” skrev.

Till Eva Lundin och Birgitta Torstensson, kan jag enbart säga, hoppas ni fortfarande är stolta över ert beslut, att genomföra mass vaccinationen.

Stör inte skolchefen!

Var och handla i Hultsfred idag, och bäst som jag gick där på Willys, fick jag ett mycket anmärkningsvärd telefonsamtal.

Samtalet kom från självaste kommundirektör Ann-Christine Vösu, som meddelade att hon haft ett samtal med Förvaltningschef Eva Lundin.

Under detta samtal hade man kommit fram till att jag skrivit många mail till henne, och ställd många frågor.
Nu vill kommundirektören att jag slutade skicka mail till Eva Lundin, för hon måste få tid att sköta sina övriga uppgifter, så att jag i framtiden får rikta mina mail till förvaltningen, och få svar därifrån.

Nu ska jag meddela att jag sedan den 27/1-2011 har skickat 7 mail till Eva Lundin, innehållande begäran, eller frågan om förtydligande. Hade Eva lämnat rätt svar direkt, kunde mina mail ha hållit sig vid 2 styck, en med förfrågan om konsultföretaget Senator AB, och ett med begäran om anbud och dokument om detta konsultföretag.

Nu valde Eva att slingra sig, fördröja hanteringen, samt svara undvikande istället, vilket medför att frågorna blir flera.

Vid ett annat tillfälle ställde jag en fråga med begäran om dokument till förvaltningen den 4/2, och får den 9/2 svar från Eva Lundin.

Jag har fått det intryck att varje gång jag ställt en fråga till förvaltningen, har det slutsats till Eva Lundin, precis som om endast hon får svara, och då hon har svaret mina mail, direkt från hennes egen e-post adress, svarar jag självklart på samma.

I övrigt kan man tycke det anmärkningsvärd att kommundirektören ringer och meddelar detta, varför tar Eva Lundin inte ett beslut på förvaltningen, och delegerar mina frågor till en medarbetare, måste hon få kommundirektören till att ta detta beslut?
Kanske hon har använt kommundirektören som konsult, för att få råd om hur hon ska slippa att svara på frågor, som kan ha betydelse för hennes anställning?

Hur som helst kommer jag självklart att respektera det trevliga samtal jag hade med kommundirektören, och i framtiden skickar jag mina frågor till skolförvaltningen, eventuellt med kopia till Eva Lundin, om jag anser frågan berör förvaltningschefen, och kanske bör besvaras av förvaltningschefen.

Dock finner jag det som sagt anmärkningsvärd att en förvaltningschef inte hinner svara på 7 mail under en period av 1 månad, men hon har kanske haft för mycket att göra med att sitta i möte med sitt bollplank, eller övriga konsulter.

Undrar i övrigt om de lokala tidningar har fått samma besked, stör inte Lundin, hon arbetar?

Varför kan skolchefen inte hålla sig till sannigen?

Igår fick jag ett mail från Skolchef Eva Lundin, där hon hävder att hon besvarar begäran om utlämning av allmän handling inom de riktlinjer Oskarshamns kommun har.

Mailet sa så här;

Ivan Kejs, 

 

Upphandlingen har skett enligt kommunens inköpspolicy och i samråd med kommunens upphandlingsledare.

De dokument som finns i ärendet har redan översänts till dig.

 

Fakturorna du erhållit tillhör upprättat avtal.

 

Efter det att din begäran kom mig tillhanda den 7 februari  så fick du ett svar av mig den 9 februari det vill säga  inom de stipulerade tre dagarna.

 

Eva Lundin

Chef Barn- och Utbildningsförvaltningen

Oskarshamns kommun

 

0491- 76 44 90

Bemärk att Eva Lundin skriver att hon fick min begäran den 7 februari, och att hon svarade den 9 februari.

Faktum är att jag den 4 februari begärde att antal handlingar, och den 9 meddelade Eva Lundin att arbete pågick med att ta fram handlingarna, som kom till min adress den 16 februari, alltså 12 dagar efter jag begärde handlingarna.

Hur stod det då i kommunens riktlinjer:

Det finns ingen fixerad tidsgräns i lagstiftningen men rättspraxis har visat att huvudregeln är omedelbar utlämning vid personligt besök. I vissa undantagsfall kan upp till 2 dagars dröjsmål accepteras. Behövs omfattande säkerhetsprövning kan det få ta längre tid.  

(se http://www.oskarshamn.se/upload/KLK/IS/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokumenthantering%20i%20Oskarshamns%20kommun.pdf sidan 11.)

Som jag ser det har Eva Lundin alltså inte följd de riktlinjer hon ska göra, för det fanns inget i papperna som behövde säkerhetsprövning alls.

Kan detta bevisas, ja enkelt se detta foto på följebrevet, där Eva Lundin själv skriver enligt mitt mail den 4 februari, och brevet är daterat den 15, så bevisligen kan Eva Lundin inte hålla sig till sanningen. (Tryck på bilden för större storlek)