Fackförbund oroas av dyrare rektorer.

Fackförbund oroas av dyrare rektorer / NYHETERNA / Östra Småland AB.

I dagens lokaltidning skriver lärarförbundet om de ökade kostnaderna som den nya rektors organisationen kostar Oskarshamns Kommun. Enligt deras beräkning har lönekostnaderna till rektorer ökat med 20 % eller 3 025 000 kronor.

Redan i december förre året ställde jag frågan till Lis Lyrbo(S), under allmänhetens frågestund  i kommunfullmäktige, och fick svaret att kostnaden för den nya organisationen var kostnadsneutral. Se protokollet från sammanträdet HÄR allmänhetens frågestund står på sidan 3. Man undrar hur hon tänker nu, när det alltså åter har visat sig att Barn och Utbildningsförvaltningen har visat sig inkompetents, nu med implementeringen av den nya organisationen. Tycker Lis Lyrbo(S) att det är ok att förvaltningschefen lovar kostnadsneutralitet, och sedan överskrider detta med 20 %. Är det norm inom kommunen?

Det förvånar mig egentligen att lärarförbundet nu går ut med klagomål, de var varnade för vad som komma skall, flera mail har varit skickat till dem, med uppmaning att kontrollera hur det gick i Österåker samt Ekerö när Lundin där ville införa sin organisation, inga av ställen lyckades hon, i Österåker uteblev lovade resultat, och Ekerö hann aldrig, Eva Lundin ”flydde”, när ny kommundirektör skulle tillsättas, och denna var den direktör som hon arbetat under i Österåker, med uteblivet resultat. Inte undrar på att hon inte stannade kvar resterande av sin provtid, med risk inte att få den förlängd.

Nu sitter hon i Oskarshamn, och bedriver sin verksamhet, med stöd från fackpampen Leine Johansson(S), som alltså är en av dem som ständigt backar upp om förvaltningschefen, och dennas sätt att hantera våra skolor och unga, man undrar hur han ser på att chef lönarna ökar, medan lärarna skall spara och hålla igen. Är det samma politik han redovisar i IF Metall, där han sitter som facklig representant på Scania?

De senaste dagarna har man i media läst om kritiken av Oskarshamns kommun, och hur de ha hanterat placeringen av barn i särskolan, där 22 placeringar fick kritik.

Är det snart dags att byta förvaltningschef till någon som kan sitt yrke, istället för denna konsult och chefs missbrukande person som sitter där idag?