Är Oscarsgymnasiets Estetprogram en utbildning, eller primärt en profilering för Oskarshamn?

Frågan har blivit aktuell efter att flera elever har börjat ifrågasätta varför man inte ser flera olika elever ha framträdande roller, än man gör.

Eleverna stöter sig på att man har valt några enstaka elever som får åka runt och representera, istället för att låta alla eleverna få möjlighet att representera Estetprogrammet.

Det man kan finna mest anmärkningsvärt är att det enbart är de elever som redan har någon form för erfarenhet med att uppträda, genom olika former för tidigare framträdanden, som man ger den möjligheten. Att vissa lärare använder detta argument som en orsak kan man endast finna häpnadsväckande, då man istället borde se till att det är de eleverna som inte har erfarenhet med att stå i rampljuset, och inte redan har en karriär som man ger förutsättning för att kunna marknadsföra programmet, och samtidigt sig själv.
För att jämföra skulle det vara som att ETEC i sina marknadsföringsprojekt valde att skicka färdigutbildade elektriker från Elajo att representera skolan, och visa hur duktig man blir av att gå på skolans el-program.

Man kan även i de övriga framträdanden som Oscarsgymnasiets esteter har se detta framhävande av vissa elever, då det oftast är samma elever man får se stå längst fram, och få solouppträdanden. Det är anmärkningsvärt att skolans lärare inte själva ser hur denna inlärningsteknik inte bara är kränkande, men även kan göra att de övriga eleverna förlorar sin motivation, och därmed även försvårar sin inlärning.

Frågan är nu om skolan i framtiden vill ändra på sin policy, så att alla eleverna får samma möjlighet för att representera skolan, och för att få sin plats i rampljuset, eller om skolan skall fortsätta med att ha sina mobbingfasoner, och låta vissa elever glida genom utbildningen på en räkmacka, för självklart får den duktiga eleven uppmärksamheten, och därmed även de bättre betygen. Den policy som skolan har idag är precis den som var i gamla tider, de duktiga får sitta längst fram, och har lärarens uppmärksamhet, medan de andra får sitta längst bak och skämmas.

För att se hur Oscarsgymnasiet och Oskarshamns kommun ser på detta, är denna artikel skickat till rektor för programmet, samt till skolchefen, där båda är uppmanade att motivera varför man agerar som man gör idag, samt hur man tänker för framtiden.

?Ovanligt att man flyttar på mobbad elev?

?Ovanligt att man flyttar på mobbad elev?.

Ja så händer det åter, Oskarshamns hovreporter skriver direkt det som kommunen ger honom, utan att vara källkritisk alls.

I Oskarshamn finns det en lång tradition om att det är den mobbade eleven som skall flytta på sig, detta har hänt vid flera tillfällen speciellt på Vallhallaskolan, där den odugliga ledningen har praktiseret vid flera tillfällen att flytta på den mobbade, för det är det enklaste för skolledningen.
Även Oscarsgymnasiet har använt denna form för antimobbing för att enkelt komma undan ett problem.

Den tidigare skolchef Eva Lundin var inte rädd för att göra allt som stod i hennes makt, för att ge skolledningen möjlighet för att flytta på offren, istället för att slå handen i bordet och stävja mobbing. Tyvärr fick hon medhåll i detta av politikerna, där Sosse ledningen lagde sig på rygg, och ”slekade” fru Lundin längs ryggen.

Att lärarna inte får uppbackning av skolledningen är uppenbar, när man kan få höra lärare uttala till mobbades förälder:
”Ni har rätt, men vi får tänka på våra jobb.”

Oskarshamn är odugliga i allt som heter antimobbing, och ett stort varning skall låta mot Rektor på Vallhallaskolan, Rektor på Oscarsgymnasiet Hotell och Restaurang, samt rektor för estetlinjen på gymnasiet, dessa rektorer är direkt odugliga i mobbingarbete.

Politikerna är inte heller något ställe att söka stöd, dessa tänker endast på sina relationer till skolledningen, och skolchefen, och har inte någon intentioner om att se till elevens bäste.

 

”Fördel” att komma utifrån med obehagliga förslag.

”Fördel” att komma utifrån med obehagliga förslag / Oskarshamn / NYHETER / NYHETERNA / Östra Småland AB – Lokaltidningen med nyheter och information från Kalmar län och Öland.

Lokaltidningen har uppmärksammat ett initiativ från www.oskarshamnbloggen.se och www.kejs.eu om kommunens anlitande av konsult för utredning av resursskolan.

Det var i förra veckan att Oskarshamnbloggen.se och kejs.eu  genom Ivan Kejs begärde att få ta del av olika handlingar från Skolchef Evan Lundin, efter att man upptäckt att en omdiskuterat konsult var anlitat av kommunen.

I ovanstående artikel har Eva Lundin berättat om hur det är lättare att komma utifrån, och ta obehagliga beslut, än att ta dem inom den egna förvaltningen.

Eva Lundin påtalar om vikten inte att vara jävig, när obehagliga beslut ska göras.

Det kan tyckas anmärkningsvärd att Eva Lundin som skolchef anser det bättre att en konsult kommer på 14 dagas studiebesök, och härefter kan redovisa att särskolan kan skaras ner med 2 miljoner.
Jag tycker det är anmärkningsvärd att en person med Eva Lundins utbildning, som sitter mitt i organisationen inte själv kan se vart problemen är, och vart det finns möjlighet att spara.

Personer som riktat hänvändelse till mig, vilket har föranlett jag börjat min undersökning, har påvisat hur fel det kommer att bli, när man nu vill skicka elever med särskilt behov in i ”vanliga” skolklasser.
Här ska vi tänka på att det inte enbart är ett problem för de elever som har ett särskilt behov, men också för de elever som nu kommer att få ett störande moment in i klassen.
Här ska jag poängtera att jag tycker synd om de elever som förlorar särskilt stöd, för det är inte deras fel, och att utsätta dem för de påfrestningar det kan bli att sätta dem i en ”vanlig” klass är ogenomtänkt.

Det förekommer häpnadsväckande för mig, att vi har en förvaltningschef, med 4 underställda skolområdeschefer, vilka man får förmoda tillsammans lyfter en lön på 250 000 kr per månad, inte är kapabla att göra en egen utredning, eller egna beslut, utan man ska lyfta höga konsultarvoden, för att sköta sitt jobb.

Den konsult som Eva Lundin säger har stora vitsord från andre kommun, är ökänt i ett antal kommuner för sina uppdrag.
I bl.a. Högsby, Hedemora och Landskrona har denna konsult kommit med en åsikt, redan innan han har börjat utreda sammanhanget, och i Landskrona har man redan skrotat hans organisation.

Redan här kan man börja undra om han inte bara är en ”yxa” som skall utföra det obekväma som tjänstemän inte tar i av olika anledningar.
Just nu utreder han alltså resursskolor och elevhälsovården.

Som kommunmedborgare får man utgå ifrån att resursskolor skall stänga med allt vad det innebär för elever med särskilda behov. Värsta scenariot är att dessa elever skall tillbaks till sina ”hemma skolor” utan att resurser tillförs. Vad det kommer att innebära för elever med särskilda behov och även för klasser så kan påverkas negativt om elever återskolas för tidigt!?

Processen i detta kommer säkert att gå fort och det är tveksamt hur mycket berörda elever/målsmän som har barn på dessa skolor få göra sin röst hörd!?

 

I ett antal artiklar, som länkas till härunder har fokus varit på vad som skall stängas/omorganiseras men mindre på hur man skall jobba annorlunda och kanske bättre!? Det talar också för att han är en ”yxa” som skall skära.

Det är något konstigt med hela upplägget och processen verkar gå attans fort för att vara en kommunalprocess.
Detta kan kanske också förklara varför Eva Lundin inte lämnar svar på mina frågor, utan istället ”läcker” svaren till lokala tidningar, men vem vet, kanske är det en ny policy inom Oskarshamns kommun, att kommunicera genom lokaltidningarna.

Frågan är hur vår skolorganisation i framtiden kommer att se ut, om man inte kan ta obehagliga beslut inom den egna organisationen, betyder det att eventuella MBL förhandlingar ska utföra av konsulter, eller hur blir det med mobbningsutredningar, ska vi överlämna dem till konsulter och jurister?

Är det inte dags att Barn och Utbildningsförvaltningen i Oskarshamn vaknar, tar sitt ansvar och börjar jobba själva?
Om de gör det, och därmed sparar på konsultarvoden, kanske vi har råd att ha en skola, där även barn med särskilt behov får lov att lyckas.

http://hd.se/landskrona/2004/06/28/kommunen_kringgaar/

http://hd.se/landskrona/2005/01/07/konsult_faar_foerlaengd/

sedan kommer detta kess organisaton höll ej….

http://www.landskronadirekt.com/arkivet/nyheter/0948.htm

Politiker nej till enorm nämnd

2009-11-23
För cirka fem år sedan arbetade gestaltkonsult Kess Simmasgård fram den kommunal organisation som idag råder i Landskrona stad. Nu vill dagens politiska makthavare se en förändring. Stadsdirektören Peter Billquist är därför tillsagd att ta fram ett förslag på en ny organisation. Något som bland annat kommer att påverka Barn- och ungdomsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade i september att uppdra åt vuxennämnden att i samråd med förvaltningschefen för BUN utreda och ge förslag till om socialtjänsten för vuxna ska kvarstå i egen förvaltning/nämnd eller samordnas med annan verksamhet, vid en gemensam huvudman för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor. Barn- och ungdomsförvaltningens chef Tomas Johansson har tillsammans med vuxenförvaltningschefen gett en konsult uppdraget att hålla i utredningen. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lisa Flinth (FP) säger sig vara emot hypotesen om ett förenande av de båda verksamheterna i en ny och större nämnd.
– Det skulle bli en enorm nämnd om detta slogs ihop. Oerhört omfattande och mycket svårt för fritidspolitiker – som vi faktiskt är – att ta ansvar för allt detta, säger hon och är kritisk till en sammanslagning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

http://www.dt.se/nyheter/article109164.ece?service=print

Denna är intressant i synnerhet slutet!! Det har inte hållit!

http://www.barometern.se/nyheter/hogsby/ssr-fortsatt-kritiskt-till-forslag-om-ny-tjanstemannaorganisation(68499).gm

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.98916-elever-ska-fa-stod-pa-narmare-hall

saxat från länken  – Det har varit mycket fokus på var vi ska placeras, men inte lika mycket på hur vi ska jobba,

http://hd.se/astorp/2004/05/05/omstridd_konsult_anlitades/

När media redigerar i text

Onsdag den 12 hade jag en insändare med i Oskarshamn Tidningen, om risken med friskolor.
Tyvärr har man från redaktionens sida redigerad min insändare på ett vis, som gör att mycket av kontentan av min text går förlorad.

Redan överskriften är ändrat på ett sätt som jag inte känner igen. Min överskrift var ”Varför sprida rädsla, när man kan ge hopp?” men in tidningen var överskriften: ”Risken för en friskola är ett kommunalt misslyckande.”
Det är sant att jag i texten påpekar att för att en friskola ska lyckas, måste kommunen misslyckas , med sin skolpolitik, för om dom kommunale skolorna fungerar perfekt, då är det inte många som väljer att flytta sina barn till en friskola. Det som jag i min insändare ville påpeka var det faktum att Ulf Åman (V) använder en skrämsel taktik, för att föra kampanj mot friskolan, som han även kallar en privatskola, även om skillnaden mellan privatskolor och friskolor är som äpplen och päron.

Härunder publiserar jag min originaltext, där jag genom att markera på detta viset, visar vad som tidningen har utelämnat i sin publicering.

I en insändare den 5 januari skriver Ulf Åman (V) om risken med privatskolor.
Först måste vi ställa till rätta, att det inte är tal om privatskolor, utan friskolor.
Privatskolan kan själv välja sina elever, och kan kräva en avgift av dessa, vilket inte friskolorna kan.
Ulf Åman har kanske läst lite för mycket böcker, då han med sin insändare bygger på att ”Fruktan är mitt vapen”, istället för att se på alternativet och erbjudandet som en friskola innebär, men nej i Hr Åmans värld skal alla fostras av samhället i skolor styrd av samhället.
Bästa Hr Åman kan du berätta vad det är som är så hemsk med att en friskola kommer till Oskarshamn?
Inte kan du väl vara rädd för att de duktiga skolledare och lärare vi har i den kommunala skolan ska söka sig till en friskola?
Vi i Oskarshamn har en så fin kommunal förvaltning med demokratisk och lyhörda förvaltningschef och biträdande förvaltningschefer, även kallade skolområdeschefer, att de omöjligt kan vara rädda för att den personal de utan problem kör över söker sig till en friskola.Inte heller kan du vara rädd för att den nya skolan ska få några elever, nu när skolchefen har lämnat meddelande om att Oskarshamn ska bli den bästa skolkommun i Sverige. Här kan hon väl inte mena att det är den nya friskolan som ska göra detta, utan det är väl kommunskolorna som hon omtalar.
Tyvärr har jag inte själv barn som kan placeras i en ny friskola, men hade jag skulle jag inte tveka en sekund på att anmäla dem dit, för en friskola har lika stora krav på sig som en kommunal skola, ja större, för en friskola måste leverera ett resultat för att locka till sig elever, medan en kommunal skola kan vara hur usel som helst, så länge de når upp till skolverkets minste krav, och ändå få överleva.
Ulf Åman (V) du har rätt att det finns risker med en ny friskola, nämligen risken att antalet elever dit kommer att bli för stort, då många föräldrar har tröttnat på den skolledning, som väljer att lägga pengar på konsulter och områdeschefer.
Tröttnat på inkompetenta chefer som inte lyssnar på sina uppdragsgivare, utan splittrar ett vinnande koncept, för att man inte anser att man är kostnadseffektiva.
Ulf den största risken med friskolan är den kommunala skolans misslyckande, för där hämtas eleverna till friskolan.

Såhär var min originaltext utformat, men på grund av tidningens redigering försvan mycket av det väsentliga.