2 fel ger inte ett rätt.

Med anledning av att en av kyrkans trotjänare lämnat en namnlista till kyrkorådet, för att förhindra att Mats-Ola Nyléns skulle lämna församlingen, utan att den protokollfördes, har Oskarshamnbloggen forskat i ärendet.

Det var när Ingrid Swahnberg efterfrågade vad som hänt med den namnlista med 22 namn hon lämnade på pastorsexpeditionen 2011-03-07, alltså innan Mats-Ola Nylén lämnat sin uppsägning, att det upptäcktes att lista var insatt i en pärm, utan att någon åtgärd lämnats vid den, eller för den delen att den var protokollfört.

27 juli var jag personligen i kontakt med Lars Lindström på pastorsexpeditionen, och efterfrågade en kopia på listan, samt vilka åtgärder som vidtagits runt denna, och fick här besked på att den var omtalat vid arbetsutskotts sammanträdet, samma dag som Mats-Ola sagt upp sig, och i övrigt var lämnat utan åtgärd, och utan att vara protokollfört. Enligt Lindström skall Kyrkorådet vara informerade om listan, något jag tyckte var anmärkningsvärd, då ersättare i kyrkorådet Stefan Liljehorn tydligen inte var informerat om att även äldre var emot Nyléns avgång från församlingen, vid fullmäktigesammanträdet i Maj.

När jag får protokollet från det extra arbetsutskott sammanträde som hölls 2001-07-26 står det mycket förvånande:

§ 78 Namnista från församlingsmedlemmar daterad 2011-03-07
KR 2011-0028
En namnlista innehållande 22 namn, från församlingsmedlemmar, lämnades in på pastorsexpeditionen på förmiddagen den 7 mars 2011 till förmån för kyrkoherde Mats-Ola Nylén. Samma dag hade PU sitt sammanträde. I samband med detta sammanträde lämnade kyrkoherde Mats-Ola Nylén in sin egen avskedsansökan. Namnlistan diskuterades på sammanträdet men påverkade inte Nyléns egna uppsägning. Detta framgår inte i PU:s protokoll. Namnlistan har sedan nämnts i olika sammanhang.

AU beslutade
– att informera kyrkorådet
– att föreslå Kyrkorådet att namnlista läggs till handlingarna.

Arbetsutskottet beslutar alltså 2011-07-26 om att man skall informera kyrkorådet om listan, något man redan skall ha gjort enligt Lars Lindström, man frågar sig om vad som stämmer i detta.
Namnlistorna diskuterades på PU sammanträdet enligt protokollet, men när jag talade med Lars Lindström dagen innan hade man inte diskuterat namnlistan, utan enligt honom hade man endast omtalat den på Arbetsutskottets sammanträde, och alltså inte på PU sammanträdet.
Oskarshamnbloggen har idag fått bevis från källor som var närvarande vid PU sammanträdet, att man inte på något vis informerade om namnlistans existens på sammanträdet, där Nylén skrev på avtal med personalutskottet om att skiljas från sin tjänst.

Något annat som kan förvåna mig, i protokollet från sammanträdet, är § 76 anställning av ungdomspräst.
Den 13 juli hade jag ett samtal med medlem i personalutskottet Gudrun Gustavsson, när man i tidningen deklarerat att man anställt en ny ungdomspräst, i form av Bodhi Bjerregaard.
Under detta samtal frågade jag om man var informerat om Bodhi:s tidigare engagemang i Baghwanrörelsen, den sekt som även Teg Gärdestad tillhörde?
Gudrun Gustavsson uttalade att man inte visste något om detta, och hon var närmast förfärat att höra detta, det hade man ingen aning om.
På min fråga om man hade lämnat någon form för provanställning, fick jag som svar att det hade man inte, utan det var en fastanställning.

Enligt protokollet daterat 2001-07-26 har man nu plötsligt full insikt i Bodhis tidigare liv i Baghwan, och man har anställd henne med 6 månades provanställning.

Man undrar om det är tillåten att efterkonstruera protokoll, så att de anpassas efter de frågor man blir ställt mot väggen med.

Oskarshamnbloggen kommer att följa ärendet.

När de äldre stängs ute av kyrkan!

Idag var det proklamerat att en ny namninsamling, till fördel för fd kyrkoherde Mats-Ola Nylén, skulle utföras i samband med Kyrkkaffet, efter mässan i Oskarshamns Kyrka.

Namninsamlingen gick ut på att man ville att kyrkorådet skulle ta församlingsmedlemmarna på allvar, i önskan om att få Mats-Ola Nylén tillbaka, som det skrevs, medlemmarna vill ha Mats-Ola Nylén men det vill de anställda inte.

Det var Ingrid Swahnberg som genom en ny namninsamling ville påpeka att den hon lämnade redan 2011-03-07, var lämnat utan påföljd, den var inte ens protokollfört, något som hon tyckte var anmärkningsvärd.
När hon idag ville utföra en ny namninsamling, fick hon besked från Tf kyrkoherde Magnus Wihlborg att hon inte fick göra det i kyrkan, då hon i det fall kränkte kyrkorummet.

Fr Swahnberg lät sig inte kuvas, utan ställde sig på kyrktrappan, och fick över 60 namnunderskrifter, vilket betyder att i stort set samtliga närvarande i kyrkan skrev på, för att få Mats-Ola Nylén tillbaka.

Medan man samlades på trappan för att skriva på, utmärkte sig kyrkofullmäktige medlemmen Stefan Liljehorn, på ett otursamt sätt, genom att beordra folk bort från trappan, då de spärrade utrymningsvägen om något skulle hända i kyrkan. När folk protesterade mot hans utlåtande svarade han med att han i övrigt inte tyckte om den ton som fördes.

Kyrkan utestängar alltså de äldre, varav flertalet var över 60 på grund av man protesterar mot kyrkorådets agerande.
Vidare skall man så få veta av en medlem i kyrkofullmäktige att han inte tycker om tonen.

Man undra vem som kränker kyrkan, medlemmarna som vill bli lyssnade på, eller kyrkorådet och den tillförordnade kyrkoherden som inte vill acceptera medlemmarnas åsikt?
Vem är det som tar fel ton, de som låter sin röst hört, eller den som vill att rösten ska tystas.

Nu har den tillförordnade kyrkoherden lagt ribban för vad man kan göra i kyrkan, för om man inte får göra en legitim namninsamling, där medlemmarna får säga sitt, utan att kyrkorummet kränkas, då kan man väl inte hålla en kyrko konsert där man kräver inträde, för kyrkorummet är då enbart till för den som vill komma i bön.
Man kan väl inte sälja lotter i kyrkan, för det är ett bönehus.
”Jesus fick tag på några rep som använts till att binda fast fåren med. Dessa snodde han ihop till en piska. Sedan ropade Människosonen med basunliknande stämma: ”Tag bort detta härifrån; gör inte min Faders hus till ett marknadshus.” Johannes 2:16. ”Det är skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus.’ Men ni gör det till en rövarkula.” Matteus 21:13. Sedan gick han från det ena ståndet till det andra och släppte ut djuren och välte omkull växlarnas bord.”

Det är sorgsamt att se hur delar av personalen, och några av kyrkorådets medlemmar anser sig vara mera värd än medlemmarna i kyrkan, hur de anser sig ha fått all makt att agera i frågan runt vem som skall vara kyrkoherde i Oskarshamn.

Nu finns det alltså 3 namninsamlingar, en som lämnades samma dag som Nylén provocerades till att säga upp sig, men 22 namn på. En som ungdomarna gjorde med 256 namn på, och nu kommer en mera, med ca 65 namn på. Detta ger alltså en total på 343 underteckningar, där kanske några kan vara dubbla, men säkert är vi nära 300 till 320 namn, som vill ha Mats-Ola Nylén tillbaka.

Ser man på att förre kyrkovalet, och samlat antal röster, svarar antalet namn på namnlistorna till att 36 % av de som röstade går emot de beslut som kyrkorådet har tagit i detta ärende.
Inga av de partier som är representerade i kyrkorådet, eller fullmäktige har 36 % av rösterna, vilket alltså betyder att det måste vara en tvärpolitisk uppbackning för att få Nylén tillbaka.