Skall Oskarshamns Församling lämna Svenska Kyrkan?

Frågan kan tyckas märkvärdig, men är ändå relevant, när man ser på de dispositioner som politikerna och kyrkoherden har gjort den senare tiden. Vi har redan tidigare påpekat hur en av de ledande politikerna redan sitter på dubbla stolar, dels genom att vara ledamot i Kyrkorådet och fullmäktige samtidigt som han är med i styrelsen vid Pingstförsamlingen. Eftersom dessa 2 församlingar har olika sätt att se på den kristna tron, kan man undra på hur man kan representera båda sidorna.

Nu har man inom Oskarshamns Församling åter börjat avvika från Svenska Kyrkan, genom sitt konfirmandarbete. Inte nog med att det inte finns präster med i undervisningen, utan det mesta dels sköts av församlingspedagogerna, men nu har man också anställd en ungdomsledare som har sin grund i missionsförbundet. Man undrar på hur man kan låta en person som tillhör en kyrka som ser annorlunda på dopet, delta i konfirmandarbetet, som alltså är en del av Svenska kyrkans dop. Även inom diakoniarbetet har man i Oskarshamns Församling en assistent, som har sina grunder i missionsförsamlingen, så man undrar om Svenska kyrkan är på väg bort från Oskarshamn.

Ser man på Församlingen s hemsida är det tydligen endast 2 ordinarie präster tillgängliga för tillfället, varav den ena är kyrkoherden. En komminister är sjukskriven, och har varit det en längre tid. Enligt källor skall det vara en fråga om arbetsklimat som har föranlett denna sjukskrivning. En komminister är tjänstledig medan tjänsten som ungdomspräst är vakant.

Man kan finna det anmärkningsvärd att Kyrkoherde Magnus Wihlborg inte har lyckats i sin uppgift som kyrkoherde, att få ordning på personalen, och tillsatt vakanta tjänster, han som var så engagerat i att få den förre kyrkoherden bort, så att man kunde få rätsida på församlingen.

Jag undrar om han tycker sig ha lyckats med uppgiften, när konfirmandarbetet går på halvfart utan präster, och frikyrkorna tydligen får större insikt i församlingens dagliga arbete.

Man kan undra vad biskopen anser om detta, men eftersom han fortfarande inte har svarat på min skrivelse av 14 september 2011, så varför skulle han svara nu?

Det ska bli intressant att följa den stundande valkampen, skall upprorsmakerna göra en ny lista, eller kommer allt att falla tillbaka i den lata och övergivna fason, som tydligen skall vara församlingens kännetecken.

Den nya kyrkoherden.

Nu skall det, enligt välunderrättade källor, vara beslutat att Oskarshamns ny kyrkoherde blir Magnus Wihlborg, en komminister som funnits i Oskarshamns församling i 30 år, utan att ha gett något nämnvärd avtryck. Wihlborg var den som hade hand om konfirmandarbetet innan Mats-Ola Nylén kom till församlingen, något som resulterade i att församlingens konfirmandarbete var näst intill obefintligt, och man fick betala till angränsande församling för att de tog hand om flera konfirmander som egentligen tillhörde Oskarshamns församling.

Det som är anmärkningsvärd är att Wihlborg vid upprepade tillfällen har uttalat att han inte vill vara ny kyrkoherde, och att han uppfattade arbetet som tungt, och något han inte var intresserat av. Enligt källor skall det även från personalen ha varit skepsis för om Wihlborg är tillräcklig stark för att handskas med rollen som herde, men de har uttalat att de vill ge stöd för honom.

Man undrar på hur kyrkorådet har resonerat i denna situation, när man nu väljer att anställa en av de personer som var ledande i drevet mot fd kyrkoherden? Är det den nya socialdemokratiska politiken vi nu får presenterat, när man visar att mobbing och inkompetens skall belönas? En orm har placerats i fågelbot.

Eller som det står i Jakobs brevet 1:26:
Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.”

Källor säger att besökstalet i Oskarshamns kyrka minskar, är ovanstående svaret på varför?

 

God fortsättning 2012

Gårdagen var den sista på året 2011, ett år med många händelser i Oskarshamn. 

 Det var bl.a. året då man stängde de särskilda undervisningsgrupperna, efter en svindyr konsult, med en icke akademisk erkänd utbildning som gestaltkonsult, kommit fram till att dessa grupper för barn med funktionshinder inte behövdes längre. Hur satsningen kommer att gå får vi se längre fram, kommer dessa barn att trivas i vanliga skolklasser, eller kommer det att uppstå problem och störningar för de andra barnen. Det var också i 2011 som lärarfacket upptäckte att de varningsklockar jag ringde på när skolchefen ville införa en ny ledningsorganisation kanske var riktiga. Det blev dyrare även om ordförande i barn och utbildningsnämnden lovat att den skulle vara kostnadsneutral.

Oskarshamn visade sig åter att vara en av landets rikaste kommuner, nu så mycket att man tyckte det var ok att se 100 miljoner försvinna i felaktigt placerade riskobligationer. Kommunalråd Peter Wretlund (S) uttalade till media att man skulle se det i relief till vad kommunen tjänad på dessa innan finanskrisen. Nu återstår att se om politikerna tar konsekvensen och sänker sina arvoden, samtidigt som tjänstemännen sänker sina löner, för när kommunen tjänade på sina placeringar var dessa grupper inte sena att höja lönerna för sig själv, nu bör de då ta konsekvensen och sänka i proposition till förlusten.

Inom Oskarshamns församling var turbulensen ovanlig stor detta år. Kyrkoherde Mats-Ola Nylén lämnade sin tjänst under uppmärksammade former, där det i huvudsak var delar av personalgruppen som stack den populära kyrkoherden i ryggen. Efter Nylén lämnat tjänsten, till stor förtret för församlingsmedlemmarna var det Komminister Magnus Wihlborg som tog över som Tf kyrkoherde, något han vid upprepade tillfällen uttalade var en jobbig situation, samt att han inte ville bli kyrkoherde. Man kan tycke det anmärkningsvärd att han sedan söker tjänsten, och till och med av stiftet utpekas som varande den mest lämpade för denna. Hur kan man anse att en av de som var med att få den förre kyrkoherden bort, kan vara lämpad att ta över, denna person bör i mina ögon ha diskvalificerat sig själv genom att ha deltagit i smutskastningen av den förre kyrkoherden, och aktivt varit kritisk mot denna. Kan man vara med i en kampanj, och sedan tjäna på den? Inom svenska kyrkan går det bra, för här finns endast demokrati vart fjärde år, när det är val, resterande av tiden gör politikerna som de vill, och åsidosätter medlemmarnas vilja totalt.

I Oskarshamn har vi mycket kompetenta tjänstemän, ett exempel är hur man arbetar för att få ett nytt inköpscenter till stånd. Man planerar på att en bra placering är där tekniska kontoret i dag håller till med kontor och maskinpark. De skall alltså flytta. Utanför staden ligger ett stort nyanlagd industriområde Kvastmossen, kan man tänka sig att flytta dit? Nej för där är det tomt och öde, ingen vill tydlige dit. Istället ser man på Oskarshamns hamn och en fastighet där. Innan tekniska kontoret har uttalat hur dessa faselitetrar passar, tar kommundirektören ett beslut, och ser till att de som idag hyr lokalerna sägs upp. Nu vill det sig tyvärr så att tekniska kontoret inte vill nyttja dessa lokaler, utan vill se efter andra, så nu vill kommunen gärna att den hyresgäst man nyss sade upp skall stanna kvar. Väldigt proffsigt och kompetent agerande kan man säga.

En annan fråga som det skall bli spännande att se hur faller ut är den förhållandevis nybyggda arena Oskarshamn, som man redan nu måste modernisera för ett antal miljoner kronor. Samtidigt läser man hur fritidsförvaltningen måste söka om extra bidrag för energikostnaderna. Enligt källor är det kostnaderna för den konstfrusna bandybanan som eskalerar, och har gjort att man måste söka om 1 miljon extra. Då skall man tänka på att förre vintern var kall, mycket kall. Om arenan då har använt så mycket mera energi, hur kommer nästa års energianvändning då inte att se ut, när vi än så länge haft temperaturer mycket över det normala, och endast ytterst få dagar med frost. Något säger mig att en felkalkylering finns, men den som var chef när jobbet beställdes är inte chef längre, och kan därmed inte ställas till svars, han sitter numera på kommunens egen elefantkyrkogård strategienheten.

Enda positiva för Oskarshamn var väl att vi på allvar kom på Sverigekartan när socialdemokratiet valde ny partiledare, Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholt den ensamstående pappan, som var kulbo vilket enligt honom var när man bodde var för sig och träffades när man hade lust. Det visade sig att kulbon var tidigare dömd för förskingring, och senare var Juholt på god väg att även han gå samma öde tillmötes, när det visade sig att de inte var kulbon, utan sambon i en lägenhet som svenska skattebetalarna betalade, då Juholt inte lämnad uppgifter om att kulbon bodde permanent i den lägenhet han uppgett som varande en övernattningslägenhet i Stockholm som han alltså fick betalt av riksdagen. Juholt som även har lämnat reseräkningar för transport med privatbil, samtidigt som han haft hyrbil, betalt av riksdagen. Snacka om multitasking. Det som väl är mest otroligt är hans förmåga att tala och lova utan att hålla. En källa har uppgett om hur hon ställde en fråga till Juholt utanför antikmässan i somras, och fick som svar att hon skulle maila den till Juholt, men samtidigt till statsministern, för det vora intressant att jämföra dessa 2 svar. Statsministern svarade inom några dagar genom sitt kontor, medan Juholt fortfarande inte har hört av sig.

Nu blir det 2012, ett år där politikerna kan ta det lugnt, det är nästan 2 år till nästa val, så det är för tidigt att föra valkampanj, och inte läge att göra stora saker, det minns folk ändå inte till nästa val. I år får vi höja skatter, och säkert försämrad service, för det kan vi göra i 2012 det är långt till nästa val.

Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu tackar för året 2011, och ser fram emot nya utmaningar i 2012. God fortsättning.

 

När byggmästaren får tala.

 På julafton hade biskopen i Växjö stift Jan-Olof Johansson en debattartikel om murar, de murar som byggas mellan människor, med fundament i tro, politik, ras eller livsstil.

För den som inte har läst debattartikeln finns den att läsa här: Ett julkort från Betlehem pdf

Jag är tveksam till om Biskopen är rätt person att uttala sig om detta ämne, då han själv är en av dem som bygger murar, och ställer sig över andras åsikt, enbart i syfte att bevara sin egen position och makt. Den 14 september i år skrev jag ett personligt mail till Biskopen, där jag bad om ett råd från honom, som högsta andliga ledare i stiftet. Jag väntar fortfarande på svar, eller åtminstone ett besked om att han inte har något svar till mig, men så länge han inte yppar något av dessa, då har han byggt en mur, en mur mellan en medlem och den styrande politiska makten. En mur mellan dessa är vad som i flera samhällsskikt betecknas som diktatur, eller junta styre, och ja, svenska kyrkans växjö stift har vid upprepade tillfällen i år visat sig bestå av små diktatorer som fattar egna beslut och regler, utan att kunde dras till ansvar, då nästa instans håller dem bakom ryggen, allt i ett syfte att bevara makten och härligheten inom ett slutet sällskap.

I Oskarshamn har året 2011 präglats av ärendet med Mats-Ola Nylén, och hur han på tvivelaktiga grunder anklagades av medarbetarna för att vara en dålig chef. Medlemmarna i kyrkan ansåg däremot han var en duktig och engagerat kyrkoherde, som vill församlingens bästa. Vem vann då? Medarbetarna, genom politiska beslut, som helt backades upp av Biskopen och dennas stab. Man valde helt att köra över medlemmarna, man ville inte ens föra en dialog med dessa, utan de avfärdades på alla vis, och ibland även med falska anklagelser. Vid ett tillfälle minns jag hur jag vid en kontakt med stiftet i Växjö fick höra, hur man förvånades att Nylén agerade i bakgrunden härnere, en direkt anklagelse mot honom, och ja det finns inspelat. Om det finns någon som har varit passiv i detta ärende har det varit Nylén, medan han attackerades från flera andra håll, inklusive kyrkokamrer och Tf kyrkoherde. De som agerat var medlemmarna, som ville ha Nylén återinsatt, men se det fick de beslutande organ satt stopp för, genom att bygga en mur mellan de som var emot kyrkorådets agerande, och kyrkorådet.

Bästa Biskop, varför är du och svenska kyrkan rädda för att föra en dialog om de egna problem, samtidigt som du är snabb att peka på murarna runt ikring. Hur sade Jesus: Låt den som är oskyldig kasta den första stenen.

Tycker Biskopen han kan kasta första sten?

Ps denna artikel är självklart skickat till Oskarshamnstidningen, då det var där jag läste den, återstår att se om den publiseras där.

Pps väntar fortfarande svar på mitt mail från 14 september.

Vad händer i Oskarshamns Församling?

En församlingsbo kontaktade mig, och berättade att Tf Kyrkoherde var sjukskriven. Frågan kom då om det kunde vara ett uttryck för att allt fortfarande inte står rätt till på pastorsexpeditionen i Oskarshamns församling.

Att det var en grupp inom personalen så låg bakom Nyléns avgång från församlingen tidigare i år, är ingen nyhet för de som har inblick i församlingen, och det var väl därför att så många församlingsmedlemmar reste sig, och krävde att få Nylén tillbaka.

Nu har den tillförordnade kyrkoherden fått för sig att han skall söka tjänsten som kyrkoherde, och skriver i sin ansökan om församlingen vill ha honom. Wihlborg har du inte fattat att församlingen vill ha NYLÉN, det är skrivit, och även utropat från kyrktrappan, efter att du visat din makt och fördrivit församlingsmedlemmarna från kyrkorummet. Uppfattar du det som att församlingen vill ha dig? Om du uppfattar det så, måste det vara med tillägget i brist på annat.

Det har kommit till min vetskap att problemen inom personalgruppen inte har försvunnit, utan det fortsätter, vilket kanske var en av orsakerna till att ungdomsprästen valde att ta sitt avsked efter några få månader i församlingen.

Att avskeden sedan fults av den tragiska olycka utanför Valdemarsvik kan man inte lasta någon för, men när Jonna Henning på minnesstunden uttalar att det var flera orsaker till varför folk var där, och sista punkten var skuldkänslor kan man undra vad som låg bakom det?

Problemen är tydligen inte borta i Oskarshamns församling, frågan är vad som skall till för att få dem bort.

Är det enbart jag som inte förstår?

Det med lagar och förordningar är tydligen svårt för flera, senast är det Juholt som kvitterat ut för mycket bostadstillägg, för han inte läst på enligt honom själv, men även jag har problem med att läsa på verkar det som om, eller?

Allt började den 22 augusti, när kyrko fullmäktige i Oskarshamn hade sitt sammanträde.
Här fanns det en punkt där en skrivelse som tillsammans med 256 namn ställde frågetecken vid kyrkorådets hantering av fd kyrkoherden Mats-Ola Nyléns avgång.

En av fullmäktiges representanter föreslog då att jag som författare till skrivelsen, skulle få lov att yttra mig i ärendet, med hänvisning till Kyrkoordningen 3 kap 23 §.
Ordförande för kyrkofullmäktige lämnade då ordet till Kontraktsprost Alf Johansson, som förklarade att denna paragraf endast gälld personer med specialkompetens, och alltså inte inkluderade vanligt anställda eller församlingsmedlemmar.
Även när jag dagen efter pratade med Alf Johansson bekräftar han att ingen får yttra sig vid fullmäktige, och om de får det bryter fullmäktige mot kyrkoordningen, och kan göra sammanträdet ogiltigt.

Den 23 augusti var jag i samtal med kyrkorätt i Uppsala, och fick då besked om att det var Fullmäktige som själv ägde frågan om vem som får yttra sig, när fullmäktige godkänner denna person, och det inte fanns någon begränsning i kyrkoordningen för vem som fullmäktige kunde godkänna.

I mina ögon bryter kontraktsprosten alltså mot 2 saker i kyrkoordningen, dels talar han på fullmäktige, efter enbart att vara tillfrågat av fullmäktiges ordförande, han borde ha uppmärksammats att fullmäktige borde ha godkänt han talan först, samt att han tolkar kyrkoordningen fel, då han faktisk säger att om fullmäktige låter en församlingsbo uttala sig, kan det bli tal om man bryter mot kyrkoordningen.
En medlem i fullmäktige, Stefan Liljehorn, uttalar till och med att nu har Prosten talat och sagt hur han vill ha det, och vi ägar inte frågan.

En annat medlem i kyrkofullmäktige reagerar på prostens utlåtande på det viset att hon via mail ställer följande fråga till Svenska Kyrkans informationsservice:
”I 3 kap 23 § står det att kyrkofullmäktige kan besluta att även andra kan delta i överläggningen, men inte i besluten. Finns det några begränsningar i detta? Gäller detta vid varje tillfälle eller behöver det finns ett lokalt dokument där man först skriver in vem/vilka som får deltaga i överläggningarna?”

Svarat kom från Annemarie Rimmerfeldt som är informatör:
”Nej, det är kyrkofullmäktige som räder över detta. Det torde vanligen finnas inskrivet vissa regler härom i en arbetsordning t.ex. att kanslichefen/kyrkokamrer har rätt att delta. Fullmäktige han dock alltid fatta beslut i det enskilda fallet om man t.ex. vill ha någon sakkunnig kompetens.”

Med bakgrund i ovanstående anmälde jag självklart att kontraktsprost Alf Johansson ingripit otillbörligt i kyrkofullmäktige, på ett sätt som kan ha inverkat på ärendets handläggning.

Den 16 september har ärendet varit behandlat vid domkapitlet i Växjö, där man även fått ett yttrande från Prosten.

I detta hävder han att tf. kyrkoherde Magnus Wihlborg hade önskat hans närvaro vid sammanträdet, och därför var närvarande.
I övrigt bekräftar han väl ovanstående, med tillägget att:
”Jag vidhöll denna hållning då enligt min bedömning inte någon utomstående kunde bidra till klarläggande i en fråga där kyrkorådet havde att yttra sig och svara. Endast kyrkorådets ordförande eller ledamot kan rimligen tala i detta.”

Kontraktsprosten är tydligen tankeläsare, han vet vad jag som brevskrivare kan tillföra i ärendet, eller kanske kan ställa frågetecken runt i kyrkorådets svar, se han är duktig prosten.

Det som är mest lustigt är domkapitlets avgörande:

Domkapitlet finner att eftersom prosten är inbjuden av kyrkoherden, och bjuden välkommen av kyrkofullmäktiges ordförande, samtidigt som han presenterades som sakkunnig i kyrkoordningen, då hade fullmäktige godkänt att han fick yttra sig, och i övrigt anser domkapitlet att de upplysningar Alf Johansson lämnat är korrekta.

Jag kontakter åter kyrkorätt i Uppsala, och får i ett mail följande svar:
”I ett ärende som detta har du som anmälare inte partsställning och har därför inte rätt att kunna överklaga beslutet. Det finns det inte heller någon annan som har.
För övrigt instämmer jag i domkapitlets bedömning att den arbetsordning som finns inte medger dig rätt att delta i fullmäktiges överläggningar.
Jag anser inte att du fått divergerande svar. Det finns inga begränsningar i 3 kap. 23 § ang. vilka som kan medges rätt att delta men detta innebär ju inte att alla som så önskar ska medges sådan rätt. Det är, som sagt, fullmäktige själva som råder över detta.”

Ok domkapitlet har rätt, men samtidigt har jag rätt eller, ny fråga i mail:
”Jag är kanske inte så klok, men jag förstår ditt svar riktigt.
Som jag tolkar ditt svar kan fullmäktige ge alla lov att yttra sig vid ett sammanträde, det finns inga begränsningar.
Det klagomål som jag gjorde till domkapitlet var ju precis för att kontraktsprosten på fullmäktige sade att fullmäktige inte ägde frågan själv, vilket domkapitlet alltså ger rätt till.”

Med följande svar:
” Som du säkert förstår Ivan så kan jag som handläggare på kyrkokansliet inte överpröva domkapitlets beslut och inte heller kan jag uttala mig med prejudicerande verkan. När nu domkapitlet funnit att fullmäktige i det här fallet får anses ha medgivit att kontraktsprosten yttrade sig och att de upplysningar denne lämnat var korrekta, så har jag inga synpunkter på detta.”

Case Closed!

Alltså kyrkoordningen säger att fullmäktige kan låta vem som yttra sig, enligt det skrivna ordet.

Nej säger prosten, inte vem som utan endast ett fåtal med speciell kompetens, men inte anställde och församlingsmedlemmar.

Jo säger kyrkorätt fullmäktige kan godkänna vem som.

Jo säger informationstjänsten, fullmäktige besluter själv.

Nej säger domkapitlet, prosten har rätt.

Jo säger kyrkorätt det finns inga begränsningar, samtidigt som de säger Nej, för vi har inga synpunkter på domkapitlets beslut.

Nu vet jag inte vem som har rätt, för domkapitlet har tagit beslutet på ett sätt som förhindrar man kan överklaga det, så även i framtiden blir svaret väl:
NJA.

Om någon kan förklara för en stackars invandrar som jag, på lätt förståeligt svenska om vad som är rätt eller fel, maila då gärna till ivan@oskarshamnbloggen.se
Se även Domkapitlets svar anmälan kontraktsprost

 

När de äldre stängs ute av kyrkan!

Idag var det proklamerat att en ny namninsamling, till fördel för fd kyrkoherde Mats-Ola Nylén, skulle utföras i samband med Kyrkkaffet, efter mässan i Oskarshamns Kyrka.

Namninsamlingen gick ut på att man ville att kyrkorådet skulle ta församlingsmedlemmarna på allvar, i önskan om att få Mats-Ola Nylén tillbaka, som det skrevs, medlemmarna vill ha Mats-Ola Nylén men det vill de anställda inte.

Det var Ingrid Swahnberg som genom en ny namninsamling ville påpeka att den hon lämnade redan 2011-03-07, var lämnat utan påföljd, den var inte ens protokollfört, något som hon tyckte var anmärkningsvärd.
När hon idag ville utföra en ny namninsamling, fick hon besked från Tf kyrkoherde Magnus Wihlborg att hon inte fick göra det i kyrkan, då hon i det fall kränkte kyrkorummet.

Fr Swahnberg lät sig inte kuvas, utan ställde sig på kyrktrappan, och fick över 60 namnunderskrifter, vilket betyder att i stort set samtliga närvarande i kyrkan skrev på, för att få Mats-Ola Nylén tillbaka.

Medan man samlades på trappan för att skriva på, utmärkte sig kyrkofullmäktige medlemmen Stefan Liljehorn, på ett otursamt sätt, genom att beordra folk bort från trappan, då de spärrade utrymningsvägen om något skulle hända i kyrkan. När folk protesterade mot hans utlåtande svarade han med att han i övrigt inte tyckte om den ton som fördes.

Kyrkan utestängar alltså de äldre, varav flertalet var över 60 på grund av man protesterar mot kyrkorådets agerande.
Vidare skall man så få veta av en medlem i kyrkofullmäktige att han inte tycker om tonen.

Man undra vem som kränker kyrkan, medlemmarna som vill bli lyssnade på, eller kyrkorådet och den tillförordnade kyrkoherden som inte vill acceptera medlemmarnas åsikt?
Vem är det som tar fel ton, de som låter sin röst hört, eller den som vill att rösten ska tystas.

Nu har den tillförordnade kyrkoherden lagt ribban för vad man kan göra i kyrkan, för om man inte får göra en legitim namninsamling, där medlemmarna får säga sitt, utan att kyrkorummet kränkas, då kan man väl inte hålla en kyrko konsert där man kräver inträde, för kyrkorummet är då enbart till för den som vill komma i bön.
Man kan väl inte sälja lotter i kyrkan, för det är ett bönehus.
”Jesus fick tag på några rep som använts till att binda fast fåren med. Dessa snodde han ihop till en piska. Sedan ropade Människosonen med basunliknande stämma: ”Tag bort detta härifrån; gör inte min Faders hus till ett marknadshus.” Johannes 2:16. ”Det är skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus.’ Men ni gör det till en rövarkula.” Matteus 21:13. Sedan gick han från det ena ståndet till det andra och släppte ut djuren och välte omkull växlarnas bord.”

Det är sorgsamt att se hur delar av personalen, och några av kyrkorådets medlemmar anser sig vara mera värd än medlemmarna i kyrkan, hur de anser sig ha fått all makt att agera i frågan runt vem som skall vara kyrkoherde i Oskarshamn.

Nu finns det alltså 3 namninsamlingar, en som lämnades samma dag som Nylén provocerades till att säga upp sig, men 22 namn på. En som ungdomarna gjorde med 256 namn på, och nu kommer en mera, med ca 65 namn på. Detta ger alltså en total på 343 underteckningar, där kanske några kan vara dubbla, men säkert är vi nära 300 till 320 namn, som vill ha Mats-Ola Nylén tillbaka.

Ser man på att förre kyrkovalet, och samlat antal röster, svarar antalet namn på namnlistorna till att 36 % av de som röstade går emot de beslut som kyrkorådet har tagit i detta ärende.
Inga av de partier som är representerade i kyrkorådet, eller fullmäktige har 36 % av rösterna, vilket alltså betyder att det måste vara en tvärpolitisk uppbackning för att få Nylén tillbaka.