God fortsättning 2012

Gårdagen var den sista på året 2011, ett år med många händelser i Oskarshamn. 

 Det var bl.a. året då man stängde de särskilda undervisningsgrupperna, efter en svindyr konsult, med en icke akademisk erkänd utbildning som gestaltkonsult, kommit fram till att dessa grupper för barn med funktionshinder inte behövdes längre. Hur satsningen kommer att gå får vi se längre fram, kommer dessa barn att trivas i vanliga skolklasser, eller kommer det att uppstå problem och störningar för de andra barnen. Det var också i 2011 som lärarfacket upptäckte att de varningsklockar jag ringde på när skolchefen ville införa en ny ledningsorganisation kanske var riktiga. Det blev dyrare även om ordförande i barn och utbildningsnämnden lovat att den skulle vara kostnadsneutral.

Oskarshamn visade sig åter att vara en av landets rikaste kommuner, nu så mycket att man tyckte det var ok att se 100 miljoner försvinna i felaktigt placerade riskobligationer. Kommunalråd Peter Wretlund (S) uttalade till media att man skulle se det i relief till vad kommunen tjänad på dessa innan finanskrisen. Nu återstår att se om politikerna tar konsekvensen och sänker sina arvoden, samtidigt som tjänstemännen sänker sina löner, för när kommunen tjänade på sina placeringar var dessa grupper inte sena att höja lönerna för sig själv, nu bör de då ta konsekvensen och sänka i proposition till förlusten.

Inom Oskarshamns församling var turbulensen ovanlig stor detta år. Kyrkoherde Mats-Ola Nylén lämnade sin tjänst under uppmärksammade former, där det i huvudsak var delar av personalgruppen som stack den populära kyrkoherden i ryggen. Efter Nylén lämnat tjänsten, till stor förtret för församlingsmedlemmarna var det Komminister Magnus Wihlborg som tog över som Tf kyrkoherde, något han vid upprepade tillfällen uttalade var en jobbig situation, samt att han inte ville bli kyrkoherde. Man kan tycke det anmärkningsvärd att han sedan söker tjänsten, och till och med av stiftet utpekas som varande den mest lämpade för denna. Hur kan man anse att en av de som var med att få den förre kyrkoherden bort, kan vara lämpad att ta över, denna person bör i mina ögon ha diskvalificerat sig själv genom att ha deltagit i smutskastningen av den förre kyrkoherden, och aktivt varit kritisk mot denna. Kan man vara med i en kampanj, och sedan tjäna på den? Inom svenska kyrkan går det bra, för här finns endast demokrati vart fjärde år, när det är val, resterande av tiden gör politikerna som de vill, och åsidosätter medlemmarnas vilja totalt.

I Oskarshamn har vi mycket kompetenta tjänstemän, ett exempel är hur man arbetar för att få ett nytt inköpscenter till stånd. Man planerar på att en bra placering är där tekniska kontoret i dag håller till med kontor och maskinpark. De skall alltså flytta. Utanför staden ligger ett stort nyanlagd industriområde Kvastmossen, kan man tänka sig att flytta dit? Nej för där är det tomt och öde, ingen vill tydlige dit. Istället ser man på Oskarshamns hamn och en fastighet där. Innan tekniska kontoret har uttalat hur dessa faselitetrar passar, tar kommundirektören ett beslut, och ser till att de som idag hyr lokalerna sägs upp. Nu vill det sig tyvärr så att tekniska kontoret inte vill nyttja dessa lokaler, utan vill se efter andra, så nu vill kommunen gärna att den hyresgäst man nyss sade upp skall stanna kvar. Väldigt proffsigt och kompetent agerande kan man säga.

En annan fråga som det skall bli spännande att se hur faller ut är den förhållandevis nybyggda arena Oskarshamn, som man redan nu måste modernisera för ett antal miljoner kronor. Samtidigt läser man hur fritidsförvaltningen måste söka om extra bidrag för energikostnaderna. Enligt källor är det kostnaderna för den konstfrusna bandybanan som eskalerar, och har gjort att man måste söka om 1 miljon extra. Då skall man tänka på att förre vintern var kall, mycket kall. Om arenan då har använt så mycket mera energi, hur kommer nästa års energianvändning då inte att se ut, när vi än så länge haft temperaturer mycket över det normala, och endast ytterst få dagar med frost. Något säger mig att en felkalkylering finns, men den som var chef när jobbet beställdes är inte chef längre, och kan därmed inte ställas till svars, han sitter numera på kommunens egen elefantkyrkogård strategienheten.

Enda positiva för Oskarshamn var väl att vi på allvar kom på Sverigekartan när socialdemokratiet valde ny partiledare, Håkan Juholt från Oskarshamn. Juholt den ensamstående pappan, som var kulbo vilket enligt honom var när man bodde var för sig och träffades när man hade lust. Det visade sig att kulbon var tidigare dömd för förskingring, och senare var Juholt på god väg att även han gå samma öde tillmötes, när det visade sig att de inte var kulbon, utan sambon i en lägenhet som svenska skattebetalarna betalade, då Juholt inte lämnad uppgifter om att kulbon bodde permanent i den lägenhet han uppgett som varande en övernattningslägenhet i Stockholm som han alltså fick betalt av riksdagen. Juholt som även har lämnat reseräkningar för transport med privatbil, samtidigt som han haft hyrbil, betalt av riksdagen. Snacka om multitasking. Det som väl är mest otroligt är hans förmåga att tala och lova utan att hålla. En källa har uppgett om hur hon ställde en fråga till Juholt utanför antikmässan i somras, och fick som svar att hon skulle maila den till Juholt, men samtidigt till statsministern, för det vora intressant att jämföra dessa 2 svar. Statsministern svarade inom några dagar genom sitt kontor, medan Juholt fortfarande inte har hört av sig.

Nu blir det 2012, ett år där politikerna kan ta det lugnt, det är nästan 2 år till nästa val, så det är för tidigt att föra valkampanj, och inte läge att göra stora saker, det minns folk ändå inte till nästa val. I år får vi höja skatter, och säkert försämrad service, för det kan vi göra i 2012 det är långt till nästa val.

Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu tackar för året 2011, och ser fram emot nya utmaningar i 2012. God fortsättning.

 

Fackförbund oroas av dyrare rektorer.

Fackförbund oroas av dyrare rektorer / NYHETERNA / Östra Småland AB.

I dagens lokaltidning skriver lärarförbundet om de ökade kostnaderna som den nya rektors organisationen kostar Oskarshamns Kommun. Enligt deras beräkning har lönekostnaderna till rektorer ökat med 20 % eller 3 025 000 kronor.

Redan i december förre året ställde jag frågan till Lis Lyrbo(S), under allmänhetens frågestund  i kommunfullmäktige, och fick svaret att kostnaden för den nya organisationen var kostnadsneutral. Se protokollet från sammanträdet HÄR allmänhetens frågestund står på sidan 3. Man undrar hur hon tänker nu, när det alltså åter har visat sig att Barn och Utbildningsförvaltningen har visat sig inkompetents, nu med implementeringen av den nya organisationen. Tycker Lis Lyrbo(S) att det är ok att förvaltningschefen lovar kostnadsneutralitet, och sedan överskrider detta med 20 %. Är det norm inom kommunen?

Det förvånar mig egentligen att lärarförbundet nu går ut med klagomål, de var varnade för vad som komma skall, flera mail har varit skickat till dem, med uppmaning att kontrollera hur det gick i Österåker samt Ekerö när Lundin där ville införa sin organisation, inga av ställen lyckades hon, i Österåker uteblev lovade resultat, och Ekerö hann aldrig, Eva Lundin ”flydde”, när ny kommundirektör skulle tillsättas, och denna var den direktör som hon arbetat under i Österåker, med uteblivet resultat. Inte undrar på att hon inte stannade kvar resterande av sin provtid, med risk inte att få den förlängd.

Nu sitter hon i Oskarshamn, och bedriver sin verksamhet, med stöd från fackpampen Leine Johansson(S), som alltså är en av dem som ständigt backar upp om förvaltningschefen, och dennas sätt att hantera våra skolor och unga, man undrar hur han ser på att chef lönarna ökar, medan lärarna skall spara och hålla igen. Är det samma politik han redovisar i IF Metall, där han sitter som facklig representant på Scania?

De senaste dagarna har man i media läst om kritiken av Oskarshamns kommun, och hur de ha hanterat placeringen av barn i särskolan, där 22 placeringar fick kritik.

Är det snart dags att byta förvaltningschef till någon som kan sitt yrke, istället för denna konsult och chefs missbrukande person som sitter där idag?

 

Vuxna som utnyttjar barn.

I kölvattnet på Patrik Sjöbergs bok, kommer vi nu troligen se flera som vågar gå ut med berättelser om utnyttjande, och sexuell ofredande.

Självklart är det hemskt när barn utsättas för ofredande och kränkningar, och självklart måste alla normalt begåvade människor ta avstånd från sådana handlingar, oavsett när och vem som utfört dessa.

Problemen är bara att många av dessa brott tydligen utfördes på 70 och 80 talet, vilket alltså betyder de är mera än 20 år gamla.
Enligt svensk lag är dessa brott preskriberade efter 10 eller 15 år, beroende på hur man klassar brottet, som ofredande eller grov våldtäkt, men hur som helst är brottet preskriberat.

Att ett brott preskriberas betyder att man inte får efterforska detta, och alltså kan man inte kräva en eventuell misstänkt till svars efter så många år.

I dagsläget har en person i Oskarshamn anmält att han in slutet på 70 talet ofredades av en lärare, som tillika var fritidsledare, någon han burit med sig hela livet.
Visst är det hemskt när detta inträffar, och jag skulle gärna ha sett denna person ställdes inför en domstol, och på det viset ställdes till svars för sina handlingar.
Nu får man inte göra detta, enligt tidigare omskrivna lagar om preskription, men media, och även kommunalpolitikern Lis Lyrbo (s) går ut och vill ha ärendet kontrollerat.

Man frågar sig varför Lis är så angelägen att avtäcka detta ärende, när det är preskriberat, något hon borde vara insatt i, eftersom hon tidigare satt i polisledningen, och därmed skulle känna till de allmänna lagar och förordningar i landet.

Om personen i fråga varit utsatt för ofredande är det tragiskt, men eftersom han inte anmält det tidigare får han tyvärr stå sitt kast, och leva vidare med sitt öde, alternativt söka hjälp inom psykiatrin för att behandla sitt trauma.

Jag finner det väldigt osmakligt av Lis, som nu vill tjäna billiga poäng, genom att låtsas vilja göra något, när hon vet att det är omöjligt, skolförvaltningen kan inte ställas till svars för preskriberade brott, och de har väl annat att lägga sin tid på, än att nysta i så gamla ärenden.

Skulle de äntligen vilja detta, får förvaltningschefen väl göra som hon gjort förut, sammanställa en liten lögn, för att rädda sin förvaltnings ansikte, hon bör dock denna gång informera kommundirektören om hur hon tänker ljuga, så att hon inte kommer att röja lögnen denna gång.

Till den som drabbades skall jag innerligt beklaga det inträffade, och samtidigt beklaga att du inte har mera förtroende för samhället, så att du hade vågat berätta tidigare, medan svinet kunde har åtalats.

Min personliga åsikt om denna kommuns kompetens i att utreda
kränkningar kan utläsas av det som finns under att läsa på sidan HÄR

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket

Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar – Läkemedelsverket.

Nu har det bevisats att den forcerade vaccinering mot svininfluensan, utfördes med ett preparat som inte var ordentligt testat.

Vad som är värre är att svenska staten skrev på att man köpte vaccinet medvetande detta, och gav tillverkaren löfte om de inte kan dras till ansvar för eventuella biverkningar.

Flera läkare varnade på ett tidigt stadie för riskerna med vaccinet, och påvisade samband mellan skvalen som vaccinet innehöll och skador på soldater som fått mjältbrandsvaccin, som också innehöll skvalen, under Golf kriget.

Visserligen var dessa skador ofta koncentrationssvårigheter, medan det nu är tal om narkolepsi, men man få se på skillnaden i ålder, och mängd skvalen som vaccinet innehöll.
Vidare har många av de skador som soldaterna påtalat först visat sig efter 2 år, och dit kommer vi först om ca 6 månader.

Hur som helst har nu ett antal barn drabbats av skador, orsakats av Pandemrix, vilket man alltså varnade för inte var testat.

I Oskarshamn fram viste jag tidigt detta till skolhälsovården, samt förvaltningschefen, som ansvarar för skolhälsovården, men fick ingen respons, man ansåg tydligen det var värt att ignorera varningsklockorna.

Jag vet att jag senare kom i en diskussion med en reporter från Oskarshamns Tidningen, Håkan Carlsson, som spydigt kläckte ur sig, att du ska alltid gnälla, se bara på hur det var med svininfluensan.

Nu kan jag ju ge tillbaka till Håkan, vad var det jag sade, men du som ”hovreporter” du är ville inte lyssna, utan tyckte jag var gnällig.

Jag kan i dagens läge åtminstone säga, mina barn fick inte vaccinet, för jag läste på, och inte enbart vad ”hovreporterna” skrev.

Till Eva Lundin och Birgitta Torstensson, kan jag enbart säga, hoppas ni fortfarande är stolta över ert beslut, att genomföra mass vaccinationen.

Hur ska man få barn och unges förtroende?

Alldeles för ofta hör man att barn och unga är omotiverade, oengagerade och ställer till problem.

Fråga är varför det blir så?

Under en tid har jag här i Oskarshamn set hur de vuxna i den grad motarbetar barn och unga, i de situationer där de verkligen behöver stöd och inflytande.

Sedan december finns det nu 3 solklara fall, där politiker och tjänstemän i den grad sviker våra barn och unga, som enbart skickar signalen att de ungas röst inte räknas.

I december kom besked om att den populära biträdande rektorn på Vallhallaskolan, Magnus Rydhage, inte fått förtroende att stanna kvar på skolan, utan han fick finna sig i att bli flyttad till Kristinebergskolan istället.
Ledningen i förvaltningen gav som orsak att det var på grund av Vallhallas överskridande av budget, som Magnus inte fick förtroende, något som kan kännas anmärkningsvärd när den rektor, som hade budgetansvar, Kjell-Åke Holmberg inte drabbades av budget problemen.
Hur mycket eleverna och föräldrar protesterade var beslutet fastställd, Magnus ska sluta.
Magnus var den rektor som hade kontakt med eleverna, och som hade elevernas förtroende, och besvikelsen på politikerna var stora, att ingen lyssnade på dem.

Under februari kommer nästa svek mot barnen, genom att förvaltningschefen har anlitat en konsult, utan formell utbildning att utreda resursskolan i Oskarshamn.
Föga förvånande har han upptäckt att man inte behöver särskilda undervisningsgrupper, utan de barn som läsar där, kan lika bra gå i den som han uttrycker det vanliga skolan, med de vanliga barnen.
De barn som nu har fått en trygghet i att vara i små grupper, där undervisningen ska anpassas efter dem, får nu se allt detta försvinna, om förvaltningschefen får bestämma.

Sista exempel är nu hur vår populära och omtyckte kyrkoherde Mats-Ola Nylén tydligen har fått besked på att han inte får fortsatt förtroende i Oskarshamn.
Kyrkoherden har genom sitt folkliga sätt, byggt en ungdomsrörelse, med en bred uppbackning, och stor uppslutning av unga i kommunen.
Han har genom sitt gemytliga sätt lärt unga och gamla att mötas, verkligen gett ungdomen ett samlingspunkt i fritiden.
Tydligen har det inte varit omtyckt av kyrko Fullmäktige, som ska ha gett kyrkoherden ultimatum, sluta själv, eller du får sparken.

Jag förstår de ungdomar som är frustrerade, och känner sig utlämnade av samhället, för det är de.
När allt kommer till allt, är det enbart de vuxna politiker, och tjänstemäns makt, och löner som betyder något, för ungdomarna kör de över, och ignorerar totalt.

När ska någon börja få ögon och öron upp för dessa individer, och ge dem stöd och inflytande i vardagen, så att de kan fostras till att bli ansvarstagande medborgare, istället för som idag, få känna sig som samhällets soptunna, utan sina omtyckte ledare, som ger dem förtroende och stöd i vardagen.

Vart finns politikerna som vågar lyssna till individet, istället för att lyssna till partiet, och vart finns tjänstemannen, som vågar vara tjänare för folket, istället för att vara tjänare av budget, och vad de tror är populärt bland politikerna.

Jag ger mitt stöd till de unga, som vågar visa sitt missnöje, och berätta att nu får det vara nog, nu vill vi bli lyssnade på, och nu vill vi ha vad som tillkommer oss, som samhällsmedborgare, och den generation, som ska betala de nuvarande beslutsfattares pension.

Stör inte skolchefen!

Var och handla i Hultsfred idag, och bäst som jag gick där på Willys, fick jag ett mycket anmärkningsvärd telefonsamtal.

Samtalet kom från självaste kommundirektör Ann-Christine Vösu, som meddelade att hon haft ett samtal med Förvaltningschef Eva Lundin.

Under detta samtal hade man kommit fram till att jag skrivit många mail till henne, och ställd många frågor.
Nu vill kommundirektören att jag slutade skicka mail till Eva Lundin, för hon måste få tid att sköta sina övriga uppgifter, så att jag i framtiden får rikta mina mail till förvaltningen, och få svar därifrån.

Nu ska jag meddela att jag sedan den 27/1-2011 har skickat 7 mail till Eva Lundin, innehållande begäran, eller frågan om förtydligande. Hade Eva lämnat rätt svar direkt, kunde mina mail ha hållit sig vid 2 styck, en med förfrågan om konsultföretaget Senator AB, och ett med begäran om anbud och dokument om detta konsultföretag.

Nu valde Eva att slingra sig, fördröja hanteringen, samt svara undvikande istället, vilket medför att frågorna blir flera.

Vid ett annat tillfälle ställde jag en fråga med begäran om dokument till förvaltningen den 4/2, och får den 9/2 svar från Eva Lundin.

Jag har fått det intryck att varje gång jag ställt en fråga till förvaltningen, har det slutsats till Eva Lundin, precis som om endast hon får svara, och då hon har svaret mina mail, direkt från hennes egen e-post adress, svarar jag självklart på samma.

I övrigt kan man tycke det anmärkningsvärd att kommundirektören ringer och meddelar detta, varför tar Eva Lundin inte ett beslut på förvaltningen, och delegerar mina frågor till en medarbetare, måste hon få kommundirektören till att ta detta beslut?
Kanske hon har använt kommundirektören som konsult, för att få råd om hur hon ska slippa att svara på frågor, som kan ha betydelse för hennes anställning?

Hur som helst kommer jag självklart att respektera det trevliga samtal jag hade med kommundirektören, och i framtiden skickar jag mina frågor till skolförvaltningen, eventuellt med kopia till Eva Lundin, om jag anser frågan berör förvaltningschefen, och kanske bör besvaras av förvaltningschefen.

Dock finner jag det som sagt anmärkningsvärd att en förvaltningschef inte hinner svara på 7 mail under en period av 1 månad, men hon har kanske haft för mycket att göra med att sitta i möte med sitt bollplank, eller övriga konsulter.

Undrar i övrigt om de lokala tidningar har fått samma besked, stör inte Lundin, hon arbetar?

Bra gjort Lis Lyrbo.

Den senare tid har mitt engagement funnits runt frågan om särskilda undervisningsgrupper i Oskarshamn, så andra frågor har kommit lite i skymundan.

En av dessa frågor är bråket runt skolstädning, som skolchefen har tagit initiativ till ska minskas drastiskt.

En kommuninvånare kom till mig, och frågade om jag inte uppmärksammat detta, eftersom jag inte skrivit något om det, och jo jag har sett det, men har inte hunnit med det.

Jag ska ge denna kommuninvånare medhåll i att det är bra att nämndordförande äntligen säger ifrån, när det gäller tjänstemanna beslut i skolan.

Eva Lundin har fått alldeles för lång lina, och tror nu att hon ensam bestämmer (förutom när hon hyr konsulter till att ta besluten).

Bra Lis att du vågar sätta ner foten, och säga ifrån, vis vem som har ansvaret och därmed också det slutgiltiga beslut, du växte en bit nu.

”Fördel” att komma utifrån med obehagliga förslag.

”Fördel” att komma utifrån med obehagliga förslag / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland.

Lokaltidningen har uppmärksammat ett initiativ från www.oskarshamnbloggen.se och www.kejs.eu om kommunens anlitande av konsult för utredning av resursskolan.

Det var i förra veckan att Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu  genom Ivan Kejs begärde att få ta del av olika handlingar från Skolchef Evan Lundin, efter att man upptäckt att en omdiskuterat konsult var anlitat av kommunen.

I ovanstående artikel har Eva Lundin berättat om hur det är lättare att komma utifrån, och ta obehagliga beslut, än att ta dem inom den egna förvaltningen.

Eva Lundin påtalar om vikten inte att vara jävig, när obehagliga beslut ska göras.

Det kan tyckas anmärkningsvärd att Eva Lundin som skolchef anser det bättre att en konsult kommer på 14 dagas studiebesök, och härefter kan redovisa att särskolan kan skaras ner med 2 miljoner.
Jag tycker det är anmärkningsvärd att en person med Eva Lundins utbildning, som sitter mitt i organisationen inte själv kan se vart problemen är, och vart det finns möjlighet att spara.

Personer som riktat hänvändelse till mig, vilket har föranlett jag börjat min undersökning, har påvisat hur fel det kommer att bli, när man nu vill skicka elever med särskilt behov in i ”vanliga” skolklasser.
Här ska vi tänka på att det inte enbart är ett problem för de elever som har ett särskilt behov, men också för de elever som nu kommer att få ett störande moment in i klassen.
Här ska jag poängtera att jag tycker synd om de elever som förlorar särskilt stöd, för det är inte deras fel, och att utsätta dem för de påfrestningar det kan bli att sätta dem i en ”vanlig” klass är ogenomtänkt.

Det förekommer häpnadsväckande för mig, att vi har en förvaltningschef, med 4 underställda skolområdeschefer, vilka man får förmoda tillsammans lyfter en lön på 250 000 kr per månad, inte är kapabla att göra en egen utredning, eller egna beslut, utan man ska lyfta höga konsultarvoden, för att sköta sitt jobb.

Den konsult som Eva Lundin säger har stora vitsord från andre kommun, är ökänt i ett antal kommuner för sina uppdrag.
I bl.a. Högsby, Hedemora och Landskrona har denna konsult kommit med en åsikt, redan innan han har börjat utreda sammanhanget, och i Landskrona har man redan skrotat hans organisation.

Redan här kan man börja undra om han inte bara är en ”yxa” som skall utföra det obekväma som tjänstemän inte tar i av olika anledningar.
Just nu utreder han alltså resursskolor och elevhälsovården.

Som kommunmedborgare får man utgå ifrån att resursskolor skall stänga med allt vad det innebär för elever med särskilda behov. Värsta scenariot är att dessa elever skall tillbaks till sina ”hemma skolor” utan att resurser tillförs. Vad det kommer att innebära för elever med särskilda behov och även för klasser så kan påverkas negativt om elever återskolas för tidigt!?

Processen i detta kommer säkert att gå fort och det är tveksamt hur mycket berörda elever/målsmän som har barn på dessa skolor få göra sin röst hörd!?

 

I ett antal artiklar, som länkas till härunder har fokus varit på vad som skall stängas/omorganiseras men mindre på hur man skall jobba annorlunda och kanske bättre!? Det talar också för att han är en ”yxa” som skall skära.

Det är något konstigt med hela upplägget och processen verkar gå attans fort för att vara en kommunalprocess.
Detta kan kanske också förklara varför Eva Lundin inte lämnar svar på mina frågor, utan istället ”läcker” svaren till lokala tidningar, men vem vet, kanske är det en ny policy inom Oskarshamns kommun, att kommunicera genom lokaltidningarna.

Frågan är hur vår skolorganisation i framtiden kommer att se ut, om man inte kan ta obehagliga beslut inom den egna organisationen, betyder det att eventuella MBL förhandlingar ska utföra av konsulter, eller hur blir det med mobbningsutredningar, ska vi överlämna dem till konsulter och jurister?

Är det inte dags att Barn och Utbildningsförvaltningen i Oskarshamn vaknar, tar sitt ansvar och börjar jobba själva?
Om de gör det, och därmed sparar på konsultarvoden, kanske vi har råd att ha en skola, där även barn med särskilt behov får lov att lyckas.

http://hd.se/landskrona/2004/06/28/kommunen_kringgaar/

http://hd.se/landskrona/2005/01/07/konsult_faar_foerlaengd/

sedan kommer detta kess organisaton höll ej….

http://www.landskronadirekt.com/arkivet/nyheter/0948.htm

Politiker nej till enorm nämnd

2009-11-23
För cirka fem år sedan arbetade gestaltkonsult Kess Simmasgård fram den kommunal organisation som idag råder i Landskrona stad. Nu vill dagens politiska makthavare se en förändring. Stadsdirektören Peter Billquist är därför tillsagd att ta fram ett förslag på en ny organisation. Något som bland annat kommer att påverka Barn- och ungdomsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade i september att uppdra åt vuxennämnden att i samråd med förvaltningschefen för BUN utreda och ge förslag till om socialtjänsten för vuxna ska kvarstå i egen förvaltning/nämnd eller samordnas med annan verksamhet, vid en gemensam huvudman för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor. Barn- och ungdomsförvaltningens chef Tomas Johansson har tillsammans med vuxenförvaltningschefen gett en konsult uppdraget att hålla i utredningen. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lisa Flinth (FP) säger sig vara emot hypotesen om ett förenande av de båda verksamheterna i en ny och större nämnd.
– Det skulle bli en enorm nämnd om detta slogs ihop. Oerhört omfattande och mycket svårt för fritidspolitiker – som vi faktiskt är – att ta ansvar för allt detta, säger hon och är kritisk till en sammanslagning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

http://www.dt.se/nyheter/article109164.ece?service=print

Denna är intressant i synnerhet slutet!! Det har inte hållit!

http://www.barometern.se/nyheter/hogsby/ssr-fortsatt-kritiskt-till-forslag-om-ny-tjanstemannaorganisation(68499).gm

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.98916-elever-ska-fa-stod-pa-narmare-hall

saxat från länken  – Det har varit mycket fokus på var vi ska placeras, men inte lika mycket på hur vi ska jobba,

http://hd.se/astorp/2004/05/05/omstridd_konsult_anlitades/

Svar på min insändare från När media redigerar i text

När media redigerar i text | Ivan Kejs Blogg.

I ovanstående inlägg skrev jag om en insändare, jag hade skrivit om friskolor.
Idag fick jag ett svar från Ulf Åman (V)

Svaret finns att läsa här Regeringen Bildt och MP hittade på ordet friskola, som är en skanning av Oskarshamns Tidningen 2011-01-18.

Vad tänker jag då vid detta?

Replik till Ulf Åman´s insändare 2011-01-18.

Ulf Åman UÅ utnämnar mig i sitt svar till skolexpert, ja till och med Oskarshamns egen sådan.
Det är smickrande att få denna titel av kommunstyrelsens 2 viceordförande, och jag förmodar vi inte är så många sådana, med tanke på utbildningsförvaltningens förbruk av externa konsulter.

UÅ som invandrare kan jag förvånas över att du som har gått i svensk skola lägger vikt vid vem som har hittat på ett ord, istället för att se på ordets betydelse. Regeringen Bildt la också grund till ordet Friggebod, så det var väl en produktiv regering.
Att UÅ väljer att kalla en friskola för en privatskola, är som att kalla vänstrapartiet för Kommunisterna, för deras ledare kallar sig fortfarande kommunist.
Jag vet att Wikipedia inte är tillförlitlig som uppslagsverk, men jag vill ändå citera detta:

Från Wikipedia:

Friskola, egentligen fristående skola, är en skola med annan ägare än stat, landsting eller kommun. Svenska friskolor är skattefinansierade 
med skolpeng.

Privatskola är en typ av skola som inte administreras av lokala, regionala eller nationella myndigheter. Privatskolan förbehåller sig också rätten att välja de elever som tas in på skolan och finansieras delvis eller helt och hållet genom avgifter snarare än offentlig finansiering.

Det finnas alltså en stor skillnad i betydelsen av de 2 orden.

Att friskolan själv kan välja sina elever är också fel.

Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

1 a kap. Fristående grundskolor och fristående särskolor

Antagningsvillkor

3 § Om utbildningen kräver att de sökande har speciella färdigheter i musik eller dans får hänsyn tas till färdighetsprov vid antagningen. I övrigt får tester eller prov inte utgöra
1. villkor för att bli antagen till en skola,
2. grund för att göra urval när det finns fler sökande än det finns platser vid skolan, eller
3. villkor för att få fortsätta vid skolan.

Vad gäller resultaten, får jag hänvisa till skolverkets hemsida där det står:

Utbildningsresultat 2009/10

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna åk 9 i fristående grundskolor läsåret 2009/10 var 228,2. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna åk 9 i kommunala grundskolor var 206,3.

UÅ kan se att friskolan har bättre meritvärde, vilket motiverar vad jag säger, att de måste ha bättre resultat, för att få till sig eleverna.

UÅ frukter att ett vinstdrivande bolag ska stoppa skattepengar i egen ficka, istället för i våra barns utbildning. Samtidigt är han rädd för att denna ”pengako” plötsligt och omotiverat ska stänga, och lämna kommunen med en massa barn, som inte har någon skola att gå till. Vilken kapitalist stänger sitt vinstgivande företag?

Jag fasthåller mitt påstående om, så länge kommunale skolor håller en hög klass, och en säker och mobbningsfri miljö, då behövs ingen vara rädd för en friskola etablerar sig, för den vil helt enkelt få svårt med elevunderlaget. Men när skolan blir så illa sköt som tillfället är i Oskarshamn, då ser friskolan en stor potential för att få elevunderlag, och därmed intäkter, och då är det att den kommunale skolan är den största risken för en friskola.

När media redigerar i text

Onsdag den 12 hade jag en insändare med i Oskarshamn Tidningen, om risken med friskolor.
Tyvärr har man från redaktionens sida redigerad min insändare på ett vis, som gör att mycket av kontentan av min text går förlorad.

Redan överskriften är ändrat på ett sätt som jag inte känner igen. Min överskrift var ”Varför sprida rädsla, när man kan ge hopp?” men in tidningen var överskriften: ”Risken för en friskola är ett kommunalt misslyckande.”
Det är sant att jag i texten påpekar att för att en friskola ska lyckas, måste kommunen misslyckas , med sin skolpolitik, för om dom kommunale skolorna fungerar perfekt, då är det inte många som väljer att flytta sina barn till en friskola. Det som jag i min insändare ville påpeka var det faktum att Ulf Åman (V) använder en skrämsel taktik, för att föra kampanj mot friskolan, som han även kallar en privatskola, även om skillnaden mellan privatskolor och friskolor är som äpplen och päron.

Härunder publiserar jag min originaltext, där jag genom att markera på detta viset, visar vad som tidningen har utelämnat i sin publicering.

I en insändare den 5 januari skriver Ulf Åman (V) om risken med privatskolor.
Först måste vi ställa till rätta, att det inte är tal om privatskolor, utan friskolor.
Privatskolan kan själv välja sina elever, och kan kräva en avgift av dessa, vilket inte friskolorna kan.
Ulf Åman har kanske läst lite för mycket böcker, då han med sin insändare bygger på att ”Fruktan är mitt vapen”, istället för att se på alternativet och erbjudandet som en friskola innebär, men nej i Hr Åmans värld skal alla fostras av samhället i skolor styrd av samhället.
Bästa Hr Åman kan du berätta vad det är som är så hemsk med att en friskola kommer till Oskarshamn?
Inte kan du väl vara rädd för att de duktiga skolledare och lärare vi har i den kommunala skolan ska söka sig till en friskola?
Vi i Oskarshamn har en så fin kommunal förvaltning med demokratisk och lyhörda förvaltningschef och biträdande förvaltningschefer, även kallade skolområdeschefer, att de omöjligt kan vara rädda för att den personal de utan problem kör över söker sig till en friskola.Inte heller kan du vara rädd för att den nya skolan ska få några elever, nu när skolchefen har lämnat meddelande om att Oskarshamn ska bli den bästa skolkommun i Sverige. Här kan hon väl inte mena att det är den nya friskolan som ska göra detta, utan det är väl kommunskolorna som hon omtalar.
Tyvärr har jag inte själv barn som kan placeras i en ny friskola, men hade jag skulle jag inte tveka en sekund på att anmäla dem dit, för en friskola har lika stora krav på sig som en kommunal skola, ja större, för en friskola måste leverera ett resultat för att locka till sig elever, medan en kommunal skola kan vara hur usel som helst, så länge de når upp till skolverkets minste krav, och ändå få överleva.
Ulf Åman (V) du har rätt att det finns risker med en ny friskola, nämligen risken att antalet elever dit kommer att bli för stort, då många föräldrar har tröttnat på den skolledning, som väljer att lägga pengar på konsulter och områdeschefer.
Tröttnat på inkompetenta chefer som inte lyssnar på sina uppdragsgivare, utan splittrar ett vinnande koncept, för att man inte anser att man är kostnadseffektiva.
Ulf den största risken med friskolan är den kommunala skolans misslyckande, för där hämtas eleverna till friskolan.

Såhär var min originaltext utformat, men på grund av tidningens redigering försvan mycket av det väsentliga.